Het ruimste informatieaanbod over de beurs

Bolero is het execution-only beleggingsplatform van KBC Bank NV en staat los van alle andere beleggingsdiensten die geleverd kunnen worden door KBC Bank NV. U kunt van deze publicaties op de Bolero-website telkens een exemplaar bekijken. Zij dienen louter als voorbeeld om u een idee te geven van wat aan Bolero-klanten ter beschikking wordt gesteld. Ze zijn niet noodzakelijk up to date en u mag er geen rekening mee houden bij het nemen van enige beleggingsbeslissing. Er kan niet worden gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen, noch dat ze in de realiteit tot uiting zullen komen. De prognoses zijn indicatief. De gegevens in deze publicaties zijn algemeen, louter informatief en aan veranderingen onderhevig. Ze geven de analyse weer van de auteur op de daarin vermelde datum. De accuraatheid, de volledigheid en de tijdigheid van de informatie kan niet worden gegarandeerd. Bolero garandeert geenszins dat enige van de behandelde financiële instrumenten voor u geschikt is. Bolero verstrekt geen specifiek en persoonlijk beleggingsadvies. U aanvaardt dan ook de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik dat u maakt van deze publicaties. Hoewel de informatie verkregen is van en gebaseerd op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan Bolero niet garanderen dat de verstrekte informatie accuraat is; de informatie kan onvolledig zijn of ingekort. Alle standpunten en verwachtingen reflecteren de interpretaties van de auteur op het moment waarop het betrokken document werd uitgegeven en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande verwittiging.