do. 29 sep 2022

16:30

Wat staat er morgen op de beleggersagenda?

Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat morgen op de beleggersagenda staat: 

Vrijdag 30 september

 • Bedrijfsresultaten
  • Floridienne
  • Softimat
  • Warehouses Estates
  • Carbios
 • Beleggersevents
  • CTAC (investeerdersdag)
  • Alibaba Group (algemene vergadering)
 • Ex-dividend
  • Colruyt
  • Air Products & Chemicals
 • Macro-economie
  • China: PMI september,
  • EU: inflatie september, werkloosheidsgraad augustus
15:00

Bedrijfsnieuws uit Amerika

Net voor de beurs in de VS de deuren opent, blikken we even terug op het belangrijkste bedrijfsnieuws in Amerika.

Nasdaq brengt activiteiten onder in drie divisies

 • Nasdaq reorganiseert zijn activiteiten in drie divisies om zich, naar eigen zeggen, te concentreren op belangrijke groeigebieden nu de concurrentie tussen beurzen toeneemt. De drie divisies zijn Market Platforms, Capital Access Platforms en Anti-Financial Crime. De marketplatforms divisie zal Nasdaqs Noord-Amerikaanse en Europese Market Services, Market Infrastructure Technology, evenals Digital Assets en Carbon Markets omvatten.

Consumentenbedrijf van Johnson & Johnson zal als Kenvue door het leven gaan

 • Het consumentenbedrijf van Johnson & Johnson zal als Kenvue door het leven gaan. Daarmee krijgen de plannen van de groep om de eenheid af te splitsen ook concreet vorm. De divisie wordt geconfronteerd met bijna 40.000 rechtszaken in verband met babypoeder en andere talkproducten Minder toxisch zijn de Band-Aid pleisters en Tylenol medicijnen die in 2021 een omzet van 14,6 miljard dollar genereerden.

Beter dan verwachte cijfers voor PayChex

 • Paychex meldde voor het eerste kwartaal beter dan verwachte resultaten, grotendeels dankzij de aanhoudende vraag naar haar producten van bedrijven die de salaris- en uitkeringsadministratie willen stroomlijnen en hun talent effectiever willen werven, behouden en beheren. De winst per aandeel klokte af op 1,03 dollar met een omzet van 1,21 miljard dollar. Er was op respectievelijk 0,97 dollar en 1,18 miljard dollar gerekend.

DocuSign wil 9% van personeelsbestand schrappen

 • DocuSign kondigde een herstructureringsplan aan, waarbij het zo’n 9% van zijn personeelsbestand wil schrappen. Het bedrijf voor elektronische handtekeningen profiteerde van een sterke stijging van de vraag tijdens de pandemie, maar de groei is de afgelopen kwartalen fors afgenomen.

Amazon verhoogt lonen voor magazijnmedewerkers en bezorgers

 • Opsteker voor de medewerkers van Amazon. Vanaf oktober wordt het gemiddelde aanvangssalaris voor front line werknemers in de VS verhoogd van 18 dollar per uur naar meer dan 19 dollar per uur, aldus het bedrijf. Magazijn- en bezorgers zullen tussen 16 en 26 dollar per uur verdienen, afhankelijk van hun functie, aldus Amazon. Amazon besteedt het komende jaar ongeveer 1 miljard dollar aan de loonsverhogingen om werknemers aan te trekken en te behouden in een historisch krappe arbeidsmarkt.

Thor Industries presteert beter dan verwacht en ziet forse groei bij mobilhomes

 • Thor Industries, producent van onder meer de iconische Airstream-caravan, klopte in het voorbije kwartaal de omzet- en winstverwachting. Het bedrijf meldt een omzet van 3,82 miljard dollar, terwijl op 3,71 miljard was gerekend. De winst per aandeel van 5,15 dollar nam eveneens vlot de maat van de verwachting van 3,82 dollar. De groep meldde een stevige groei van het mobilhomesegment: +24,5%.

Medeoprichter van Airbnb treedt toe tot bestuur van Tesla

 • Airbnb medeoprichter Joseph Gebbia is toegetreden tot het bestuur van Tesla. Daarmee krijgt de groep er weer een extra bestuurder bij. Tesla zei in juni dat het na het vertrek van Oracle mede-oprichter Larry Ellison in augustus slechts zeven bestuurszetels wilde hebben, wat kritiek opleverde van een aandeelhoudersorgaan over een gebrek aan onafhankelijke bestuursleden.

