Verminderde roerende voorheffing op Franse dividenden

De Belgische fiscus zou zich nu toch schikken naar een recent arrest van het Hof van Cassatie over de mogelijke verrekening van 15% van het netto ontvangen Franse dividend met de Belgische roerende voorheffing op dit dividend. Zo zou u kunnen genieten van een belastingvermindering op ontvangen Franse dividenden.

Merk op dat er nog geen definitieve bevestiging vanuit de overheid is over de te volgen procedure om de verrekening te bekomen. Onderstaand komt u te weten wat er mogelijk beslist zal worden.

1. Hoe worden Franse aandelen normaal belast?

Als u een dividend krijgt op Franse aandelen, betaalt u als Belgische natuurlijke persoon/belegger de Franse bronheffing (standaardtarief sinds 1/1/2021: 26,5%) en vervolgens ook de Belgische roerende voorheffing van 30%.

Een cijfervoorbeeld:

 Dividend in EUR
Bruto100
Franse bronheffing-26,5
Netto Frans dividend73,5
30% Belg. RV-22,05
Netto51,45

2. Wat zou er veranderen?

Volgens recente rechtspraak zou de Belgische fiscale administratie toestaan dat 15% van het netto ontvangen Franse dividend verrekend kan worden met de Belgische belasting (30%) op dit dividend.

Dat betekent in het cijfervoorbeeld:

 Dividend in EUR
Bruto100
Franse bronheffing-26,5
Netto Frans dividend73,5
30% Belg. RV-22,05
Verrekening 15% netto Frans dividend
in personenbelasting
+11,02 (= 73,5 *15%)
Netto62,47

3. Wat kan u als belegger doen?

Belangrijk is dat deze ‘verminderde’ Belgische roerende voorheffing niet toegepast kan worden door de financiële tussenpersoon waar u de Franse dividenden int. M.a.w. als u Franse dividenden ontvangt, dan zullen deze nog steeds onderhevig zijn aan de Belgische roerende voorheffing van 30%. Dat principe wijzigt niet. Als u dat wenst, moet u de vermindering zelf terugvorderen bij de fiscus.

Wat betekent dat concreet?

Voor de inkomstenjaar 2019 en vorige zou u de te veel betaalde roerende voorheffing kunnen terugvorderen via een bezwaarschrift, weliswaar rekening houdend met de geldende verjaringstermijnen.

Voor inkomstenjaar 2020 zou de verrekening vermoedelijk voorzien worden in het aangifteformulier van de personenbelasting.

Vanaf inkomstenjaar 2021 en volgende is het niet duidelijk of deze verrekening nog mogelijk zal zijn, aangezien België en Frankrijk zouden onderhandelen over een nieuwe verdragstekst.

Merk ook op dat deze verrekening niet uitgebreid kan worden naar andere dubbelbelastingverdragen.

Bolero geeft u geen beleggings- noch fiscaal advies. Wenst u hierover meer informatie, neem dan contact op met een fiscaal adviseur.

4. Waar vindt u uw ontvangen dividenden terug?

Bolero stuurt u geen persoonlijk overzicht van uw dividenden. U kunt alle dividendinformatie makkelijk terugvinden op het Bolero-platform.

Ga naar het menu “Rekeningen” – “Transactiehistoriek” en gebruik als trefwoord “dividend”. Selecteer de transacties binnen een bepaalde tijdsperiode. Als u op de infoknop (i-knop) klikt, ziet u de details en het bedrag aan roerende voorheffing dat u betaald heeft.