Corporate Events

‘Corporate Events’ of vrij vertaald ‘bedrijfsevents’ omvatten zowel ‘verrichtingen op effecten’ (corporate actions)  als ‘algemene vergaderingen’. Dit zijn belangrijke gebeurtenissen voor zelf-beleggers. Bolero wil u als belegger zoveel mogelijk ondersteuning bieden zodat u een weloverwogen keuze kan maken.

Een ‘verrichting op effecten’ of in het Engels een ‘Corporate Action’ is een verrichting die een onderneming uitvoert op het financieel instrument dat het uitgeeft. Die 'Corporate Actions' hebben dus een directe impact op de aandeelhouder, de obligatiehouder of de houder van het financiële product. Er bestaan verschillende types corporate actions, maar we kunnen ze globaal onderbrengen in drie grote groepen: verplichte events, vrijwillige events en events met keuzemogelijkheden.

Een beursgenoteerde onderneming organiseert minstens een keer per jaar een algemene vergadering. Voor meer details over de verschillende soorten ‘Corporate Actions’ verwijzen we hieronder naar de rubriek van jouw keuze.

De module Corporate Events

Kom te weten hoe de module Corporate Events werkt.

Ontdek de module

Verrichtingen op effecten of Corporate Actions

Ontdek alle types Corporate Actions.

Corporate Actions

Algemene Vergaderingen

Kom meer te weten over de organisatie en deelname aan algemene vergaderingen.

Algemene Vergaderingen

Fiscaliteit en kosten

Een overzicht van de mogelijke taksen en kosten bij Corporate Actions.

Taksen en kosten

Disclaimer

De informatie wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden. De informatie is van algemene aard en heeft een zuiver informatief karakter. Het mag in geen geval worden beschouwd als een gepersonaliseerd beleggingsadvies, noch als een voorstel, een stimulans of een aanbeveling om een belegging te kopen of te verkopen of om enige andere transactie van welke aard dan ook uit te voeren. U neemt dus de volledige verantwoordelijkheid op u voor het gebruik van deze informatie als onderdeel van uw persoonlijke investeringsbeslissingen. Hoewel de informatie gebaseerd is op bronnen die door de auteur betrouwbaar worden geacht, kan Bolero en KBC Bank de volledigheid, juistheid en actualiteit ervan niet garanderen en moet u rekening houden met eventuele wijzigingen (wetgeving, fiscale behandeling).