Enkele grote adverteerders schorten marketingcampagnes in Twitter op

 • Enkele grote adverteerders, waaronder Dyson, Mazda, Forbes en PBS Kids, hebben hun marketingcampagnes opgeschort of hun advertenties uit delen van Twitter verwijderd omdat hun promoties verschenen naast tweets waarin om kinderporno werd gevraagd. In een verklaring zei Twitter-woordvoerder Celeste Carswell dat het bedrijf "zero tolerance heeft voor seksuele uitbuiting van kinderen" en meer middelen investeert in kinderveiligheid, waaronder het aannemen van nieuwe functies om beleid te schrijven en oplossingen te implementeren.

Exxon Mobil legde vorige week tijdelijk de Amerikaanse schalieactiviteiten stil na nieuw incident

 • Exxon Mobil kondigde vorige week een tijdelijke "stand-down" af voor zijn Amerikaanse schalie-activiteiten na een reeks verwondingen bij werknemers, waaronder opnieuw een dodelijk slachtoffer. De incidenten komen op een keerpunt voor olieveldservicefirma's die moeite hebben om werknemers aan te werven om sommige activiteiten weer op te starten. Het schrappen van banen twee jaar geleden in verband met de COVID-19 pandemie heeft geleid tot een tekort aan ervaren olieveldmedewerkers.
13:14

Impact van stijgende Belgische rente op vastgoedmarkt

De rente op 20-jarige staatsobligaties in België noteert op 3%. Dat is een stijging van 105 basispunten sinds begin augustus. Aangezien de lange termijn rente gecorreleerd is met de hypotheekrente, is deze stijging ook belangrijk voor de vastgoedmarkt. Volgens een ruime benadering is Belgisch vastgoed al met zo’n 10 à 20% overgewaardeerd, maar KBC Economics gaat er nu van uit dat de stijging van de woningprijzen zal vertragen. Tijd om kort in te zoomen de impact van de gestegen rente én op de waardering van de vastgoedmarkt in België.

De vastgoedmarkt in België

Volgens een ruime benadering is Belgisch vastgoed met zo’n 10 à 20% overgewaardeerd. Dat is niet extreem veel, maar mochten de prijzen (bijv. door een blijvend grote appetijt vanwege investeerders) stevig blijven stijgen, dan zou die overwaardering verder oplopen, wat het risico inhoudt van een bubbelvorming en sterke marktcorrectie ergens in de toekomst.

Het aantal wooneenheden (aanbod) neemt al enige tijd sterker toe dan het aantal huishoudens (vraag). Dat kan erop wijzen dat de woningmarkt evolueert richting een overaanbod, zeker op bepaalde locaties. Bovendien liep de schuldenlast van de gezinnen structureel sterk op tot boven het Europese gemiddelde en hebben een niet te verwaarlozen aantal leningen een hoog risicoprofiel. Het aantal wanbetalingen van hypotheekleningen blijft voorlopig wel laag.

Er ontstond de voorbije jaren bovendien alsmaar meer een dualiteit op de woningmarkt. Dat houdt in dat de tegenstelling tussen degenen die nog altijd vlot kunnen/willen kopen omdat ze middelen hebben en degenen waarvoor vastgoed nagenoeg onbetaalbaar is, groter is geworden. De eerste groep kocht vastgoed alsmaar vaker als investering (mede door de lage rente), de tweede groep bestaat vooral uit de lagere inkomenscategorieën en is alsmaar meer op de huurmarkt aangewezen.

Waardering vastgoedmarkt

KBC Economics gaat uit van een vertraging van de stijgingsdynamiek van de prijzen. In België is te zien dat de vertraging van de prijsstijgingen reeds begon in het vierde kwartaal van 2021. Toen was de jaar-op-jaar stijging van de woningprijzen al wat minder en dat heeft zich doorgezet in de eerste helft van dit jaar. De piek van de jaar-op-jaar stijging was in België in het derde kwartaal met 8,2%.

Doorheen de pandemie is de prijsdynamiek fel verstevigd, maar die vertraagde nadien. In het vierde kwartaal bedroeg die nog 6,0% en in het eerste kwartaal van dit jaar kwam de prijsstijging uit op 6,5%. Statbel liet eind vorige week weten dat dit cijfer in het tweede kwartaal zakte naar 5,9%.

De prijsdynamiek blijft dus wel stevig, maar is toch al een tijdje aan het vertragen (al vóór de energiecrisis echt losbarstte). België is een van de weinige landen in Europa waar zulke verzwakking al duidelijk zichtbaar is, want gemiddeld is er in de Europese Unie nog geen vertraging van de stijgingsdynamiek te zien.

