Wat houdt MiFID II voor u in?

Vanaf 3 januari 2018 treedt een vernieuwde Europese richtlijn MiFID II in werking. Die is bedoeld om beleggers nog beter te beschermen en de concurrentie en transparantie op de financiële markten te vergroten.
 
Om u als klant wat meer inzicht te bieden in wat die nieuwe regelgeving concreet voor u inhoudt, hebben we enkele vragen en antwoorden opgelijst. 
Hebt u nog extra verduidelijking nodig of hebt u nog andere specifieke vragen? Aarzel dan niet contact op te nemen met Bolero Orderdesk op 0800 628 16. 
 
Daarnaast vindt u hieronder ook een overzicht van alle documenten die vernieuwd of geüpdatet zijn naar aanleiding van deze nieuwe wetgeving: 
 

Veelgestelde vragen MIFID II

1. Wat is MiFID II?
MiFID staat voor Markets in Financial Instruments Directive. Het is een Europese richtlijn die verscheidende regels en verplichtingen oplegt aan banken/brokers om u als belegger beter te beschermen en de concurrentie en de transparantie op de financiële markten te vergroten
 
MiFID II is de opvolger van de MiFID I Richtlijn, die in 2007 van kracht werd. Een aantal principes uit die eerste MiFID-richtlijn zijn bv. de test Beleggingskennis- en Ervaring die Bolero u vraagt in te vullen. Zo kunnen we de gepastheid van bepaalde effecten aftoetsen aan uw kennis en ervaring en krijgt u een melding wanneer u een complex product zou kopen dat niet voldoet aan uw kennis en ervaring. Of u kent al Best Execution: het principe waarbij Bolero alle redelijke stappen moet nemen voor de beste uitvoering van uw order. 
 
Meer informatie over MiFID II kunt u ook lezen op de website van Febelfin
2. Hoe zorgt MiFID II voor een betere bescherming van de belegger?
MiFID II omvat een reeks maatregelen die de bestaande bescherming van beleggers wil versterken:
 
 • Striktere regels voor de verkoop van complexe producten
 • Striktere procedures om ervoor te zorgen dat de juiste producten bij het gepaste doelpubliek terecht komen (product governance)
 • Striktere regels voor de bescherming van beleggers (i.v.m. bewaring effecten, sub-bewaring,…)
 • Beperkingen op commissies die financiële instellingen kunnen betalen en ontvangen als zij beleggingsdiensten verstrekken
 • Versterkte zorgplicht voor verleners van beleggingsdiensten
 • Betere informatieverstrekking aan de klant
 • Meer transparantie over kosten
 • Meer vorming en opleiding voor het personeel
 • Striktere sancties en nieuwe bevoegdheden voor toezichthouders
 • Betere identificatie van opdrachtgevers van financiële transacties om marktmisbruik sneller op te sporen
 • Striktere regels voor telefoongesprekken en elektronische communicatie in het kader van beleggingsdiensten
 
Meer informatie over MiFID II kunt u ook lezen op de website van Febelfin
3. Wat verandert er bij Bolero door MiFID II vanaf 3 januari 2018?
 1. De emittent of uitgever van een financieel instrument moet aangeven voor welk type belegger en voor welke dienstverlening het financieel instrument geschikt is. Als u een effect of financieel instrument zou wensen aan te kopen dat niet toegestaan is voor retail of particuliere beleggers of voor een execution only dienstverlening (= de dienstverlening die Bolero biedt en die erin bestaat een order aan te nemen en door te geven aan de beurs, zonder adviesverlening) zult u voortaan in het orderticket een melding krijgen. U zult het effect niet kunnen aankopen, maar wel nog kunnen verkopen als u het in portefeuille hebt. 
 2. U krijgt voortaan in het orderticket een waarschuwing als u een effect wenst aan te kopen dat complex of illiquide is. Ook als een financieel instrument uitgegeven werd door KBC en KBC niet vermeld wordt in de naam van het financieel instrument, krijgt u een waarschuwing 
 3. In de toekomst krijgt u op kwartaalbasis een portefeuilleoverzicht toegestuurd. Er is een duidelijke aanduiding voorzien wanneer de vermelde koers een geschatte waarde betreft. 
 4. U krijgt een alert per e-mail als de waarde van het hefboomgedeelte in uw portefeuille met 10% of meer gedaald is. Zo kunt u nog beter de vinger aan de pols houden van belangrijke dalingen in uw portefeuille en indien nodig, tijdig actie ondernemen. Hoe het werkt, leest u in de specifieke FAQ hier.  
 5. Op uw borderel krijgt u een duidelijke vermelding van alle marktplaatsen (trading venues) waarop uw order werd uitgevoerd, alsook wanneer KBC als tegenpartij voor uw order optreedt. 
 6. Om marktmanipulatie tegen te gaan, worden alle transacties in aandelen, obligaties, trackers,… van natuurlijke personen, onverdeeldheden en rechtspersonen dagelijks doorgegeven aan de Belgische regelgever. Meer uitgebreide informatie over deze transactierapportering leest u in de specifieke FAQ hier.  
4. Wanneer krijg ik melding dat een product uitgegeven wordt door KBC?

