Kapitalisatie vs distributie

Keert de ETF (exchange traded fund) de dividenden uit?
Is de ETF belegd in effecten die dividenden uitkeren, dan kan de ETF die dividenden naar jou doorstorten (distributie) of ze herinvesteren in de ETF zelf (kapitalisatie). In dat laatste geval worden de dividenden in de koers van de ETF verrekend. Of het om een kapitalisatie- dan wel om een distributie-ETF gaat, vind je terug op het Bolero-platform of in de app, op de algemene informatiepagina van de desbetreffende ETF.
 

Belangrijk! Wanneer je dividenden ontvangt van een distributie-ETF wordt de nodige roerende voorheffing ingehouden. Die voorheffing betaal je niet bij een kapitalisatie-ETF. Hou hier dus zeker rekening mee wanneer er voor dezelfde index zowel een distributie- als een kapitalisatie-ETF voorhanden is. Veel distributie-ETF's bij Bolero zijn van Luxemburgse of Ierse origine. Dat kan je afleiden uit de ISIN-code die met 'LU' of 'IE' begint. Op zulke ETF's betaal je enkel Belgische roerende voorheffing (30%) op je dividenden. Op andere distributie-ETF's kan de fiscus een extra dividendbelasting heffen.       

Ook belangrijk! Als de kapitalisatie-ETF of zijn distributieversie geregistreerd is in België, dan betaal je bij aan-of verkoop van de kapitalisatie-ETF 1,32% beurstaks op het geïnvesteerde kapitaal. Is de kapitalisatie-ETF niet geregistreerd in ons land en zijn distributieversie ook niet, dan betaal je 0,12%. Voor een distributieversie van de ETF betaal je áltijd 0,12% beurstaks bij aan- en verkoop. Koop je ETF’s aan voor een bedrag van 1.000 euro, dan zal je tussen dus de 1,2 en 13,2 euro belasting moeten betalen aan onze overheid. Onderaan onze tarievenpagina vind je een overzicht van de beurstaksen.

De fiscale behandeling is afhankelijk van individuele omstandigheden en kan in de toekomst veranderen.

Fysiek vs synthetisch

Bezit de ETF de onderliggende effecten?

Er zijn twee manieren waarop de emittent het rendement van het mandje onderliggende waarden kan weerspiegelen in de ETF.

Bij fysieke ETF's heeft de emittent alle aandelen of obligaties die deel uitmaken van de gevolgde index daadwerkelijk in portefeuille. Als de index wijzigt, koopt of verkoopt de emittent de nodige effecten om de ETF up-to-date te zetten. Deze fysieke replicatie kan of een volledige replicatie zijn of een geoptimaliseerde. Bij volledige replicatie houdt de ETF alle effecten van de index in portefeuille, met precies dezelfde weging als in de index. Bij een geoptimaliseerde replicatie (in het Engels 'sampling') belegt de ETF in een selecte, maar representatieve groep van de effecten uit de index. Deze techniek wordt bijvoorbeeld gebruikt bij zeer grote indices, zoals de MSCI World Index (bevat meer dan 1400 bedrijven), waarbij volledige replicatie niet efficiënt en te duur zou zijn. 

Synthetische ETF's zijn samengesteld op basis van derivaten of afgeleide producten die het rendement van de onderliggende index nabootsen. Zo'n ETF belegt dus niet rechtstreeks in de effecten van de onderliggende index, maar maakt bijvoorbeeld gebruik van zogenaamde ‘swaps’ waarbij het rendement van de ene waarde voor de andere wordt geruild.

Long vs short

Stijgt of daalt de ETF als de index stijg?

Met ETF’s kunt u long of short gaan. Beleggers met optimistische beursverwachtingen kopen ‘long’ ETF's met de bedoeling winst te halen uit een stijging van de onderliggende index. Wie eerder pessimistische signalen in de markt ontwaart, kan via ‘short’ ETF's inspelen op een daling van de onderliggende index. Die ETF stijgt dan in waarde bij een daling van de onderliggende index.

Passief vs actief

Wil de ETF de onderliggende index verslaan?

De meeste ETF’s zijn passief beheerde fondsen. Er komt dus geen actieve fondsenbeheerder aan te pas die de gevolgde index zal proberen te kloppen. Actieve ETF's die de onderliggende index willen verslaan, bestaan ook. De uitgever van de ETF probeert dan, door bepaalde aandelen in de ETF meer gewicht te geven dan dat de index dat doet, de index te kloppen. 

Er zijn zelfs ETF's waarmee beleggers versneld kun­nen inspelen op bepaalde bewegingen van de markt: de zogenaamde ‘leveraged’ ETF’s. Deze hefboomtrackers volgen een onderliggende index niet in een 1:1-verhouding, maar versterken de beweging van die indexwaarden met een factor 2 of 3 zoals aangegeven in de ETF-naam. De koers van zulke ETF's is een stuk volatieler.

Rare namen, die ETF's

ETF's verschillen van elkaar, dus ook door, bijvoorbeeld, de onderliggende index die ze volgen of door de uitgever die ze beheert of door de munt waarin ze noteren. Om daar klaarheid in te scheppen, krijgen ETF's een specifieke naam: 

iShares Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (DIST)

iShares:  is de naam van de uitgever van de ETF. Andere voorbeelden zijn: Vanguard, Lyxor, WisdomTree, JP Morgan, Amundi,...

Euro Stoxx 50: duidt de onderliggende index die de ETF volgt aan. Volgt de ETF een bepaalde thema-index, dan kan je dat thema (Clean Water of Cyber Security of ...) hier (vaak in het Engels) achterhalen.

UCITS: staat voor Undertaking for Collective Investments in Transferable Securities. Het gaat om door Europa opgelegde regels waaraan in Europa gevestigde fondsen moeten voldoen. Zo moeten de activa waarin de UCITS belegt, makkelijk verhandelbaar zijn. Of mag maximaal 20% van het fonds in effecten van één enkele onderneming worden belegd. UCITS staat garant voor veilige en goed gereguleerde fondsen.

EUR: is de munt waar de onderliggende waarden in zijn genoteerd. De meeste ETF's die in Europa beschikbaar zijn, houden hun waarden aan in EUR, USD of GBP. Je kan perfect een ETF kopen die noteert in euro, maar waarvan de onderliggende waarden noteren in USD.

(DIST): distributie-ETF's worden aangeduid met 'D', 'Dist' of 'Dis'. Kapitalisatie-ETF's herken je aan 'ACC' (afkomstig van 'accumulating').

Naast een naam heeft elke ETF, net als bij aandelen, een persoonlijke ISIN-code bestaande uit 12 tekens of een korte ticker van een aantal letters of cijfers. Als je die ISIN-code of ticker ingeeft in de zoekbalk van het Bolero-platform, kom je op de informatiepagina van de gezochte ETF.