Aandacht voor de risico's

Net zoals bij beleggen in aandelen, zijn er een aantal risico's verbonden aan het beleggen in ETF's. Deze pagina wil je daar bewust van maken.

De belangrijkste risico's

Marktrisico: de waarde van een ETF kan fluctueren, waardoor een ETF minder waard kan zijn bij verkoop dan bij aankoop.

Valutarisico: bij verschillende ETF's speelt er een wisselkoersverschil tussen de munt waarin de onderliggende aandelen noteren, bijvoorbeeld USD, en de munt waarin de ETF noteert, bijvoorbeeld EUR.

Liquiditeitsrisico: in sommige ETF’s is er minder handel waardoor je niet altijd snel je positie kan afwikkelen tegen een marktconforme prijs. De ETF’s van de Bolero-playlist zijn erg populair. Het liquiditeitsrisico speelt dus gelukkig nauwelijks bij onze selectie.  

Trackingerror: de ETF slaagt er niet in om de onderliggende index nauwkeurig te volgen. Dat heeft voor een deel te maken met de samenstelling van de ETF, waarbij de weging van de aandelen net wat verschilt met de weging van de aandelen in de index.

Tegenpartijrisico: uitgevers van fysieke ETF's kunnen opteren om extra opbrengsten te genereren door de aandelen die de ETF heeft aangekocht, uit te lenen aan een derde partij. In dat geval bestaat er een risico dat die derde partij de aandelen niet meer kan teruggeven.

Sluitingsrisico: het gebeurt af en toe dat een ETF, die niet rendabel genoeg is voor de emittent, wordt stopgezet. In dat geval krijgen de ETF-houders de resterende waarde in cash op de rekening. Staat de koers lager dan bij aankoop van de ETF, zit je met een verlies opgescheept. Het kan ook zijn dat de emittent eerst nog kosten, bijvoorbeeld voor de juridische afwikkeling, meetelt bij de afrekening.