Welke risico’s zijn er aan warrants verbonden?


Het risicoprofiel van warrants kan sterk verschillen. Sommige volgen bijna perfect de beweging van het onderliggende. Het risico is dan ook vergelijkbaar met het risico van de onderliggende waarde. Andere warrants versterken de koersbewegingen van de onderliggende waarde. Voor die producten is het risico groter dan dat van het onderliggende.  

  • Debiteurenrisico: Geen, voor transacties op een gereglementeerde beurs. Bij OTC-transacties hangt het risico af van de kredietwaardigheid van de tegenpartij.
  • Liquiditeitsrisico: Matig tot hoog, de liquiditeit is meestal niet zo groot, doordat er vaak kleine volumes op de secundaire markt worden verhandeld.
  • Muntrisico: Geen voor de warrants die recht geven op de inschrijving op nieuwe aandelen of obligaties in euro. Uiteraard zeer groot bij valutawarrants.
  • Renterisico: Matig tot hoog, afhankelijk van de looptijd en structuur van de warrant. Rentefluctuaties hebben zowel direct een invloed op de koersontwikkeling van warrants als indirect via hun invloed op de onderliggende waarde.
  • Koersrisico: Matig tot hoog, afhankelijk van de onderliggende activa kan de warrant zijn volledige waarde verliezen.

Meer informatie vindt u in de Brochure Beleggingsvormen.