Waarom hebt u als vennootschap een LEI-code nodig?


Als rechtspersoon hebt u de LEI of Legal Entity Identifier code nodig in het kader van een nieuwe Europese financiële wetgeving (de zogenaamde transaction reporting).

Vanaf 3 januari 2018 moeten Europese financiële instellingen alle transacties in bepaalde financiële instrumenten melden aan hun toezichthouder. Daarvoor heeft Europa een nieuwe identificatieverplichting uitgewerkt. Die geldt voor natuurlijke én rechtspersonen die handelen in beursgenoteerde financiële instrumenten, zoals aandelen, obligaties, warrants, staatsleningen en staatsbons. Beleggingsfondsen, beleggingsverzekeringen, termijnrekeningen, deposito’s en kasbons vallen niet onder de nieuwe maatregel.

Met de nieuwe wetgeving kan de FSMA, de toezichthouder voor de Belgische banken, een beter beeld krijgen van de markt, om marktbewegingen en eventuele marktmanipulatie te kunnen opsporen. De nieuwe wetgeving heeft geen fiscale gevolgen voor u als belegger.

Om de aan- en verkooptransacties, transfers, vrijwillige corporate acties, schenkingen en overdrachten door overlijden voor rekeningen van rechtspersonen door te geven aan de bevoegde instanties (voor België = FSMA), is een correcte identificatie vereist. Om aan die identificatievereiste te voldoen, is een LEI-code vereist. De LEI-code was al van toepassing voor bepaalde transacties binnen de financiële markten. Het gebruik ervan wordt nu uitgebreid.