Om het voor u duidelijker te maken wanneer u een effect wenst te kopen dat door KBC uitgegeven werd (en waar er een belangenconflict zou kunnen ontstaan), is er een extra waarschuwing ingebouwd. Die verschijnt enkel als KBC niet expliciet vermeld wordt in de naam van het financieel instrument. U krijgt dus geen waarschuwing als uit de naam van het financieel instrument al duidelijk blijkt dat KBC het heeft uitgegeven. 

5. Wat betekent de melding “dit product is complex”?

De emittent van het financieel instrument geeft aan of een product complex is en bv. op een bepaalde manier gestructureerd is dat het moeilijker kan zijn voor u als belegger om de risico’s, de mogelijke return of de kosten te begrijpen. Doorgaans worden opties, warrants, Turbo’s eerder als complexe producten beschouwd. 

6. Wat betekent de melding “dit product is mogelijks illiquide”?

Hoe groter de liquiditeit of mate van verhandelbaarheid van een effect, hoe makkelijker u als belegger het effect terug kunt verkopen als u dat wenst. De spread of het verschil tussen bied- en laatprijzen is doorgaans ook kleiner voor meer liquide effecten. Dat betekent dus dat wanneer een effect illiquide is, u het niet alleen doorgaans moeilijker kunt verhandelen, maar het ook moeilijker is om er een redelijke prijs voor te krijgen. Daarom krijgt u voortaan een waarschuwing wanneer u een effect wenst te kopen dat illiquide is. 

7. Hoe werkt de melding die mij waarschuwt wanneer het hefboomgedeelte van mijn portefeuille in waarde gedaald is met 10% of meer?
Met hefboomgedeelte bedoelen we alle “leveraged” financiële instrumenten of financiële instrumenten met een hefboomcomponent die u in portefeuille hebt, met name producten waarvan mogelijk de verplichtingen (huidig of toekomstig) die u als belegger hebt de initiële waarde kunnen overstijgen en/of waarvan de koers ook sneller een ongewenste richting voor u als belegger kan uitgaan. Opties en warrants zijn voorbeelden van leveraged financiële instrumenten. 
 
Telkens als de waarde van het hefboomgedeelte van uw portefeuille met 10% of een veelvoud daarvan gedaald is ten opzichte van de initiële waarde van het hefboomgedeelte, krijgt u een waarschuwing per e-mail. Kijk zeker na of uw e-mailadres bij Bolero correct ingevuld staat: u kan uw e-mailadres zelf te allen tijde aanpassen onder de Instellingen op het Bolero-platform of onze apps. 
 
Deze berekening gebeurt bij het einde van elke handelsdag. Zo kunt u als belegger een vinger aan de pols houden van mogelijk belangrijke dalingen in uw portefeuille en meteen actie ondernemen indien nodig. De initiële waarde van het hefboomgedeelte van uw portefeuille wordt opnieuw berekend bij elke aankoop of verkoop van leveraged financiële instrumenten. Op 1 januari 2018 wordt voor de eerste keer een foto genomen van de initiële waarde van het hefboomgedeelte van uw portefeuille. Voor portefeuilles (cash en effecten samengeteld) boven de 10.000 euro moet de daling wel minstens 1.000 euro bedragen om een 10%-daling melding te krijgen. Voor portefeuilles kleiner dan 10.000 euro, moet de daling minstens 10% bedragen van de totale portefeuillewaarde om de 10% daling-melding te triggeren. Bijvoorbeeld voor een portefeuille van 1.000 euro, krijgt u een melding zodra de daling 100 euro bedraagt. Bij geschreven opties geldt het omgekeerde: als de koers ervan stijgt, daalt de waarde van uw portefeuille. U bent immers een verplichting aangegaan en hebt een zekere “schuld”. Daarom staat de hoeveelheid van deze positie steeds in negatief en wordt die in de waardering van de portefeuille ook automatisch in mindering gebracht. 
 
