do. 9 jul 2020

16:30

Aandelennieuws in het kort

Daimler

 • Ola Kallenius, topman van Daimler, wil verder in de kosten snoeien, om de winstgevendheid van de autofabrikant te verbeteren. Hij gaf mee dat de vraag voor wagens en vrachtwagens aan het herstellen is, maar dat neemt niet weg dat de autoproducent voor het tweede kwartaal verliezen moet rapporteren.

SAP

 • Het grootste softwarebedrijf van Europa rapporteerde voorlopige cijfers over het tweede kwartaal. Het bedrijf kon de markt positief verrassen met een winst vóór rente en belastingen van 1,96 miljard euro. Het gaat om een stijging van 8% op jaarbasis en meer dan de door analisten verwachte 1,8 miljard. De omzet is met 2% gestegen, voornamelijk te danken aan de sterke prestatie van de clouddivisie. De definitieve cijfers worden op 27 juli gepresenteerd.

Siemens

 • De topvrouw van de treindivisie van Siemens Mobility stapt op. Siemens Mobility had momenteel 2 CEO's. Michael Peter zal vanaf 10 juli alleen de lakens uitdelen.

Barry Callebaut

 • Barry Callebaut zag in juni een verbetering van de volumes en haalde daar vertrouwen uit om de verwachtingen op middellange termijn te verhogen. Terwijl voor de periode 2020/2021 - 2022/2023 aanvankelijk werd gemikt op een volumegroei van 4 à 6%, gaat de groep nu uit van 5 à 7%.

Wat staat er morgen op het programma?

Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat morgen, vrijdag 10 juli, op de agenda staat:

 • Bedrijfsresultaten
  • Value8 - EMS-Chemie - Entra - Delta Airlines 
 • Macro-economie
  • VS: producentenprijzen
  • Japan: producentenprijzen
  • Frankrijk: industriële productie, verwerkende nijverheid
15:10

Wat te verwachten van het komende resultatenseizoen?

Tussen 13 juli en 3 augustus pakt zowat driekwart van de beursgenoteerde bedrijven in Europa en in de VS uit met resultaten over het tweede kwartaal van 2020, dat door de coronacrisis zonder twijfel één van de slechtste winsttrimesters uit de geschiedenis belooft te worden. Strategist Dirk Thiels van KBC Asset Management blikt vooruit naar wat u als belegger mag verwachten.

Wereldeconomie op slot

Met een wereldeconomie die voor het grootste gedeelte van de periode op slot bleef (althans gedeeltelijk) hoeft het niet te verbazen dat analisten hun prognoses de voorbije maanden fors hebben bijgesteld. Ze gaan nu collectief uit van een stevige halvering van het bedrijfsresultaat in Europa, terwijl de schade in de VS ‘beperkt’ zou blijven tot -40%.

Die ‘betere’ prestatie van de VS is toe te schrijven aan het grotere gewicht van sectoren die tot de Covid-winnaars mogen worden gerekend, zoals software, gezondheidszorg, online retail, social media en streaming media.

Koffiedik kijken

Of de gepubliceerde cijfers sterk van deze prognoses zullen afwijken, is moeilijk in te schatten. De geprojecteerde winstval ligt zeker in lijn met de economische krimp die, met behulp van allerlei economische indicatoren, ondertussen voor de wereldeconomie op ruim 20% wordt geraamd. Voor de klassieke industrielanden, waar een groter deel van de economie op slot ging, gaat men zelfs uit van een daling met 35%.

Dat een macro-economisch groeicijfer zich niet altijd gemakkelijk laat vertalen naar de verlies- en winstrekening van bedrijven, weten analisten maar al te goed. Wat kadering door de bedrijven zelf (met de zogenaamde ‘guidance’) is daarom altijd mooi meegenomen. Helaas bleek die kadering voor de meeste bedrijven in de huidige omstandigheden onmogelijk, waardoor de vooruitzichten voor het volledige boekjaar op grote schaal werden ingetrokken. Blind rijden, dus, en dat kan voor verrassingen zorgen.

Ergste achter de rug?

De vraag is natuurlijk of het allemaal nog belang heeft. De aandelenmarkt heeft dit kwartaal immers al lang afgeschreven en kijkt, afgaande op de flinke koersstijgingen en de rijke waardering, uit naar een herstel in de tweede helft van 2020 en in 2021.