Volgens KBC Economics zal deze dynamiek waarschijnlijk nog verder verzwakken omwille van een aantal redenen:

 • Hogere leenkosten voor woningkopers en -bouwers: de stijgende langetermijnrente doet de hypotheekrente stijgen.
 • De energie- en Oekraïnecrisis zal leiden tot een recessie van de economie en een stijging van de werkloosheid.
 • Sommige huishoudens zullen vanwege de toegenomen onzekerheid een afwachtende houding aannemen bij hun beslissing om een huis te kopen of te bouwen.
 • De sterke stijging van de materiaalkosten heeft het bouwen of renoveren van een huis duurder gemaakt. Ook kampt de bouw met een tekort aan materialen en werkkrachten. Projectontwikkelaars worden dus geconfronteerd met een toegenomen onzekerheid bij hun bouwprojecten.
 • De demografische ontwikkeling (d.w.z. de ontwikkeling van het aantal huishoudens) zal de vraag naar woningen de komende jaren in mindere mate ondersteunen. Het aantal gezinnen in België neemt wel nog toe, maar aan een trager tempo. De vraag naar extra woningen zal dus minder zijn. Op korte termijn zal het aantal vluchtelingen uit Oekraïne het cijfer iets beïnvloeden.
 • Ook de hoge energiefactuur zal bijdragen aan het feit dat mensen minder marge hebben om een eigen woning te verwerven.

Verwachtingen

KBC Economics verwacht dat de woningprijzen over het hele jaar 2022 bekeken met 5,0% zullen stijgen en voor 2023 wordt uitgegaan van 2,5%. Dat komt in feite neer op een zachte landing van de woningmarkt. Aangezien de algemene inflatie allicht meer dan 9% zal bedragen in 2022 en de stijging van de woningprijzen 5%, betekent dat dat de woningprijzen in ‘reële termen’ (d.w.z. gecorrigeerd voor de inflatie) zullen dalen.

 

12:58

KBC Securities start de opvolging van NX Filtration

Zonet organiseerde KBC Securities zijn Sustainability Conference en startte in de aanloop ervan met de opvolging van een nieuw aandeel dat er perfect thuis hoort: NX Filtration. Het  Nederlands technologiebedrijf is actief als leverancier van een innovatieve hollevezelmembraantechnologie voor de behandeling van water en andere vloeistoffen. Zij zijn actief in de gemeentelijke drink- en afvalwatermarkt en de industriële watermarkt. Overtuigd van de technologie, die nu moet worden gecommercialiseerd, kleeft KBC Securities-analist Olivier Vandewoude een “Kopen”-advies op de aandelen met een koersdoel van 14 euro. Dat geeft een opwaarts potentieel van meer dan 40%.

Wat doet NX Filtration juist?

NX Filtration brengt een innovatieve technologie op de markt die betere filtratie-eigenschappen heeft, een concurrerende total cost of ownership heeft en sterke milieuvoordelen biedt. Hun technologie is geprezen door verschillende externe, onafhankelijke agentschappen en heeft het potentieel om de "status quo" te veranderen in een aanspreekbare markt met een waarde van 15 miljard dollar tegen 2030.

NX Filtration is dus actief als leverancier van membranen. Als we ons alleen richten op de toepassingen die NX Filtration bedient, ziet het management een adresseerbare markt van 15 miljard dollar tegen 2030. Het bedrijf ambieert op lange termijn de hand te leggen op 10% van die markt. Bekijk hier de video waarin Olivier Vandewoude meer uitleg geeft over het bedrijf.

Er is water en er is water

De hoeveelheid beschikbaar water is één ding, de kwaliteit is een ander. We zien een hogere concentratie van microverontreinigingen in ons water (industriële chemicaliën, hormonen, PFAS, pesticiden, antibiotica en hormoonontregelende chemicaliën) die moeilijk te verwijderen zijn. NX Filtration heeft een hollevezel nanofiltratiemembraan ontwikkeld dat bij uitstek geschikt is voor deze uitdaging.

De belangrijkste verkoopargumenten op een rij:

 1. De betere filtratie-eigenschappen, die door verschillende onafhankelijke partijen zijn bewezen
 2. De concurrerende totale eigendomskosten, als gevolg van het lagere energieverbruik en het feit dat voorbehandelingschemicaliën niet nodig zijn.
 3. Dat levert ook sterke milieuvoordelen op ten opzichte van conventionele behandelingstechnologieën.

De technologie wordt gedeeltelijk beschermd door drie patenten. Het meest cruciale onderdeel van de technologie die ze ontwikkelden, wordt geheim gehouden. Het management vergelijkt het graag met het "geheime ingrediënt" van Coca-Cola.

Inzetten op commercialisatie

Een ervaren verkoopteam moet de technologie in hoog tempo op de markt brengen. NX Filtration maakt gebruik van proefprojecten om hun product in de markt te zetten. Hoewel dat gebruikelijk is voor waterfiltratiemembranen, doen ze het veel sneller en in grotere hoeveelheden in vergelijking met andere spelers.