Deze waarschuwingen kunt u niet uitzetten. Zie ze als een ideale trigger om even een kijkje te nemen in uw portefeuille en uw beleggingsstrategie tijdig aan te passen.
 
Een eenvoudig voorbeeld: 
U heeft maar 1 leveraged positie in portefeuille, aangekocht aan € 1.000 
De initiële waarde van uw leveraged portefeuille die maar uit deze ene positie bestaat is € 1.000. 
U zal een waarschuwing ontvangen wanneer de waarde gedaald is met € 100 (-10%), € 200 (-20%), € 300 (-30%) enz. 
 
Elke waarschuwing wordt wel maar 1 keer verzonden: bij een prijsherstel gevolgd door opnieuw dezelfde daling wordt de eerder verzonden melding niet nog eens herhaald. Merk op dat we steeds blijven vertrekken van de oorspronkelijke aankoopwaarde van € 1.000.
 
Op een bepaald moment koopt u een tweede leveraged positie bij. Op dat moment wordt de initiële waarde van uw leveraged portefeuille opnieuw berekend op basis van de koersen van die dag. Bijvoorbeeld: de eerste positie was ondertussen € 800 waard en de nieuw bijgekochte € 500: uw portefeuille aan leveraged producten is dan € 1.300 waard.
 
Waarschuwingen zullen worden verzonden als de daling de grenswaarden van € 130, € 260, € 390, … overschrijdt. Hetzelfde gebeurt wanneer u een deel van de leveraged portefeuille verkoopt: er wordt een nieuw startbedrag berekend.
8. Wat houdt transaction reporting (transactierapportering) in?
Vanaf 3 januari 2018 moeten Europese financiële instellingen alle transacties in bepaalde financiële instrumenten melden aan hun toezichthouder (=transaction reporting). Concreet betekent dit dat Bolero dagelijks aan de FSMA, de toezichthouder voor de Belgische banken, bepaalde transacties door natuurlijke en rechtspersonen moet melden. De transacties die gerapporteerd moeten worden, omvatten aan- en verkooptransacties, transfers, bepaalde corporate actions en schenkingen en overdrachten door overlijden voor rekeningen. Transacties i.v.m. beleggingsfondsen, beleggingsverzekeringen, termijnrekeningen, de cash op uw Bolero-rekening en kasbons vallen niet onder de nieuwe maatregel en moeten niet gerapporteerd worden. 
 
Met de nieuwe wetgeving kan de FSMA, de toezichthouder voor de Belgische banken, een beter beeld krijgen van de markt, om marktbewegingen en eventuele marktmanipulatie te kunnen opsporen. De nieuwe wetgeving heeft verder geen fiscale gevolgen voor de beleggers.
 
Om deze hele transaction reporting te kunnen realiseren, is een correcte identificatie vereist. Voor natuurlijke personen wordt het juiste identificatienummer bepaald op basis van de nationaliteit. Rechtspersonen moeten een LEI-code of Legal Entity Identifier-code aanschaffen. Meer informatie over LEI en hoe u die moet bekomen, leest u hier.  Klanten voor wie Bolero niet over de juiste identificatienummers beschikte, zijn de voorbije maanden hierover aangeschreven. 
 
Als uw Bolero-rekening niet MiFID II-compliant is (en u ons niet het juiste identificatienummer hebt bezorgd), dan zijn dit de gevolgen.  
- U kan niet meer aanloggen op uw Bolero-rekening. 
- U kan geen orders meer doorgeven (noch via het online platform, noch via Orderdesk). 
- Uw openstaande orders zullen geschrapt worden. 
- Uw standaardkeuze voor keuzedividenden wordt van effecten naar cash geplaatst (indien van toepassing).  
- U kan geen transfers meer doorgeven. 
 