Misschien kan de kwartaalrapportering hier wel een licht op werpen. Het economische dieptepunt lag immers in april; in mei en juni gingen heel wat indicatoren (sommige zelfs sneller dan verwacht) al stevig hoger. Belangrijke parameters voor heel wat bedrijven, zoals olie- en grondstoffenprijzen, konden al deels herstellen. Het aanhoudend neerwaarts bijstellen van de prognoses voor het kalenderjaar is door dit alles vrijwel gestopt. Het ergste ligt achter ons: de eerstkomende kwartalen zal de winst nog lager liggen dan een jaar eerder, maar wel beter zijn in dan in de lente, en vanaf het eerste kwartaal van 2021 knopen we opnieuw aan met winstgroei.

De opinie van CEO’s kan in de komende weken die inschatting bevestigen of ontkrachten.

Twee zaken blijven echter duidelijk :

 • Of het herstel zich doorzet, blijft onzeker. Indicatoren zoals mobiliteitsdata en restaurantreservaties geven aan dat we nog een eind verwijderd zijn van 'normale niveaus'. Bovendien lijkt het herstel de voorbije weken wat af te vlakken. Vooral in de VS herinnert het coronavirus ons eraan dat het zich niet zal laten temmen vooraleer er een vaccin beschikbaar is. Een terugkeer naar 'het oude normaal' is daarom niet onmiddellijk aan de orde.
   
 • Ondanks het voorspelde winstherstel bevindt de 'overkant van het dal' zich niet op hetzelfde niveau als waar we onze tocht in februari hebben aangevat. Zelfs in de meest optimistische voorspellingen zal het gat dat Covid heeft geslagen op het einde van 2021 niet gedicht zijn. We zwijgen dan nog over de twee verloren jaren, die wellicht toch deels verrekend waren in de beursniveaus van begin 2020. Na het forse herstel in mei en april staat de wereldindex vandaag echter wel nauwelijks 5% lager dan bij de jaarwissel. Reality check?
15:00

Terugblik op Wall Street

Net voor de beurs in de VS de deuren opent, blikken we even terug op de belangrijkste gebeurtenissen van de vorige handelsdag.

Aluminiumproducent Alcoa (-1,2%) rapporteerde gisteren voorlopige kwartaalcijfers die beter dan verwacht waren. De winst vóór belastingen kwam uit op 155-170 miljoen dollar, terwijl analisten op 139 miljoen mikten. Alcoa is er over het tweede kwartaal in geslaagd om de productiviteit te verbeteren, kosten te besparen en de kaspositie te verhogen.

Tesla (-1,7%) heeft volgens CEO Elon Musk het niveau 5 in zicht voor zelfrijdende wagens. Daarmee kunnen auto’s de weg op zonder tussenkomst van de bestuurder. Volgens Musk, die zich in het verleden wel al bezondigde aan te ambitieuze beloftes, is het nog steeds mogelijk dat het hoogste niveau voor zelfrijdende wagens eind dit jaar wordt gehaald.

Ford Motor (-0,5%) zag de verkoop van voertuigen in China in de periode april-juni met 3% stijgen, de eerste driemaandelijkse verkoopstijging op de grootste automarkt ter wereld in bijna drie jaar. Ford keek na een daling met 37% in 2018 in 2019 nog steeds tegen een terugval aan met 26%. Dat werd door de groep in de schoenen geschoven van een verouderd modellenaanbod en de stopzetting van de samenwerking met enkele lokale verdelers.

Bij de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines (-0,06%) dreigen in de VS 36.000 banen te verdwijnen als de Amerikaanse overheid na september stopt met loonsubsidies. Dat komt neer op 45% van het personeelsbestand.

Nvidia (+3,5%) heeft gisteren Intel voorbijgestoken als meest waardevolle chipproducent in de VS. De aandelen bereikten in de middaghandel een nieuw record van 404 dollar per stuk en stuurden de marktkapitalisatie daarmee naar 248 miljard dollar, meer dan de 246 miljard van Intel.

12:30

Corona doet investeringsbudgetten wereldwijd 12% krimpen

Oliebedrijven waarschuwden de voorbije weken en maanden stevig het mes te zetten in de geplande investeringen voor 2020, maar alles samen zullen grote en middelgrote bedrijven dit jaar wereldwijd hun investeringsenveloppes met gemiddeld 12% verlagen, als gevolg van de impact van Covid-19 op de wereldeconomie. De verwachte bezuinigingen zijn groter dan de daling met 11,3% in 2009, in het kielzog van de wereldwijde financiële crisis. Voor België wordt trouwens een nog uitgesprokener daling van de bedrijfsinvesteringen verwacht.

