Waar kunt u terecht met vragen?

Neem zeker even een kijkje in het documentcenter, in de veelgestelde vragen en de Bolero-demofilmpjes die u vindt op https://www.bolero.be/nl/support. Daar toch geen antwoord gevonden op uw vraag? Contacteer dan de Bolero Orderdesk (02/303.33.00).

Klachten? Suggestie? Hier kunt u terecht!

Bolero Clientenservice

Neem contact op met de Bolero-Cliëntenservice: een team van experten die klaarstaan om te helpen en een oplossing uit te werken. Bezorg ons zeker voldoende informatie zoals uw Bolero-rekeningnummer, eventuele screenshots met de nodige tijdsindicaties.

Kunnen zij u niet meteen helpen? Dan ontvangt u een ontvangsmelding, zodat u weet wie uw probleem of voorstel behandelt, met vermelding van zijn of haar specifieke contactgegevens. U krijgt ook een indicatie wanneer u een antwoord mag verwachten. Het antwoord op uw klacht zal een duidelijke motivering bevatten van het ingenomen standpunt.

Bolero Clientenservice
Havenlaan 2
1080 Brussel
clientenservice@bolero.be

 
 
Bij een onpartijdige externe ombudsman
 
Wat als u niet tevreden bent met ons antwoord? Richt u dan tot de ombudsman van de financiële geschillen. De ombudsman in financiële geschillen is een gekwalificeerde entiteit: een onpartijdige externe ombudsman, gratis en in alle discretie.
 
Ombudsman in financiële geschillen
Adres North Gate II
Koning Albert II-laan 8, bus 2
1000 Brussel
Tel: 02 545 77 70
 
Bij de bevoegde rechtbank
U kunt er tevens voor opteren om uw klacht voor te leggen aan de bevoegde rechtbank. Het voeren van gerechtelijke procedures kan kosten met zich meebrengen.