Het feit dat zij onafhankelijk zijn en de pilots zelf bouwen helpt, maar het verkoopteam mag daarbij niet onderschat worden. Het management heeft er alles aan gedaan om een ervaren team samen te stellen. Door het aantrekken van de voormalige voorzitter van Hydranautics, de commercieel directeur van LG Chem in de VS, het hoofd van Dupont in China en het commerciële hoofd van Organica Water, hebben ze fantastisch werk geleverd, vindt Olivier Vandewoude.

Zodra de bal aan het rollen gaat...

Het huidige omzetcijfer van NX Filtration is geen weergave van de inspanningen van het verkoopteam. De focus ligt op het starten van zoveel mogelijk pilots die nauwelijks bijdragen aan de omzet. Echter, van zodra deze pilots vertaald worden in grootschalige projecten, zal de omzet jarenlang met meer dan 100% groeien. Maar daar blijft het niet bij. Zodra een Original Equipment Manufacturer (OEM) bekend is met de technologie, neemt de OEM het tijdrovende verkoopproces voor NX Filtration over. Dat doen ze door de modules aan hun klanten te verkopen. Een OEM maakt die waterzuiveringsinstallaties zelf. Zij kopen dus de filters van NX Filtration en bouwen daar dan een volledige installatie mee.

NX Filtration verwacht zelfs nog een stap verder te gaan en verwacht op lange termijn 40% van zijn omzet te genereren uit vervangingen van reeds geplaatste modules. Een waterbehandelingssysteem gaat immers meer dan 20 jaar mee, maar de modules van NX Filtration die daarvoor gebruikt worden, moeten elke 3 tot 5 jaar vervangen worden.

Het management anticipeert op die toekomstige groei. Aangezien zij de belangstelling voor hun technologie zien toenemen, hebben zij besloten de capaciteit van de nieuwe productie-installatie uit te breiden. De aanvankelijke capaciteit zal 50.000 modules per jaar kunnen produceren, wat kan worden verhoogd tot meer dan 120.000 modules per jaar. Dat staat in vergelijking met de aanvankelijke plannen van ongeveer 80.000 modules per jaar.

Financials

Het bedrijf heeft een groot potentieel voor toonaangevende marges. Vanwege de lagere TCO (total cost of ownership) die het product van NX Filtration biedt, kunnen zij een relatief hoge prijs vragen voor hun modules. Dat vertaalt zich in een brutomarge van 55 tot 60%. Op lange termijn ziet Olivier Vandewoude dat die brutomarge zich gaat stabiliseren rond 58%. Hij verwacht bovendien dat NX Filtration tegen 2025 een positieve EBITDA zal realiseren. Het operationele hefboomeffect duwt de EBITDA verder op tot ongeveer 20% tot 25% EBITDA-marge. Olivier Vandewoude ziet het bedrijf tegen 2026 een positieve vrije kasstroom realiseren.

Waardering

NX Filtration biedt een antwoord op het groeiende wereldwijde waterprobleem. Met de baanbrekende technologie zijn ze klaar om door te breken op de markt van waterbehandeling. De commercialisering van hun product is de sleutel tot hun succes. Met een team van doorgewinterde sales professionals, een best-in-class uitrol van hun pilot strategie en een bedrijfsmodel dat zowel blijvend als schaalbaar is, gelooft Olivier Vandewoude dat NX Filtration meerdere jaren meer dan 100% kan groeien. De waardering op basis van de toekomstige vrije kasstromen (DCF-waardering) wijst op een reële waarde per aandeel van 13,7 euro. Daarom hanteert KBC Securities een “Kopen”-advies en een koersdoel van 14 euro.

Het NX Filtration-aandeel is momenteel 10 euro waard (+ 0,5%).

12:30

Video: Tom Simonts over Colruyt, Biogen, Eisai en Mowi (GBL)

Colruyt zorgde op zijn algemene vergadering voor een doorslagje van de vergadering een jaar eerder: de jaardoelstellingen werden fors verlaagd. Niet zo bij Biogen en Eisai, die voor doorbraak tekenden in het onderzoek naar Alzheimer. Dat, en overwinsten op de visvangst, allemaal door financieel-econoom Tom Simonts geanalyseerd in een Z-Beurs op Kanaal Z.