Rem op de groei

Reuters berekende de gemiddelde krimp van de investeringsplannen door te kijken naar schattingen van Refinitiv voor bijna 4.000 bedrijven. De bijna-doodervaring bij heel wat bedrijven, die volgde op de maatregelen die werden opgelegd om het coronavirus te beteugelen en die kasstromen deden opdrogen, zorgde ervoor dat velen hun investeringsplannen opgeborgen hebben. Ze houden de centen voortaan liever als appeltje voor de dorst in huis voor het geval dat de economie opnieuw in een kramp schiet door een nieuwe coronagolf. Dat de Europese Commissie rekening houdt met een uitgesprokener groeivertraging voor 2020 en een veel kleiner dan tot dusver verwacht herstel voor 2021 lijkt het sentiment alvast geen deugd te doen. En dat zal op zijn beurt de weg naar het herstel verder bemoeilijken.

De sectoren die de voorbije maanden het meest in de klappen deelden zijn niet verwonderlijk ook de sectoren die het meest de vinger op de knip houden. Energiebedrijven (-25%) en producenten van cyclische consumentenproducten (-23%), maar ook vastgoedbedrijven (-20%) gingen stevig in de remmen. Zo kondigden onder meer BP, Exxon Mobil en GE al aan de investeringsplannen voor 2020 met minstens 20% terug te schroeven.

Belgische bedrijfsinvesteringen -13%

Op landenniveau zetten bedrijven in de VS zich het meeste schrap door de investeringsplannen gemiddeld met 22% af te slanken. Rusland doet met 19,2% nauwelijks beter en Franse firma’s halen de broeksriem met 13,4% aan.

In Azië nemen Zuid-Koreaanse bedrijven de leiding met een gemiddelde capex-daling van 16%, gevolgd door Japanse bedrijven met 11%. In China, dat er intussen in geslaagd zou zijn de uitbraak van het coronavirus onder controle te krijgen, is de verwachte daling met 4,5% veel kleiner.

Voor België verwacht KBC een daling van de bedrijfsinvesteringen in 2020 met 13% ten opzichte van 2019. Ook voor 2021 wordt rekening gehouden met een rem (-3,2%) op de investeringen.

En de weerzin van bedrijven om centen uit te geven blijft niet beperkt tot investeringen. Ook voor operationele uitgaven wordt elke uit te geven euro twee keer omgedraaid. Wereldwijd wordt uitgegaan van een daling met 19,7% en dat is meteen ook de sterkste daling in minstens 14 jaar.

Bron: Nasdaq, "Companies seen slashing capex 12% this year, deeper than in 2009" (7 juli 2020)

11:35

Meest verhandeld bij Bolero op Euronext

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: Inventiva - ING Groep - AB InBev - Ageas - Argenx - McPhy Energy - Kiadis Pharma - Ackermans & van Haaren - UCB - Recticel

11:20

Recticel ziet orderboek aanzienlijk verbeteren

Recticel publiceerde deze ochtend onverwacht een update over het voorbije kwartaal. Het bedrijf blikte ook al even vooruit naar de tweede jaarhelft en daarin lijkt het iets positiever dan werd verwacht. KBC Securities-analist Wim Hoste ziet Recticel, gewapend met een stevige balans, op termijn verdere evolueren naar een pure isolatiespeler en handhaaft het "Kopen"-advies.

Update 2Q

De gecombineerde omzet daalde in het tweede kwartaal met ongeveer 33%, wat iets beter is dan de door KBCS verwachte -29%. In april was sprake van een terugval met 53%, maar dat "herstelde" zich in mei en juni naar -11%. De gecombineerde gecorrigeerde EBITDA zou over het tweede kwartaal licht positief zijn geweest.

