Aandacht voor de risico's

Er een aantal risico's verbonden aan het beleggen in aandelen. Deze pagina wil je daar bewust van maken.

De belangrijkste risico's

 • Debiteurenrisico: Geen, aandelen zijn risicodragend kapitaal. De belegger heeft geen enkele garantie dat hij zijn geld terugkrijgt. Bij een faillissement kunnen aandelen geheel of gedeeltelijk hun waarde verliezen.
   
 • Liquiditeitsrisico: Het risico is afhankelijk van de beurskapitalisatie, de free float of de vrij verhandelbare aandelen en de velociteit. 
   
 • Muntrisico: Geen voor de effecten in euro. Laag, matig tot hoog, afhankelijk van de muntontwikkeling ten opzichte van de euro. Hangt af van het thuisland van het aandeel en de aard van het aandeel.
   
 • Renterisico: Laag, matig tot hoog, afhankelijk van de aandelen en het beleggingsklimaat. Meestal heeft een verhoging van de rentetarieven een negatieve invloed op de koersontwikkeling van aandelen. Sommige aandelen zijn meer rentegevoelig dan andere.
   
 • Koersrisico: Laag, matig tot hoog, afhankelijk van de volatiliteit van het aandeel. Wordt in sterke mate bepaald door de kwaliteit, de vennootschap, de ontwikkeling van de sector waartoe de vennootschap behoort en door de algemene beursontwikkeling.