Wat betekent de melding “dit product is complex”?


De emittent van het financieel instrument geeft aan of een product complex is en bv. op een bepaalde manier gestructureerd is dat het moeilijker kan zijn voor u als belegger om de risico’s, de mogelijke return of de kosten te begrijpen. Doorgaans worden volgende producten als complex beschouwd: ETF’s en trackers, complexe bedrijfsobligaties en overheidsobligaties (bijvoorbeeld met een variabele coupon), vastgoedcertificaten, Turbo’s en Sprinters, opties, warrants, fondsen zonder kapitaalbescherming, fondsen met kapitaalbescherming, fondsen met een vooropgesteld terugbetalingsminimum, grondstoffentrackers, complexe obligaties (bijvoorbeeld converteerbare obligaties) en kapitaalinstrumenten uitgegeven door kredietinstellingen.

Om deze producten te kunnen kopen, moet u de test beleggingskennis en -ervaring voor dat specifieke product afleggen. Meer info vindt u op deze pagina.