Tom komt aan het woord vanaf 1m25 (video duurt 7m19).
Colruyt (1m35 - 3m28)
Biogen en Eisai (3m28 - 6m)
Mowi (6m - 7m19)
 

12:21

Colruyt onderuit na sombere update

Colruyt is de gebeten hond op Euronext Brussel en dat hoeft niet te verbazen na de onverholen waarschuwing die de groep gisteren tijdens de algemene vergadering uitstuurde. Was in juni nog slechts sprake van een “daling” van het nettoresultaat, dan had de retailer het gisteren over een “aanzienlijke daling”. Opvallend, een jaar eerder schreef de groep hetzelfde scenario, weet KBC Securities-analist Michiel Declercq.

Moeilijke markt…

Een jaar geleden rond deze tijd verlaagde Colruyt de jaardoelstelling van “lager” naar “aanzienlijk lager”. Die oefening werd gisteren dunnetjes overgedaan. In het huidige inflatoire klimaat worstelt de groep uit Halle met zijn ‘laagste prijs garantie’. Trouw blijven aan die missie impliceert immers dat prijsinflatie niet volledig wordt doorgerekend naar de klant.

Ondertussen zorgt de inflatoire druk er wel voor dat de kosten van de groep in belangrijke mate stijgen met een verwachte impact van meer dan 200 miljoen euro. Colruyt heeft het in dit verband voornamelijk over de energie-, transport- en loonkosten. Van de 200 miljoen euro is bijvoorbeeld ongeveer 70 miljoen gerelateerd aan hogere energieprijzen. Colruyt vermeldt verder dat de Belgische retailmarkt wordt gekenmerkt door dalende volumes in voedingswinkels, waarbij de markt zeer concurrerend blijft en de voedingsinflatie nog steeds lager is dan het algemene inflatieniveau.

…lagere verwachtingen

Per saldo betekent dat dat Colruyt verwacht dat het geconsolideerde nettoresultaat in boekjaar 2022/23 exclusief eenmalige posten aanzienlijk zal dalen ten opzichte van een jaar eerder. Dat is een verslechtering ten opzichte van juni, toen Colruyt aangaf te verwachten dat het geconsolideerde netto resultaat in verder zou dalen ten opzichte van vorig jaar.

De huidige omstandigheden, met inbegrip van de uitvoering van de LT-strategie zullen ook leiden tot een stijging van de netto financiële schuld. Colruyt bevestigt dat het zijn strategische opties voor Parkwind herbekijkt, maar verwijst nu naar een gedeeltelijke desinvestering in plaats van een volledige exit.

KBC Securities over Colruyt

De verklaring van gisteren geeft een flashback naar de algemene vergadering van vorig jaar, toen de groep ook meldde dat het resultaat aanzienlijk lager zou zijn voor boekjaar 2022/23, vergeleken met een "moeilijk te evenaren resultaat van boekjaar 2021/22" eerder, meldt Michiel Declercq. Deze "aanzienlijk lager" bleek uiteindelijk een daling van 128 miljoen euro of -31% te zijn.

Voorafgaand aan de aankondiging van gisteren rekende Michiel Declercq op een daling van het geconsolideerde nettoresultaat met 20 miljoen euro of -6,8% op jaarbasis. Dat omvatte al een stijging van 150 miljoen euro in bedrijfskosten.

Gezien de toon die in de verklaring wordt aangeslagen, meent Michiel Declercq dat dat te optimistisch is. Daarom stelde hij zijn prognose voor boekjaar 2022/23 bij, om rekening te houden met de kostenstijging van 200 miljoen euro. Hij gaat nu uit van een geconsolideerd nettoresultaat van 217 miljoen euro, of -25% op jaarbasis.

Michiel Declercq blijft ervan overtuigd dat er waarde schuilt in de naam, met name in de hernieuwbare energie-activa, waarbij bronnen vermelden dat de waardering van Parkwind kan oplopen tot 2,0 miljard euro. Michiel Declercq houdt het op een bescheidener 1 miljard euro. Hij blijft de gedeeltelijke verkoop van Parkwind zien als een trigger voor het aandeel, maar niet in de mate die hij  eerder verwachtte. Na de lagere vooruitzichten van vandaag, zonder verbetering op korte termijn, gaat het advies van “Opbouwen” naar “Houden”. Van het koersdoel gaat er 2 euro af tot 29 euro.

Het Colruyt-aandeel noteert momenteel aan 22,8 euro (-21%).

12:03

Meest verhandelde aandelen bij Bolero

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: Colruyt - KBC Ancora - ING - KBC Group - Arcelor Mittal - Retail Estate-  Montea - Umicore - D'Ieteren - Xior 

11:33

Video: KBC Securities presenteert NX Filtration

Zonet organiseerde KBC Securities zijn Sustainability Conference en startte in de aanloop ervan met de opvolging van een nieuw aandeel dat er perfect thuis hoort: NX Filtration. Het  Nederlands technologiebedrijf is actief als leverancier van een innovatieve hollevezelmembraantechnologie voor de behandeling van water en andere vloeistoffen. Bekijk de video waarin Olivier Vandewoude, sectoranalist bij KBC Securities, meer uitleg geeft over het bedrijf.