Per divisie ziet het plaatje er als volgt uit:

 • Isolatie: De activiteit in de isolatiedivisie zou in juni teruggekeerd zijn naar het niveau van vorig jaar, als gevolg van de verbetering van het sentiment in alle bouwmarkten. KBCS mikt voor deze tak op een omzetdaling met 25% in het tweede kwartaal.
 • Bedding: De omzet lag in juni lichtjes boven die van vorig jaar, gedragen door een sterk orderboek dat vanaf midden mei werd gevuld toen de lockdownmaatregelen werden versoepeld. De KBCS-prognose voor de omzet in het tweede kwartaal is -30%.
 • Flexible Foams: De comfortmarkten hebben zich in juni sterk hersteld, terwijl het segment van de technische schuimen gematigder is gebleven, als gevolg van de matige vraag uit de industrie en de autosector. KBCS gaat voor deze tak in het tweede kwartaal uit van een omzetdaling met 25%.
 • Automotive: Niet verrassend werden de automobielactiviteiten in de VS en Europa het meest beïnvloed als gevolg van het lage aantal registraties van nieuwe wagens. Bij KBCS wordt voor het tweede kwartaal op een omzetdaling van 35% gemikt.

Vooruitzichten

Met het huidige orderboek verwacht Recticel dat de omzet van de activiteiten die nog binnen de groep blijven opnieuw op het niveau van de tweede helft van 2019 zal zitten, op voorwaarde dat er geen tweede golf van Covid-19 plaatsvindt.

Dat ligt in lijn met de verwachting van KBC Securities, dat uitgaat van een daling met zo’n 2%.

Recticel merkt ook op momenteel geen schulden te hebben, met uitzondering van ongeveer 51 miljoen aan leasingschulden die onder IFRS16 zijn opgenomen, met een totale liquiditeit (inclusief niet-opgenomen kredietfaciliteiten) van meer dan 300 miljoen euro.

De visie van KBC Securities

Recticel wordt nog steeds door KBCS gesmaakt, vooral omwille van de strategische transformatie die het bedrijf momenteel doormaakt. De recent afgeronde verkoop van de business unit Automotive Interiors en het belang in de Eurofoam JV hebben het bedrijf een stevige balans opgeleverd, die verdere strategische investeringen in Isolatie mogelijk maakt.

Verder sluit analist Wim Hoste niet uit dat Recticel ook de divisie Bedding en de rest van Flexible Foams zal afstoten, om een pure isolatiespeler te worden. Verdere strategische stappen zullen volgens KBC Securities geleidelijk aan opwaarts potentieel voor de waardering vrijmaken, die ook in de som-der-delen-waardering tot uiting komt.

KBCS bevestigt het "Kopen"-advies en koersdoel van 10 euro.

10:05

Alstom doet toegevingen in overnamedossier Bombardier

​De Franse treinbouwer Alstom is bereid om een aantal toegevingen te doen om de goedkeuring van de mededingingsautoriteit te krijgen in het kader van de overname van de transportdivisie van Bombardier. Alstom is bereid om het belang van Bombardier in het samenwerkingsverband met de Japanse treinbouwer Hitachi in hogesnelheidstreinen, een aantal platformen in regionale treinen en delen in treinsignalisatie te desinvesteren. ​​Er is ook sprake van de verkoop van Alstoms site in ​Reichshoffen in de Elzas. ​​    

Als Alstom groen licht krijgt, zou het de tweede grootste treinproducent ter wereld worden. Op 16 juli valt het verdict van de Europese concurrentiewaakhond, die ook kan beslissen om een zogenaamd "fase 2"-onderzoek in te stellen, wat de de autoriteiten 90 dagen extra tijd geeft om meer details te vragen en een beslissing te nemen. ​

De visie van KBC Asset Management

De desinvesteringen waarmee Alstom de concurrentiewaakhond wil paaien, zijn volgens analist Alex Martens groter dan verwacht, maar hiermee neemt de kans wel toe dat de overname wordt goedgekeurd. Volgens KBC AM wil Alstom met de bijkomende toegevingen vermijden dat er een "fase 2"-onderzoek komt. De marktaandelen in treinsignalisatie en 'very high speed trains' liggen sowieso een pak lager dan bij de fusie met Siemens, wat maakt dat de kans op goedkeuring voor een fusie met Bombardier een pak hoger ligt dan bij de fusie met Siemens. Het hangt ervan af welke prijs Alstom voor deze onderdelen kan krijgen om uit te maken wat de financiële impact kan zijn, maar al bij al zal het zeker geen game changer zijn. ​

KBC AM is de overname zeker genegen, omdat ze strategisch zinvol is en een ‘once in a lifetime opportunity’ is. Het Canadese Bombardier zou zijn treindivisie nooit hebben verkocht mocht het geen zware financiële problemen hebben. Bovendien zorgt Alstom er ook voor dat Bombardier uit Chinese en Aziatische h​​anden blijft.

