Dividend rendement


Dividendrendement is het rendement op jaarbasis, behaald uit dividendinkomsten.  

Het dividendrendement (dividend yield) is een financiële ratio die aangeeft hoeveel een bedrijf elk jaar aan dividenden betaalt in verhouding tot de koers van het aandeel. Het dividendrendement wordt berekend door de jaarlijkse dividenden per aandeel te delen door de koers per aandeel. Met deze ratio kunt u nagaan hoeveel cashflow u behaalt voor elke euro die u in een aandeel investeert. Met andere woorden, krijgt u voor uw investering waar voor uw geld via dividenden die het bedrijf uitkeert? Rekent u er als belegger op jaarlijks cash uit uw beleggingen te genereren, dan kan het nuttig zijn te beleggen in aandelen met een relatief hoog, stabiel dividendrendement (meestal eerder waardeaandelen).