Wat zijn de risico's van trackers?


  • Debiteurenrisico: Tegenpartijrisico, zeker bij trackers die met ruilcontracten werken.
  • Liquiditeitsrisico: Laag, de liquiditeit van de tracker is alleen afhankelijk van de liquiditeit van de onderliggende waarden en het wisselvolume van het fonds. Zij wordt gewaarborgd door de marketmakers (beurshandelaars die de handel in bepaalde effecten onderhouden).
  • Muntrisico: Geen voor de effecten in euro. Laag, matig of hoog, afhankelijk van de muntontwikkeling ten opzichte van de euro.
  • Renterisico: Geen.
  • Koersrisico: Wordt vooral bepaald door de algemene ontwikkeling van de beurs en van de waarden waarin de tracker is belegd.

Meer informatie vindt u in de Brochure Beleggingsvormen.