'Het jaarverslag is verplichte lectuur voor alle beleggers'


Moneytalk - Knack - 26 mei 2015

het artikel: klik hier

 

 

 

Zeil zetten naar het lieflijke Gent is nooit een straf. De bestemming was dan wel niet de Watersportbaan, waar menig voor elkaar voorbestemd koppel lief en leed deelt op een verdwaald bankje, maar wel een plechtstatige aula. Op een nochtans mooie lenteavond bracht de Vlaamse Economische Kring (VEK) er een verdacht omvangrijk allegaartje studenten op de been. Nog te kneden investeerders die voorrang gaven aan de lokroep van een avondlijke kroes studentikoos gerstenat. Het typeert de tegenwoordige heropleving van de aandelenbeurs.

En van de "beleggende student", die de stempel 'ingeburgerd' verdient omdat hij/zij voortborduurt op het pionierswerk van verenigingen zoals het Antwerpse Capitant.Die claimt "the student's gateway to the financial markets" te zijn. En dat lukt, getuige daarvan de snelle nationale expansie naar Brussel, Gent en Leuven en het omnipresent aanwezig zijn op hoogmissen zoals Finance Avenue van De Tijd of de jaarlijkse VFB-happening. Op de afsluitende vergadering van de VEK-beleggingsclub mocht ik wat strooien met inzichten in macro-economische trends, waarderingen van beursgenoteerde activa en een handvol 'hot items'.

We bespraken ook de drijfveren achter het forse 21,4% rendement van hun portefeuille sinds oktober 2014. Puur geluk? Misschien, want zelfs een ratjetoe "pijltjeswerpende apen" nam ooit de maat van topbelegger Peter Lynch. Enkel op korte termijn evenwel, want die vogelpikstrategie staat niet garant voor structurele meerwaarde op lange termijn. De factor geluk dient alleszins zoveel mogelijk uitgesloten te worden.

Dat is cruciaal, want beleggers die winst maken omwille van foute redenen en zichzelf daardoor niet meer in vraag stellen zijn nefast voor hun eigen, toekomstige feestvreugde. Een schooljaar duurt natuurlijk té kort om de ware belegger van de ietwat gelukkige investeerder te scheiden, maar de door hen geselecteerde posities in CFE en Ackermans & van Haaren deden alvast beste vermoeden. En ook was de keuze voor AB Inbev en Ageas strategisch hoopgevend.

Om de geluksfactor uit te filteren, stel ik altijd graag deze simpele vraag: "Vertel eens heel beknopt hoe exact dit bedrijf waarde creëert en waar het concurrentiële voordeel uit bestaat". Dat is bij Google alleszins niet door 'van die nieuwe brillen op de markt te brengen', zoals een gladjanus mij eens probeerde aan te praten. Maar ook voor de meer bekende bedrijven, veel dichter bij huis, is het lang niet altijd evident om die vraag met een gedegen antwoord te counteren. Dat bleek ook dinsdag, al bedekken we die ontoereikende kennis met de mantel der jeugdigheid.

Nochtans, beste belegger, ligt het antwoord zwart op wit, digitaal en analoog, gratis en voor niets voor het oprapen. Elk beursgenoteerd bedrijf pent namelijk maandenlang aan de meest toegankelijke schat aan informatie en verplichte lectuur: het jaarverslag. Voor de 'gewone belegger' zijn er vooral de beschrijvende gedeelten, het voorwoord en de kerncijfers, terwijl ook de allerfijnste financiële cijfers degusteerbaar zijn (al mag u die ook overlaten aan de getallenfetisjisten, genaamd analisten).

Vermijd valse gelukstreffers en download dus nu meteen het jaarverslag voor elk van uw portefeuille-aandelen. Slorp die kennis op. U zult er financiële updates sneller en correcter door kunnen wegen op hun merites, eerder dan op de commercieel goed bekkende titels. In het jaarverslag schuilt immers een van de sleutels waardoor "de gewone belegger" op zijn minst de maat moet kunnen nemen van zijn of haar professionele evenknie.

En kijk eens aan? Viva die ene VEK-student die die les blijkbaar wel begrepen had. Een euvele hand schoot de lucht in. Ja, hij had wel degelijk enkele jaarverslagen doorgenomen. Zou zijn achternaam misschien Van der Vorm, Frère of Buffett of Van der Mersch geweest zijn?