Wat houdt transaction reporting (transactierapportering) in?


Vanaf 3 januari 2018 moeten Europese financiële instellingen alle transacties in bepaalde financiële instrumenten melden aan hun toezichthouder (=transaction reporting). Concreet betekent dit dat Bolero dagelijks aan de FSMA, de toezichthouder voor de Belgische banken, bepaalde transacties door natuurlijke en rechtspersonen moet melden. De transacties die gerapporteerd moeten worden, omvatten aan- en verkooptransacties, transfers, bepaalde corporate actions en schenkingen en overdrachten door overlijden voor rekeningen. Transacties i.v.m. beleggingsfondsen, beleggingsverzekeringen, termijnrekeningen, de cash op uw Bolero-rekening en kasbons vallen niet onder de nieuwe maatregel en moeten niet gerapporteerd worden. 
 
Met de nieuwe wetgeving kan de FSMA, de toezichthouder voor de Belgische banken, een beter beeld krijgen van de markt, om marktbewegingen en eventuele marktmanipulatie te kunnen opsporen. De nieuwe wetgeving heeft verder geen fiscale gevolgen voor de beleggers.
 
Om deze hele transaction reporting te kunnen realiseren, is een correcte identificatie vereist. Voor natuurlijke personen wordt het juiste identificatienummer bepaald op basis van de nationaliteit. Rechtspersonen moeten een LEI-code of Legal Entity Identifier-code aanschaffen. Meer informatie over LEI en hoe u die moet bekomen, leest u hier.  Klanten voor wie Bolero niet over de juiste identificatienummers beschikte, zijn de voorbije maanden hierover aangeschreven. 
 
Als uw Bolero-rekening niet MiFID II-compliant is (en u ons niet het juiste identificatienummer hebt bezorgd), dan zijn dit de gevolgen.  
- U kan niet meer aanloggen op uw Bolero-rekening. 
- U kan geen orders meer doorgeven (noch via het online platform, noch via Orderdesk). 
- Uw openstaande orders zullen geschrapt worden. 
- Uw standaardkeuze voor keuzedividenden wordt van effecten naar cash geplaatst (indien van toepassing).  
- U kan geen transfers meer doorgeven. 
 
Ook voor nieuwe klanten kan Bolero geen rekening openen wanneer we niet over het juiste identificatienummer of voor rechtspersonen een LEI-code beschikken.