9:45

Europees aandelennieuws

Porsche gaat vandaag naar beurs aan prijs van 82,5 euro

 • Vandaag is de dag: Porsche gaat naar de beurs. En wel met de prijs van 82,5 euro, aan de bovenkant van de range van 76,5 tot 82,5 euro. De aandelen zullen rond 9.15 uur lokale tijd worden verhandeld.

TotalEnergies verhoogt investeringen en voert productie van vloeibaar aardgas op

 • TotalEnergies gaat de investeringen verhogen en de productie van vloeibaar aardgas (LNG) opvoeren. Het bedrijf zet zijn strategie uiteen voor een mogelijke toekomst zonder Rusland. In tegenstelling tot rivalen als BP en Shell hield TotalEnergies vast aan verschillende van haar belangen in Rusland, maar het bedrijf stelt nu een reeks bedrijfsdoelstellingen vast voor de komende vijf jaar die haar Russische belangen uitsluiten. In totaal verwacht het bedrijf dat de cashflow in de komende vijf jaar met 4 miljard dollar zal toenemen, vergeleken met een eerdere doelstelling van 5 miljard dollar. De kapitaaluitgaven zullen worden verhoogd tot 14-18 miljard dollar per jaar tot 2025.

Minerale hulpbronnen in Hautalampi-project van Eurobattery Minerals bijna verdubbeld

 • De mijnbouwonderneming Eurobattery Minerals ontving een bijgewerkte schatting van de hulpbronnen voor het Hautalampi-project. De schatting concludeert dat in vergelijking met de vorige analyse in 2021 de beschikbare minerale hulpbronnen in het mijnproject bijna verdubbeld zijn met bijna 40% meer metalen. Eurobattery Minerals bezit 40% van het Hautalampi project en heeft de optie om 100% te verwerven van de huidige meerderheidsaandeelhouder FinnCobalt.

Allegro stelde voor tweede keer jaar verwachtingen voor hele jaar bij

 • Polens grootste e-commerce bedrijf Allegro stelde voor de tweede keer dit jaar zijn verwachtingen voor het hele jaar bij. Het bedrijf verwacht namelijk dat hoge inflatie de vraag zou kunnen verlagen. Allegro verwacht een jaar-op-jaar omzetgroei voor zijn Poolse kernmarkt van 23% tot 26% vergeleken met 25% tot 30% eerder en dat de bedrijfskasstroom (EBITDA) zal stijgen met 10% à 12% versus een eerdere range tussen 10% à15%. Inclusief de Mall Group, die in april werd overgenomen, verwacht Allegro dat de aangepaste EBITDA met 2% tot 6% zal stijgen in vergelijking met de eerdere verwachtingen tussen 4% à 1%.

Glennmont Partners lanceert groen kredietfonds van 250 miljoen euro

 • Glennmont Partners, beheerder van schone energiefondsen, heeft een groen kredietfonds van 250 miljoen euro gelanceerd om te beleggen in schone energie en infrastructuur. Vorige week lanceerde het bedrijf een infrastructuurfonds voor hernieuwbare energie van 700 miljoen euro om te investeren in brownfieldprojecten voor schone energie in heel Europa.

H&M meldt veel lager dan verwachte winst voor belastingen in derde kwartaal

 • H&M rapporteerde een veel lager dan verwachte winst voor belastingen in het derde kwartaal als gevolg van kosteninflatie en vertragende consumentenbestedingen en eenmalige uitgaven door zijn vertrek uit Rusland. De winst voor belastingen daalde tot 689 miljoen Zweedse kronen, tegenover 6,09 miljard een jaar eerder. Een eenmalige kost van 2,1 miljard kronen in verband met de afbouw van H&M's Russische activiteiten beïnvloedde het resultaat.

Orpea boekte in eerste helft van 2022 een nettoverlies van 269 miljoen euro

 • Zorggroep Orpea boekte in de eerste helft van 2022 een nettoverlies van 269 miljoen euro, tegenover een winst van 102 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf wordt in Frankrijk aangeklaagd wegens beschuldigingen van mishandeling van bejaarde bewoners en verduistering van overheidsgelden. De groep, die in mei een nooddeal met banken bekendmaakte om belangrijke schuldaflossingen af te handelen, zei dat zijn schuld sinds eind vorig jaar met 433 miljoen euro was gestegen tot 8,34 miljard euro eind juni.