Ook voor nieuwe klanten kan Bolero geen rekening openen wanneer we niet over het juiste identificatienummer of voor rechtspersonen een LEI-code beschikken. 
9. In het kader van MiFID II vraagt Bolero mij extra identificatienummers of een LEI-code: waarom?

Vanaf 3 januari 2018 moeten Europese financiële instellingen alle transacties in bepaalde financiële instrumenten melden aan hun toezichthouder (=transaction reporting). Daarvoor is een nieuwe identificatieregeling uitgewerkt.

Natuurlijke personen worden geïdentificeerd op basis van hun nationaliteit. Het identificatienummer voor Belgen is bijvoorbeeld het rijksregisternummer. Voor andere nationaliteiten worden nog andere identificatienummers opgevraagd. 

Om rechtspersonen te identificeren wordt gebruik gemaakt van een LEI-code of Legal Entity Identifier code. Hier kunt u praktisch lezen hoe u zo’n LEI-code voor uw vennootschap kunt aanvragen.

10. Op mijn borderel lees ik “KBC of een van haar partners treedt als tegenpartij op”. Wat betekent dit?
Wanneer uw order “over-the-counter” wordt uitgevoerd, wordt het niet op een beurs of een multilateral trading facility uitgevoerd, maar wordt er rechtstreeks een tegenpartij gezocht voor uw order. OTC-transacties komen bv. voor bij de verhandeling van obligaties. 
Aangezien er op de OTC-markt geen centrale partij bestaat voor de levering en betaling van de effecten zoals dat bij een gereglementeerde beurs het geval is, draagt de belegger als koper of verkoper zelf het tegenpartijrisico als die hun verbintenis niet nakomen.
 
Voor sommige transacties treedt KBC zelf op als tegenpartij. Dat is bijvoorbeeld het geval als u een IFIMA-note wenst te verkopen. Als KBC of een van haar partners als tegenpartij heeft opgetreden voor een van uw orders, krijgt u hier voortaan een melding van op uw borderel.  
11. Wat verandert er voor de tick sizes door MiFID II?

Door de nieuwe Europese richtlijn MiFID II geldt er een nieuw systeem voor tick sizes. Met tick sizes wordt bedoeld het minimale prijsinterval dat er kan bestaan voor een effect (bijvoorbeeld € 0,01 – dit betekent dat de koers met minimaal € 0,01 kan bewegen en u als belegger bij een limietorder een limiet van veelvouden van deze tick size kan ingeven). De tick sizes worden steeds bepaald door de beurs.

Het tick size systeem voor Euronext is veranderd op 2 januari 2018. Voortaan wordt de tick size van een effect bepaald door de liquiditeitsband (het gemiddeld aantal orders in dat effect per dag) alsook de koers van het effect. Zie tabel onderaan. 

Lees hieronder hoe u de juiste tick size kunt achterhalen. Om het echt machtig makkelijk voor u te maken, leggen we het ook in onderstaande video kort uit.

In onderstaande lijst van Euronext kunt u de liquiditeitsband van een bepaalde waarde achterhalen:

Voor de meest recente versie van de excel kunt u terecht op de website van Euronext
 
Hebt u een order ingegeven en krijgt u een foutmelding dat aangeeft dat uw limiet niet conform de marktregels is ingesteld, dan kan het zijn dat u niet de juiste tick size hebt gebruikt. Gelieve dan uw orderlimiet aan te passen. 
teerd. 
 
Een voorbeeld voor aandeel KBC: 
 • Volgens de lijst gepubliceerd door Euronext zit het aandeel KBC (ISIN: BE0003565737) in liquiditeitsband 24. 
 • Aangezien de koers van KBC tussen de € 50 en € 100 zit, is de tick size van KBC € 0,02. 

Tip & trick

Meestal kunt u al uit het orderboek/de diepte van de markt (die u rechts in uw orderticket ziet), afleiden welke de mogelijke tick size zou kunnen zijn cfr. de afrondingen/verschillen tussen de verschillende biedprijzen (of laatprijzen). 

Werking tick sizes