Hoe werkt de melding die mij waarschuwt wanneer het hefboomgedeelte van mijn portefeuille in waarde gedaald is met 10% of meer?


Met hefboomgedeelte bedoelen we alle “leveraged” financiële instrumenten of financiële instrumenten met een hefboomcomponent die u in portefeuille hebt, met name producten waarvan mogelijk de verplichtingen (huidig of toekomstig) die u als belegger hebt de initiële waarde kunnen overstijgen en/of waarvan de koers ook sneller een ongewenste richting voor u als belegger kan uitgaan. Opties en warrants zijn voorbeelden van leveraged financiële instrumenten. 
 
Telkens als de waarde van het hefboomgedeelte van uw portefeuille met 10% of een veelvoud daarvan gedaald is ten opzichte van de initiële waarde van het hefboomgedeelte, krijgt u een waarschuwing per e-mail. Kijk zeker na of uw e-mailadres bij Bolero correct ingevuld staat: u kan uw e-mailadres zelf te allen tijde aanpassen onder de Instellingen op het Bolero-platform of onze apps. 
 
Deze berekening gebeurt bij het einde van elke handelsdag. Zo kunt u als belegger een vinger aan de pols houden van mogelijk belangrijke dalingen in uw portefeuille en actie ondernemen indien nodig. De initiële waarde van het hefboomgedeelte van uw portefeuille wordt ook opnieuw berekend bij elke aankoop of verkoop van leveraged financiële instrumenten. Als de waarde van het hefboomgedeelte van uw portefeuille met 10% of een veelvoud ervan daalt ten opzichte van de initiële waarde, zal dit de melding versturen, ongeacht de grootte van dat bedrag. Bij geschreven opties geldt het omgekeerde: als de koers ervan stijgt, daalt de waarde van uw portefeuille. U bent immers een verplichting aangegaan en hebt een zekere “schuld”. Daarom staat de hoeveelheid van deze positie steeds in negatief en wordt die in de waardering van de portefeuille ook automatisch in mindering gebracht. 
 
Deze wettelijke waarschuwingen kunt u niet uitzetten. Zie ze als een ideale trigger om even een kijkje te nemen in uw portefeuille en uw beleggingsstrategie tijdig aan te passen.
 
Een eenvoudig voorbeeld: 
U heeft maar 1 leveraged positie in portefeuille, aangekocht aan € 1.000. De initiële waarde van uw leveraged portefeuille die maar uit deze ene positie bestaat is € 1.000. 
 
U zal een waarschuwing ontvangen wanneer de waarde gedaald is met € 100 (-10%), € 200 (-20%), € 300 (-30%) enz. 
 
Elke waarschuwing wordt wel maar 1 keer verzonden: bij een prijsherstel gevolgd door opnieuw dezelfde daling wordt de eerder verzonden melding niet nog eens herhaald. Merk op dat we steeds blijven vertrekken van de oorspronkelijke aankoopwaarde van € 1.000.
 
Op een bepaald moment koopt u een tweede leveraged positie bij. Op dat moment wordt de initiële waarde van uw leveraged portefeuille opnieuw berekend op basis van de koersen van die dag. Bijvoorbeeld: de eerste positie was ondertussen € 800 waard en de nieuw bijgekochte € 500: uw portefeuille aan leveraged producten is dan € 1.300 waard.
 
Waarschuwingen zullen worden verzonden als de daling de grenswaarden van € 130, € 260, € 390, … overschrijdt. Hetzelfde gebeurt wanneer u een deel van de leveraged portefeuille verkoopt: er wordt dan een nieuw startbedrag berekend.