Welke risico’s houden turbo’s in?


Turbo's zijn risicovoller dan een directe belegging in de onderliggende waarde door de hefboomwerking. U kunt steeds meer informatie vinden over de turbo op de website van de emittent en in de prospectus. 

  • Terugbetalingmodaliteit: Geen, voor transacties op een gereglementeerde beurs. Bij OTC-transacties hangt het risico af van de kredietwaardigheid van de tegenpartij.
  • Liquiditeitsrisico: Matig tot hoog voor transacties op een gereglementeerde beurs.
  • Muntrisico: Geen voor de effecten in euro. Laag, matig tot hoog, afhankelijk van de muntontwikkeling ten opzichte van de euro.
  • Renterisico: Matig tot hoog, afhankelijk van de looptijd en structuur van de Turbo. Rentefluctuaties hebben zowel direct een invloed op de koersontwikkeling van turbo's als indirect via hun invloed op de onderliggende waarde.
  • Koersrisico: Matig tot hoog, afhankelijk van de onderliggende activa.

Meer informatie vindt u in de Brochure Beleggingsvormen.