Algemene Vergaderingen

Een algemene vergadering is een verplichte jaarlijkse vergadering van de aandeelhouders van een onderneming. Tijdens die vergadering heeft het management van de onderneming de gelegenheid om de resultaten en het plan voor de toekomst voor te stellen. Bovendien brengen de aandeelhouders die daartoe het recht hebben, tijdens de algemene vergadering hun stem uit over bepaalde voorstellen over het beheer van de onderneming.

De organisatie van een gewone algemene vergadering is gereglementeerd en verplicht, maar ondernemingen kunnen ook buitengewone algemene vergaderingen organiseren wanneer ze zich willen buigen over specifieke vragen, zoals bijvoorbeeld een kapitaalverhoging.

Nieuwe richtlijn: SHRDII

Sinds 3/09/2020 is de “Shareholders Rights Directive II” (SRD II) van kracht, een nieuwe richtlijn over de rechten van aandeelhouders.

De richtlijn heeft als doel het engagement van de aandeelhouders te versterken door o.a. relevantere informatie te delen over algemene vergaderingen en verrichtingen op effecten. Aandeelhouders worden zo meer betrokken bij het bedrijf en blijven langer aandeelhouder. Dat kan gunstig zijn voor de Europese economie. De transparantie tussen aandeelhouder en emittent wordt op die manier versterkt.

Wat is de impact van de richtlijn voor particuliere beleggers?

Vanaf 3/09/2020 hebt u de mogelijkheid om meldingen te ontvangen voor de algemene vergaderingen van effecten in uw portefeuille. Standaard staat voor alle Bolero-klanten de melding over algemene vergaderingen uit. Als u op de hoogte gehouden wilt worden van algemene vergaderingen, dan hebt u twee opties:

  • U kiest ervoor om informatie van algemene vergaderingen te ontvangen voor Belgische aandelen in uw portefeuille.

of

  • U kiest ervoor om de informatie van algemene vergaderingen te ontvangen voor aandelen uitgegeven in de Europese Economische Ruimte, inclusief Belgische aandelen in uw portefeuille.

De meldingen van algemene vergaderingen voor effecten in uw portefeuille activeren, kan via het instellingenmenu op het Bolero-platform en de Bolero-apps onder de rubriek "Rekeningen". 

Opgelet: als u wil deelnemen aan een specifieke algemene vergadering, moet u wel nog uw deelname bevestigen volgens de specifeke instructie van die algemene vergadering.