Waar kunt u met uw klacht of suggestie terecht?

U mag steeds contact opnemen met de Orderdesk via info@bolero.be of op het nummer 02 303 33 00. 
 
Bolero Clientenservice
Vindt u dat u met uw suggestie of klacht niet bij de Bolero Orderdesk terecht kunt of bent u niet tevreden over de oplossing die ze u voorstelden?
 
Bolero Clientenservice
Havenlaan 2
1080 Brussel
 
Neem contact op met Bolero-Clientenservice: een ervaren team dat klaarstaat om te helpen en een oplossing uit te werken. Kunnen zij u niet meteen helpen? Dan ontvangt u een ontvangstmelding, zodat u weet wie uw probleem of voorstel behandelt. U krijgt ook een indicatie wanneer u een antwoord mag verwachten. Het antwoord op uw klacht zal een duidelijke motivering bevatten van het ingenomen standpunt.
De behandeling van klachten gebeurt onder toezicht van de Complaints Handling Officer van KBC. De Complaints Handling Officer heeft toegang tot alle gegevens van het dossier en kijkt erop toe dat uw klacht kwalitatief en binnen redelijke termijnen wordt beantwoord. Voor eventuele vragen over deze afhandelingsprocedure kunt u terecht via het rechtstreekse e-mailadres: complaints_bolero@kbc.be 
 
Bij een onpartijdige externe ombudsman
Wat als u niet tevreden bent met ons antwoord? Richt u dan tot de ombudsman van de  financiële geschillen. De ombudsman in financiële geschillen is een gekwalificeerde entiteit: een onpartijdige externe ombudsman, gratis en in alle discretie.
 
Ombudsman in financiële geschillen
Adres North Gate II
Koning Albert II-laan 8, bus 2
1000 Brussel
Tel: 02 545 77 70
 
U kunt er tevens voor opteren om uw klacht voor te leggen aan de bevoegde rechtbank. Dergelijke procedure kan wel bepaalde kosten met zich meebrengen.