Wat zijn preferente aandelen?


Preferente aandelen geven aan aandeelhouders een aantal voorkeursrechten. Zo geven preferente aandelen recht op een dividend voordat de andere aandeelhouders een dividend ontvangen. Bij de vereffening van het bedrijf worden de preferente aandeelhouders voor de gewone aandeelhouders uitbetaald.  

Preferente aandelen kunnen ook extra stemrechten geven tijdens de Algemene Vergadering.