Welke risico’s zijn aan opties verbonden?


  • Debiteurenrisico: Geen, voor transacties op een gereglementeerde beurs. Bij OTC-transacties hangt het risico af van de kredietwaardigheid van de tegenpartij.
  • Liquiditeitsrisico: Matig tot hoog.
  • Muntrisico: Geen voor de effecten in euro. Laag, matig tot hoog, afhankelijk van de muntontwikkeling ten opzichte van de euro.
  • Renterisico: Matig tot hoog, afhankelijk van de looptijd en structuur van een optie. Rentefluctuaties hebben zowel direct een invloed op de koersontwikkeling van opties als indirect via hun invloed op de onderliggende waarde.
  • Koersrisico: Matig tot hoog, afhankelijk van de onderliggende activa kan de optie haar volledige waarde verliezen.
  • Andere risico's: Laag tot hoog. Bij het schrijven van een optie kunnen de opgenomen verplichtingen in een wanverhouding staan tegenover de ontvangen premie; ook moeten ze in verhouding staan tot de omvang van de onderliggende waarde in de portefeuille.

Meer informatie vindt u in de Brochure Beleggingsvormen.