Next verlaagt verwachtingen voor hele jaar

 • De Britse kledingretailer Next verlaagde zijn verwachtingen voor het hele jaar. De handel in augustus bleef achter bij de verwachtingen. Next, dat handelt vanuit ongeveer 500 winkels en online, verwacht nu dat de volledige omzet in de tweede helft met 1,5% zal dalen en verwacht een jaarwinst voor belastingen van 840 miljoen pond. Eerder voorspelde het bedrijf voor de tweede helft een omzetgroei van 1% en een jaarwinst voor belastingen van 860 miljoen pond.

Mitchells & Butlers zegt dat stijgende kosten marges onder druk zetten

 • De Britse restaurant- en pubketen Mitchells & Butlers zegt dat de stijgende kosten de marges onder druk zetten. De kosten voor energie en nutsvoorzieningen zijn gestegen tot ongeveer 150 miljoen pond dit boekjaar van 80 miljoen pond in 2019 en kunnen volgend jaar verder stijgen. Het bedrijf, dat ongeveer 1.700 restaurants en pubs heeft in het Verenigd Koninkrijk, zei dat de vergelijkbare omzet met 1,5% steeg voor het vierde kwartaal eindigend op 24 september, ten opzichte van 2019.
9:21

Beursnieuws België en Nederland

Benelux-nieuws

Colruyt verlaagt alweer winstvooruitzichten na av. En KBCS het koersdoel

 • Een jaar geleden rond deze tijd verlaagde Colruyt de jaardoelstelling van “lager” naar “aanzienlijk lager” en dat werd gisteren herhaald. Vorig jaar kelderde de beurskoers daarop, vandaag zal de sfeer niet veel beter zijn. CEO Jef Colruyt worstelt met kosteninflatie, want die voegt zo’n 200 miljoen euro aan de kostenbasis toe, naast felle concurrentie. Margedruk, maar die heeft nog altijd geen impact op het vaste voornemen om de laagste prijs garantie aan te houden. KBCS paste het waarderingsmodel aan en verlaagt daarom het advies van “Opbouwen” naar “Houden”, terwijl het koersdoel daalt van 31 naar 29 euro. De huidige omstandigheden zullen de schuldgraad opvoeren, terwijl het gekozen heeft voor een gedeeltelijke verkoop van windmolenpark Parkwind.

Aedifica investeert 17 miljoen pond in Ierland

 • Aedifica investeert 17 miljoen pond in Ierland, waar de vastgoedteller op 11 nieuwe investeringen komt te staan in 2022. Het pand biedt plaats aan 105 bewoners en moet na de oplevering tegen het einde van 2024 5% nettorendement opleveren. Er werd een triple net lease getekend van 25 jaar. Aedifica investeerde dit jaar al voor 788 miljoen euro, ei zo na gelijk aan de jaardoelstelling van 800 miljoen euro. Geen impact op “opbouwen”-advies en 133 euro.

Uitgever Brill worstelt met problemen bij Turpin, zijn belangrijkste distributeur

 • Uitgever Brill worstelt met problemen bij Turpin, zijn belangrijkste distributeur, waardoor de omzet en de winst in heel 2022 aanzienlijk onder de eerdere prognoses liggen. Turpin levert, of leverde, fulfillmentdiensten voor een deel van Brills tijdschriften en boekenportfolio, maar zal onder bewind komen te staan. De gevolgen daarvan zullen zicht- en voelbaar worden in de twee volgende kwartalen, terwijl de 1 miljoen euro aan vorderingen en kredieten en zo’n 1,7 miljoen euro voorraden erg onzeker worden qua inbaarheid.

Azelis neemt het Italiaanse bedrijf Eurotrading over

 • De beursgenoteerde distributeur van chemicaliën en voedingsingrediënten Azelis neemt het Italiaanse bedrijf Eurotrading over, een distributeur van fijnchemicaliën voor verzorgingsproducten in Italië. Financiële details zijn er niet, maar op basis van de 30 personeelsleden en 500-tal klanten lijkt dit erg op een zoveelste deal voor de seriële overnemer, dat de groei in de verzorgingsmarkt in Italië moet vooruithelpen. Geen impact op het koersdoel van 24,3 euro en “Houden”-advies.

