Kleine belegger handelt steeds meer in de file of op restaurant | De Tijd


Een op de drie klan­ten van Bo­le­ro, het on­li­ne be­leg­gings­plat­form van KBC Se­cu­ri­ties, ver­han­delt van­daag zijn aan­de­len mo­biel. Onze ceo had een goed gesprek met de Tijd. Dat kan u hier herlezen.