Praktisch: hoe intekenen op een kapitaalverhoging?

Op vraag van vele klanten staan we even stil bij hoe u een kapitaalverhoging moet interpreteren en hoe u met uw toegekende rechten al dan niet kunt intekenen op nieuwe aandelen.
 
We gebruiken de huidige kapitaalverhoging van TUI (oktober 2021) als voorbeeld. Het gaat hier om een kapitaalverhoging met voorkeurrechten. 

Hoe werkt een kapitaalverhoging met voorkeurrecht?

Bij een kapitaalverhoging met voorkeurrecht wenst het bedrijf vers geld op te halen en geeft het hiervoor nieuwe aandelen uit. Bestaande aandeelhouders krijgen voorkeurrechten om op die nieuwe aandelen in te tekenen. Het bedrijf laat weten hoeveel rechten u moet hebben om in te kunnen tekenen op een bepaald aantal nieuwe aandelen (= verhouding of ratio).
 
Laat ons even verduidelijken aan de hand van het voorbeeld van de kapitaalverhoging van TUI. 
 
Deze uitleg is louter informatief om het proces uit te leggen en kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Als belegeger dient u zich voldoende te informeren om te beslissen of u al dan niet wenst in te gaan op een kapitaalverhoging. 
 

VOOR BESTAANDE AANDEELHOUDERS:

Bestaande aandeelhouders kregen een e-mail met de melding van de corporate action. Op het Bolero-platform of in de Bolero Apps vindt u bij “Berichten & Acties” meer informatie over de kapitaalverhoging en kunt u online uw keuze doorgeven. 

Bij de kapitaalverhoging van TUI geven 21 rechten recht om in te tekenen op 10 nieuwe aandelen aan de intekenprijs van 2,15 EUR per aandeel.
U moet dus minimaal 21 rechten bezitten om met uw voorkeurrechten in te kunnen tekenen op de kapitaalverhoging.

Als bestaande aandeelhouder van TUI krijgt u per aandeel dat u bezit 1 voorkeurrecht toegekend. Die rechten ziet u geboekt in uw Bolero-portefeuille. 

U kunt zelf beslissen of u al dan niet uw rechten gebruikt om in te tekenen op de kapitaalverhoging.

A. U wilt NIET intekenen op de kapitaalverhoging

 • U hoeft geen instructie door te geven. 
 • U kunt zelf uw rechten verkopen op de beurs (hou rekening met de gebruikelijke transactiekosten en beurstaksen om te zien of dat wel interessant is).
 • Voor de kapitaalverhoging van TUI worden de rechten anders na einddatum waardeloos uitgeboekt. Bij andere kapitaalverhogingen kunt u soms nog een restwaarde uitgekeerd krijgen.  

B. U wilt intekenen op de kapitaalverhoging

 • Bezit u exact een veelvoud van 21 qua aandelen en dus qua rechten?
  Dan kan u er voor kiezen om al uw rechten te gebruiken en kan u volledig intekenen op de kapitaalverhoging.
   
 • Hebt u geen veelvoud van 21 qua aandelen en dus qua rechten?
  Dan hebt u twee opties:

1) U tekent in voor het veelvoud van 21 rechten dat u bezit. De rechten die u dan over hebt, kunt u verkopen of houden. Als u de niet-uitgeoefende rechten houdt, worden die op het einde van de corporate action waardeloos uitgeboekt. 
Als u de overige voorkeurrechten verkoopt via het Bolero-platform tijdens de intekenperiode, hou dan zeker rekening met de kosten die hiermee gepaard gaan. Het is mogelijk dat uw verkooporder niet wordt uitgevoerd omdat er weinig of geen verhandeling is.

2) U koopt extra voorkeurrechten bij zodat u 21 rechten of een veelvoud van 21 rechten bezit. U kan rechten bijkopen om tot een veelvoud van 21 rechten te komen.
Opgelet! U koopt deze rechten best eerst bij en wacht tot uw order volledig afgewikkeld is alvorens u via de online ‘Corporate Actions’-module bij Berichten & Acties uw instructie aan Bolero doorgeeft. U kan deze rechten kopen tijdens de inschrijvingsperiode via het Bolero-platform (Zoek op de isin-code van het recht). Hou zeker rekening met de gebruikelijke transactiekosten, beurstaks,… en ga na of de transactie wel interessant is. 


Een rekenvoorbeeld: 
U bezit 150 aandelen TUI. Dan krijgt u 150 rechten ingeboekt. De ratio is 21 rechten voor 10 nieuwe aandelen. 
Als u wenst deel te nemen aan de kapitaalverhoging en nieuwe aandelen aankopen, dan moet u eerst berekenen met hoeveel rechten u maximaal kan deelnemen. Dat doet u door uw aantal rechten te delen door het aantal rechten nodig voor de nieuwe aandelen. 

U kunt dus een instructie ingeven voor het veelvoud van 21 dat het dichtst bij 150 komt. Hoe berekent u dit?

 • U deelt uw aantal rechten door 21 = 7,14
 • U rondt af naar beneden = 7
 • U vermenigvuldigt met 21 (7x21 = 147)
 • Op het Bolero-platform kan u maximum intekenen voor 147 rechten (en dus voor 7x10 of 70 nieuwe aandelen)
 • De overige 3 rechten (150 totaal aantal rechten -147 ingezette rechten) worden op het einde waardeloos uitgeboekt. 

U zult dan bij de afrekening van de corporate action 70 x de inschrijvingsprijs (2,15 euro) moeten betalen en de gebruikelijke kosten om de nieuwe aandelen via de kapitaalverhoging te bekomen. 
Wilt u intekenen voor 8 x 10 nieuwe aandelen, dan hebt u 8 x 21 rechten of 168 rechten nodig en zou u nog 18 rechten eerst moeten bijkopen op de beurs, want u hebt er in dit voorbeeld maar 150. Kijk in zo’n geval goed na of de kosten de transactie waard zijn. 

 

Nog meer weten over Corporate Actions?