LEI-code voor rechtspersonen

Om als rechtspersoon een Bolero-rekening te kunnen openen voor uw beleggingen, hebt u ook een zogenaamde LEI of Legal Entity Identifier code nodig.

In het kader van Europese regelgeving om marktbewegingen en eventuele marktmanipulatie op te kunnen sporen moet Bolero bepaalde transacties van natuurlijke en rechtspersonen die handelen in beursgenoteerde financiële instrumenten zoals aandelen, obligaties, warrants,... doorgeven aan de FSMA, de toezichthouder van de Belgische banken. Deze LEI-code is nodig om rechtspersonen over heel Europa op een unieke manier te kunnen identificeren.

In onderstaande veelgestelde vragen vindt u wat meer achtergrondinformatie en leest u hoe u praktisch te werk kunt gaan om een LEI-code aan te vragen.

1. Waarom hebt u als rechtspersoon een LEI-code nodig?

Als rechtspersoon hebt u de LEI of Legal Entity Identifier code nodig in het kader van een nieuwe Europese financiële wetgeving (de zogenaamde transaction reporting).

Vanaf 3 januari 2018 moeten Europese financiële instellingen alle transacties in bepaalde financiële instrumenten melden aan hun toezichthouder. Daarvoor heeft Europa een nieuwe identificatieverplichting uitgewerkt. Die geldt voor natuurlijke personen en rechtspersonen die handelen in beursgenoteerde financiële instrumenten, zoals aandelen, obligaties, warrants, staatsleningen en staatsbons. Beleggingsfondsen, beleggingsverzekeringen, termijnrekeningen, deposito’s en kasbons vallen niet onder de nieuwe maatregel.

Met de nieuwe wetgeving kan de FSMA, de toezichthouder voor de Belgische banken, een beter beeld krijgen van de markt, om marktbewegingen en eventuele marktmanipulatie te kunnen opsporen. De nieuwe wetgeving heeft geen fiscale gevolgen voor u als belegger.

Om de aan- en verkooptransacties, transfers, vrijwillige corporate acties, schenkingen en overdrachten door overlijden voor rekeningen van rechtspersonen door te geven aan de bevoegde instanties (voor België = FSMA), is een correcte identificatie vereist. Om aan die identificatievereiste te voldoen, is een LEI-code vereist. Opgelet: ook bij vereffening en ontbinding van uw onderneming moet er een transfer gebeuren en moet u dus over een LEI-code beschikken. 

De LEI-code was al van toepassing voor bepaalde transacties binnen de financiële markten. Het gebruik ervan wordt nu uitgebreid. 

2. Wie moet een Lei-code hebben volgens de nieuwe wetgeving?
De transactie reporting wetgeving is van toepassing op: niet-natuurlijke personen met rechtspersoonlijkheid zoals daar zijn: NV, BVBA, VOF, CCBA, CVOA, COMM. V, COMM. VA, ESV, SE, SCE, IV, VZW, Overheden, OCMW’s, Kerkfabrieken, Intercommunales,…
 
Tevens is zij van toepassing op niet-natuurlijke personen zonder rechtspersoonlijkheid met als hoofdactiviteit ‘beleggingstrust of beleggingsfonds’, zoals maatschappen.
 
De Lei-code is niet van toepassing op natuurlijke personen en niet-natuurlijke personen zonder rechtspersoonlijkheid die geen ‘beleggingstrust of beleggingsfonds’ zijn.
3. Waar kunt u een LEI-code aanvragen?
Een LEI-code is 1 jaar geldig en moet u zelf telkens jaarlijks verlengen. 
 
Rechtspersonen kunnen een LEI verkrijgen bij een LEI-verstrekker, dit wil zeggen een organisatie die daartoe is gemachtigd door de Global LEI Foundation (GLEIF).
 
Op dit moment zijn volgende LEI-verstrekkers in België gevestigd: GS1 Belgium & Luxembourg (www.mylei.be) en Xerius (www.xerius.be/lei) .
 
Belgische rechtspersonen kunnen er echter ook voor kiezen om bij een buitenlandse aanbieder een LEI aan te vragen. Een overzicht van LEI-verstrekkers is te vinden op de website van de GLEIF.

Actuele info over de Lei en de providers kan u vinden op de website van Febelfin
 
Elke LEI-verstrekker heeft zijn eigen prijsbeleid voor een LEI-code. 
 
Meer informatie over waarom u als rechtspersoon een LEI-code nodig hebt, leest u hier

Hebt u al een LEI-code in het verleden aangeschaft? Bezorg ons dan zeker nog even uw LEI-code zodat we kunnen controleren dat deze correct is opgenomen in uw klantendossier.

4. Waar vind ik een handleiding om een LEI-code aan te vragen?

Download hieronder een praktische gids met de verschillende stappen die u als Belgische rechtspersoon moet volgen om een LEI-code aan te vragen.

5. Wat gebeurt er als u niet over een LEI-code beschikt?

Als u als rechtspersoon niet over een LEI-code beschikt, dan zal Bolero zich genoodzaakt zien volgende acties te ondernemen:

  • Openstaande orders in effecten die onder de transaction reporting vallen, zullen geannuleerd worden.
  • U kunt geen orders meer doorgeven in effecten die onder de transaction reporting vallen.
  • Transfers van effecten die onder de transaction reporting vallen zullen geblokkeerd worden.
  • Voor keuzedividenden bij dergelijke effecten zal er automatisch voor cash gekozen worden.
  • Er kan geen titulariswijziging op de effectenrekening gebeuren. 

De effecten die onder de transaction reporting vallen, zijn o.a. aandelen, obligaties, warrants, staatsleningen en staatsbons.