Alstom wordt buiten China de globale nummer 1 in treinen en metro's en de nummer 2 wereldwijd in treinsignalisatie. Alstom en Bombardier zijn ook zeer complementair. Met Bombardier verwerft Alstom een sterke positie in Noord-Amerika, Duitsland en het VK, landen waar het tot dusver minder sterk stond.

KBC AM is ook positief over de toekomst van de treinsector. Analist Alex Martens gelooft dat de vooruitzichten voor de spoorwegindustrie nog sterker zijn dan vóór de coronacrisis. De belangrijkste drijvende krachten in Europa zijn de ambitieuze klimaatdoelstellingen en de noodzaak om de CO2-uitstoot te verminderen door over te stappen op groene mobiliteit, die één van pilaren is in de strijd tegen klimaatverandering. Het spoor is immers het enige transportmiddel dat er jaar op jaar in slaagt om de uitstoot van schadelijke stoffen te verlagen. 

KBC AM bevestig de "Houden"-aanbeveling voor Alstom en is van mening dat de aankomende kapitaalverhoging (om de overname van Bombardier Transporation bij goedkeuring van de concurrentiewaakhond te financieren) een opportuniteit kan zijn om met korting in te stappen. Het koersdoel is 46 euro.

9:13

Benelux-beursnieuws bij 't ontbijt

Ahold Delhaize

 • Volgens mediaberichten zou de Belgische-Nederlandse voedingsdistributeur Ahold Delhaize interesse hebben om Hema over te nemen. De deadline om een dossier in te dienen is 13 juli. Ahold Delhaize gaf geen commentaar op het bericht.

Recticel

 • Recticel rapporteert voor het tweede kwartaal een daling van de gecombineerde omzet met 33%, wat iets lager is dan de verwachting. De EBITDA bleef over het tweede kwartaal licht positief. Recticel ziet de orderportefeuilles aanzienlijk verbeteren en voorspelt momenteel een vlakke omzetevolutie in de tweede jaarhelft, als er geen tweede Covid-19-golf zou zijn. KBC Securities-analist Wim Hoste handhaaft het “Kopen”-advies en koersdoel van 10 euro.

Ackermans & van Haaren

 • HR-bericht bij Ackermans & van Haaren, waar Wim Ottevaere aangesteld werd als CFO van biotechbedrijf Biotalys. Ottevaere heeft volgens het persbericht 40 jaar ervaring in strategisch financiële functies en haalde voor verschillende biotechbedrijven in verschillende markten zo’n 1 miljard dollar op. Vóór de overname door Sanofi in juni 2018, was Ottevaere CFO van Ablynx.

Kiadis

 • Kiadis haalde gisteren het nieuws met een mooie licentiedeal met Sanofi. In een conference call werd gisterenmiddag wat meer toelichting gegeven. Daaruit haalde KBC Securities-analist Lenny Van Steenhuyse alvast inspiratie om het koersdoel voor de aandelen te verhogen van 2 naar 2,5 euro bij een onveranderd “Houden”-advies.

ING, Rabobank, ABN Amro

 • ING, Rabo en ABN hebben een pact gesloten voor de oprichting van Transaction Monitoring Nederland, dat gegevens samen zal bekijken en meer kans maakt om ongewone betalingspatronen te ontdekken. Dit vereist de goedkeuring van de overheid, maar zou op termijn de kosten van KYC (Know Your Customer) kunnen verminderen en Nederland op dit vlak als voorloper in de markt zetten.  
8:56

Adviezen en aanbevelingen

 • KBC Securities verhoogt het koersdoel voor Kiadis van 2,00 naar 2,50 euro bij een ongewijzigd “Houden”-advies.
 • RBC verlaagt het advies voor Compass van “Sector perform” naar “Underperform”. Het koersdoel gaat van 1.250 naar 1.000 pence. Volgens de analisten kijkt de groep tegen aanzienlijke onzekerheden aan, die haaks staan op de huidige waardering.
 • RBC start de opvolging van Ferrari met een “Outperform”-advies en een koersdoel van 200 euro. De komst van de SUV zal volgens de analisten een nieuwe markt openen voor de groep en opent meteen ook een extra deur in China.
 • Citigroup verlaagt het advies voor Engie van “Buy” naar “Neutral”. Het koersdoel van 12,70 euro biedt 13% opwaarts potentieel.
 • Daiwa start de opvolging van Dell Technologies met een “Neutral”-advies. Het koersdoel van 54 dollar staat 0,3% onder het vorige slot.