Wat zijn nominatieve aandelen?


Nominatieve aandelen zijn aandelen op naam: een aandeel op naam is een aandeel waarvan de naam van de koper in het aandeelhoudersregister van de vennootschap wordt geregistreerd.  De aandeelhouder is dus bekend. 
 
Nominatieve aandelen worden:
  • ofwel ingeschreven in het register van de emittent (of gemandateerde) en rusten dan niet langer bij de custodian.  Ze verdwijnen dan ook uit uw effectenrekening bij Bolero.
  • ofwel nominatief ingeschreven en in bewaring blijven bij de custodian. In dat geval noteren ze nog steeds in uw effectenrekening bij Bolero en genieten dus nog steeds van een aantal effectendiensten.
Te onthouden: 
De houder van nominatieve aandelen in het register van de emittent, kan niet (langer) rekenen op de goede zorgen van Bolero voor belangrijke extra diensten zoals bewaargeving, innen van dividenden, inhouden van verschuldigde belastingen, corporate actions, afhandelen van aan- en verkooptransacties, enz.  Dat is een niet te onderschatten nadeel.
 
Sommige aandelen bestaan enkel onder nominatieve vorm zoals bv. Solvac.  Lees hier meer over het plaatsen van orders voor nominatieve aandelen