WDP formaliseerde zijn 'Energy as a Business'-ambities in WDP Energy

 • Logistieke vastgoedgroep WDP is al even bezig om 'Energy as a Business'-activiteiten op te schalen. Die plannen werden met WDP Energy geformaliseerd. In Zellik gaat WDP een 'Green Mobility Hub' installeren voor de energieproductie en de infrastructuur die nodig zijn om het transport en de activiteiten on-site van VPD te decarboniseren. Ook wordt het zonnepanelenpark aanzienlijk groter, met als doelstelling 250 MWp tegen 2025. Bijna de helft moet komen van het logistieke park WDPort of Ghent bij North Sea Port in de Gentse haven. Dat alles mag 40 miljoen euro kosten. Ondanks de koersdaling is de schuldratio bestand tegen een lange periode van neerwaartse aanpassingen van de faire waarde van de portefeuille. Geen impact op “Kopen”-advies en 37,5 euro.

BPF Schilders stelt Kempen Capital Management aan als nieuwe fiduciair manager

 • Pensioenfonds BPF Schilders stelt Kempen Capital Management, de vermogensbeheerder van Van Lanschot Kempen, aan als nieuwe fiduciair manager. In totaal beheert het pensioenfonds het pensioen van ruim 100.000 deelnemers en heeft een belegd vermogen van ruim 8 miljard euro.

VMA en Hogeschool PXL presenteren eerste “energieprestatiecontract voor het onderwijs”

 • VMA en Hogeschool PXL presenteren het eerste “energieprestatiecontract voor het onderwijs” in België, waardoor het energieverbruik van de PXL-campus in Diepenbeek met 30% moet verminderen. Het project is een concrete invulling van de strategie van CFE om mensen, vaardigheden, materialen en technologie samen te brengen in een gemeenschap van verandering voor het goede. Investeringen om te besparen, dus, meer concreet 30,8% op elektriciteit, 29,3% op aardgas en 846 ton CO2 over 10 jaar. Geen impact op 15 euro koersdoel en “Kopen”-advies van CFE.

CP Invest finaliseert aankoop van “Solimar Elche”, een woonzorgcentrum in Valencia

 • Care Property Invest finaliseerde de aankoop van “Solimar Elche”, een te ontwikkelen woonzorgcentrum in Valencia. Het project zal gebouwd worden door Obras Especiales en moet opgeleverd worden in het tweede kwartaal va 2025 om plaats te bieden aan 148 senioren. Het project kost 10,8 miljoen euro. Geen impact op “Kopen”-advies en 34 euro koersdoel.

Fluxys Belgium meldt stabiele halfjaarresultaten dankzij sterke vraag naar gas

 • Gaspijpleidingbeheerder Fluxys Belgium meldde stabiele halfjaarresultaten omdat de sterke vraag naar gas vanuit België de risico's van de westerse sancties als gevolg van de Russische inval in Oekraïne compenseerde. Op 1 september was de ondergrondse opslag in Loenhout, de enige in België, voor 92% gevuld. De bedrijfskasstroom (EBITDA) daalde lichtjes van 155,3 naar 153,6 miljoen euro, nadat de gereguleerde omzet steeg van 277,9 naar 287,4 miljoen euro en de nettowinst steeg van 38,3 naar 41,1 miljoen euro.
8:12

Nieuwe adviezen voor aandelen

Adviezen aandelen
 • KBC Securities verlaagt koersdoel voor Colruyt van 31 naar 29 euro. Het advies gaat van 'opbouwen' naar 'houden'.
 • Het koersdoel voor Colruyt ging omlaag bij HSBC van 25 naar 20 euro, terwijl het bij JP Morgan omhoog ging van 21 naar 23,3 euro.
 • Baader Europe verlaagde het koersdoel voor Akzo Nobel van 62,4 naar 58,9 euro.
 • Het koersdoel voor Accor werd bij Deutsche Bank verhoogd van 28,1 naar 28,5 euro.
 • Het koersdoel voor DSM ging bij Citigroup omlaag van 180 naar 155 euro.
 • Bij JP Morgan werd het koersdoel voor JD Sports verhoogd van 180 naar 205 pence.
 • Unilever kijkt aan tegen een koersdoelverlaging bij Deutsche Bank van 4.600 naar 4.500 pence.
 • Citigroup heeft het koersdoel voor Pandora verlaagd van 690 naar 570 Deense kroon.
 • Het koersdoel voor Novozymes ging bij Citigroup omlaag van 440 naar 380 Deense kroon.
 • Nexi geniet van een kleine koersdoelverhoging bij Citigroup van 9,5 naar 9,6 euro.
 • Bij Citigroup werd het koersdoel voor Givaudan verlaagd van 3.560 naar 3.300 Zwitserse frank.
 • Citigroup verhoogde het koersdoel voor Burberry van 1.875 naar 1.895 pence.
 • Het koersdoel voor KPN ging bij JP Morgan omlaag van 4,4 naar 4,3 euro.
 • Baader Helvea verlaagde het koersdoel voor Hugo Boss van 58 naar 44 euro en het advies ging van “Add” naar “Reduce”.