Wat is de volumemarkt van een effect?


Per effect bepaalt Bolero de volumemarkt. 

De volumemarkt is het Handelsplatform waarop het effect het meest verhandeld wordt. Hoe hoger het volume, hoe meer liquiditeit het aandeel heeft. Die liquiditeit zorgt ervoor dat uw orders meer kans hebben op uitvoering en dat er een correctere koersvorming is.  

Als Bolero vaststelt dat het volume op meerdere Handelsplatformen een gelijkwaardige koersvorming mogelijk maakt, houdt Bolero bijkomend rekening met:

  • de munt waarin het aandeel op de betrokken markten wordt verhandeld en het wisselkoersrisico dat daaruit volgt; 
  • de transactiekosten op de betrokken markten.

Die elementen beïnvloeden de uitvoeringskosten en zijn in tweede instantie bepalend voor de prijs die u moet betalen, naast de liquiditeit van het aandeel. 

Welke de volumemarkt is, ziet u aan het Beurs  voor de markt op het online Bolero-platform of in de Bolero-apps. 

We verduidelijken aan de hand van een voorbeeld: 
Het aandeel Nokia (met ISIN-code FI0009000681) noteert maar liefst op 7 markten en in 4 verschillende munten: op Helsinki, Boedapest (in Hongaarse forint), Euronext Parijs, Frankfurt, Zurich (in Zwitserse frank), Stockholm (in Zweedse kronen) en NYSE (in dollar).  

Momenteel ziet u op ons Bolero-platform:

MarktGemiddeld dagvolume (Bolero-platform)
Helsinki5.799.865
Euronext Parijs911.540
Boedapest - 
Frankfurt21.000
Zurich328
Stockholm452.971
U.S.A2.010

Om als belegger zelf te bepalen waar u het best uw order kunt plaatsen, is dat voor aandelen met zoveel noteringen geen sinecure. Met het nieuwe orderuitvoeringsbeleid vanaf 4 februari 2017 biedt Bolero u automatisch voor Nokia de volumemarkt Helsinki aan. U merkt duidelijk dat op deze markt het meeste stuks Nokia verhandeld worden. Het aandeel is onder normale marktomstandigheden veel liquider op deze markt: u hebt er meer kans dat uw order in Nokia uitgevoerd wordt en ook de koers van Nokia zal op een correctere manier gevormd worden op de volumemarkt Helsinki (doorgaans minder groot verschil tussen de bied- en laat koersen).  

Met het nieuwe orderuitvoeringsbeleid krijgt u dus twee mogelijkheden voor een order in Nokia: 

  • U kiest voor Best Execution waarbij u het best mogelijke resultaat wenst voor uw order. 
  • U geeft een specifiek order in op de volumemarkt Helsinki. 

Best Execution staat standaard aangeduid. Om een specifiek order te geven op de volumemarkt, moet u die selecteren.