ETF-TOPICS

In een ETF-TOPIC richt Bolero zich specifiek op de zeer uitgebreide ETF-markt. Elk TOPIC zoomt dieper in op een specifiek onderwerp zoals thema- of regio-ETF’s of beleggen in grondstoffen via ETF’s en geeft een aantal ETF’s mee die als inspiratie kunnen dienen.