Nieuwe wetgeving voor aandeelhouders: Shareholders Rights Directive II (SRD II)

Vanaf 3/09/2020 wordt de nieuwe Richtlijn Aandeelhoudersrechten II van kracht.

Deze richtlijn wil  de betrokkenheid van de aandeelhouders verhogen door meer relevante informatie te delen over algemene vergaderingen en corporate actions. Het idee is dat als de aandeelhouders meer betrokken worden, ze ook op langere termijn aandeelhouder zullen blijven en dat dit de Europese economie ten goede zal komen. Dat leidt bovendien ook tot meer transparantie tussen de aandeelhouder en de emittent.

Wat zijn de gevolgen van deze richtlijn voor u als belegger?

Vanaf 3/09/2020 kunt u meldingen ontvangen voor de Algemene Vergaderingen van de effecten die u in portefeuille heeft.

Standaard staan deze meldingen voor algemene vergaderingen uit voor alle Bolero-klanten (opt-out).

Als u deze meldingen wilt ontvangen, hebt u twee opties:

  • U kunt kiezen voor een "opt-in" om meldingen van Algemene Vergaderingen voor Belgische aandelen uit uw portefeuille te ontvangen.

of

  • U kunt kiezen voor een "opt-in" om meldingen te ontvangen van Algemene Vergaderingen voor aandelen uit de Europese Economische Ruimte, met inbegrip van Belgische aandelen uit uw portefeuille.

Om de meldingen van de Algemene Vergaderingen te activeren, kunt u contact opnemen met de Orderdesk Bolero op 0800 628 16. Anders ontvangt u geen mededeling voor de Algemene Vergaderingen van de effecten die u in portefeuille heeft.