Wat betekent de melding “dit product is mogelijks illiquide”?


Hoe groter de liquiditeit of mate van verhandelbaarheid van een effect, hoe makkelijker u als belegger het effect terug kunt verkopen als u dat wenst. De spread of het verschil tussen bied- en laatprijzen is doorgaans ook kleiner voor meer liquide effecten. Dat betekent dus dat wanneer een effect illiquide is, u het niet alleen doorgaans moeilijker kunt verhandelen, maar het ook moeilijker is om er een redelijke prijs voor te krijgen. Daarom krijgt u voortaan een waarschuwing wanneer u een effect wenst te kopen dat illiquide is.