Wat is de waarde van een turbo?


De waarde van een turbo is meestal gelijk aan het verschil tussen de koers van de onderliggende waarde (stand van een index of waarde) en het financieringsniveau.  

Bijvoorbeeld: Als de onderliggende waarde aan € 25 noteert en het financieringsniveau is € 20, dan bedraagt de waarde van de turbo € 5.  Als de onderliggende waarde groot is (bv. een index) of klein (bv. euro/dollar-wisselkoers), dan kennen deze turbo's een ratio.  

Bijvoorbeeld: Een turbo op de Dow Jones heeft een ratio van 100. Dit houdt in dat als u een Dow Jones turbo koopt, u in 1/100ste van de Dow Jones investeert. De waarde van een Dow Jones turbo is dan ook maar 1/100ste van het verschil tussen de stand van de Dow Jones en het financieringsniveau.  

Bovendien moet u bij onderliggende waarden die niet in euro noteren nog rekening houden met een wisselkoers. Turbo's noteren namelijk altijd in euro, ook als de koers van de onderliggende waarde in een andere valuta noteert. Een stijging van deze valuta ten opzichte van de euro heeft een positief effect, een daling een negatief effect.  

Cijfervoorbeeld:

De stand van de Dow Jones is 8.000 en de euro/dollar-wisselkoers bedraagt 1,25. Het financieringsniveau ligt op 7.000 en de ratio is 100.  

Om de waarde van de Dow Jones turbo te achterhalen, nemen we het verschil tussen de stand van het onderliggende en het financieringsniveau: 8.000 - 7.000 = 1.000. Deze delen we door de ratio. 1.000/100 geeft 10.  

Aangezien de onderliggende waarde (Dow Jones) noteert in dollar, moeten we nog delen door de wisselkoers 10/1,25. Dit geeft € 8.  

Samenvattend:

  • Waarde van een turbo long: (stand onderliggende waarde - financieringsniveau)/(ratio x wisselkoers)  
  • Waarde van een turbo short: (financieringsniveau - stand onderliggende waarde)/(ratio x wisselkoers)  

Houd er als belegger rekening mee dat de financieringskosten een invloed hebben op de waarde van de turbo. De hoogte van de financieringskosten hangt af van de financieringsrente (die dagelijks kan wijzigen) en het aantal dagen dat u de turbo aanhoudt.