Verminderde roerende voorheffing op Franse dividenden

De Belgische fiscus schikt zich nu toch naar de recente gerechtelijke uitspraken over de mogelijke verrekening van 15% van het netto ontvangen Franse dividend met de Belgische belasting op dit dividend.

1. Hoe worden Franse aandelen normaal belast?

Als u een dividend krijgt op Franse aandelen, betaalt u als Belgische natuurlijke persoon/belegger de Franse bronheffing (standaardtarief sinds 1/1/2022: 25%) en vervolgens ook de Belgische roerende voorheffing van 30%.

Een cijfervoorbeeld:

 Dividend in EUR
Bruto100
Franse bronheffing-25
Netto Frans dividend75
30% Belg. RV-22,5
Netto52,5

2. Wat verandert er?

Volgens de circulaire van de Belgische fiscale administratie kan 15% van het netto ontvangen Franse dividend verrekend worden met de Belgische belasting (30%) op dit dividend.

Dat betekent in het cijfervoorbeeld:

 Dividend in EUR
Bruto100
Franse bronheffing-25
Netto Frans dividend75
30% Belg. RV-22,5
Verrekening 15% netto Frans dividend
in personenbelasting
+11,25 (= 75 *15%)
Netto63,75

3. Wat kan u als belegger doen?

Belangrijk is dat deze ‘verminderde’ Belgische belasting niet toegepast kan worden door de financiële tussenpersoon waar u de Franse dividenden int.  M.a.w. als u Franse dividenden rechtstreeks via een Belgische tussenpersoon ontvangt, dan zullen deze nog steeds onderhevig zijn aan de Belgische roerende voorheffing van 30%. Dit principe wijzigt niet. Als u dat wenst moet u de vermindering zelf terugvorderen bij de fiscus.

Wat betekent dat concreet?

Voor inkomstenjaar 2020 en 2021 is de mogelijkheid tot verrekening voorzien in het aangifteformulier van de personenbelasting. Voor de precieze modaliteiten m.b.t. het bezwaarschrift en de aangifte in de personenbelasting, verwijzen we u naar naar de circulaire van 30/05/2021: MyMinfin (fgov.be).

Vanaf inkomstenjaar 2022 en volgende is het niet duidelijk of deze verrekening nog mogelijk zal zijn, aangezien België en Frankrijk een nieuw verdrag hebben ondertekend.  Het is echter nog niet duidelijk wanneer dit nieuwe verdrag in werking treedt.

Merk ook op dat deze verrekening niet uitgebreid kan worden naar andere bestaande dubbelbelastingverdragen.

Bolero geeft u geen beleggings- noch fiscaal advies. Wenst u hierover meer informatie, neem dan contact op met een fiscaal adviseur.

4. Waar vindt u uw ontvangen dividenden terug?

Bolero stuurt u geen persoonlijk overzicht van uw dividenden. U kunt alle dividendinformatie makkelijk terugvinden op het Bolero-platform.

Ga naar het menu “Rekeningen” – “Transactiehistoriek” en gebruik als trefwoord “dividend”. Selecteer de transacties binnen een bepaalde tijdsperiode. Als u op de infoknop (i-knop) klikt, ziet u de details en het bedrag aan roerende voorheffing dat u betaald heeft.