Wat houdt PRIIPS in voor u als belegger?

Sinds 1 januari 2018 is de PRIIPS (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products)-verordening in werking getreden. Om u als belegger meer inzicht te bieden in wat die nieuwe regelgeving voor u concreet inhoudt, hebben we enkele vragen en antwoorden opgelijst. 

1. Wat zijn PRIIPS?
PRIIPS staat voor Packaged Retail and Insurance-based Investment Products of verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten. 
Binnen het aanbod van Bolero vallen alle instrumenten behalve aandelen en plain vanilla of normale obligaties onder PRIIPS. ETF’s, Turbo’s, opties,… zijn gekende voorbeelden van PRIIPS. 
2. Wat houdt de PRIIPS-verordening in?

Op 1 januari 2018 is de PRIIPS-verordening in werking getreden. Die is bedoeld om de transparantie van beleggingsproducten te vergroten, beleggers beter te beschermen en het u als belegger bijvoorbeeld makkelijker te maken om producten onderling te vergelijken. Daarom is elke uitgever van een dergelijk PRIIPS-product verplicht een essentiële-informatiedocument (KID of Key Information Document) te voorzien waarin op een uniforme manier meer inzicht wordt gegeven in o.a. de kenmerken en risico’s van het product, de kosten, het beoogd rendement,... Zo’n document bestond bijvoorbeeld al voor fondsen en wordt nu uitgebreid naar alle PRIIPS.

Bolero, als distributeur van het product, is op haar beurt verplicht om u tijdig het essentiële-informatiedocument voor te leggen wanneer u het product wenst aan te kopen.

Als de uitgever geen essentiële-informatiedocument ter beschikking stelt, mag u het product als particuliere belegger niet aankopen. Verkopen is wel steeds mogelijk.

3. Wat verandert er in Bolero naar aanleiding van de PRIIPS-verordening?
Wanneer u een aankooporder plaatst voor effecten (geen aandelen en plain vanilla obligaties) toont Bolero u in het orderticket een link naar het essentiële-informatiedocument zodat u dit kunt doornemen vooraleer u een transactie in het product plaatst. U moet aangeven dat u het document gelezen hebt alvorens verder te kunnen gaan met uw aankooporder. 
 
Als het essentiële-informatiedocument niet door de emittent of uitgever van het product beschikbaar wordt gesteld, dan kan u het effect niet aankopen via Bolero. Verkopen zal wel steeds mogelijk zijn. 
 
Sinds de invoering van de PRIIPS-verordening hanteerde Bolero gedurende 3 maanden een overgangsperiode om de emittenten voldoende tijd te geven deze essentiële-informatiedocumenten ter beschikking te stellen. Heel wat emittenten brachten dit intussen voor hun producten in orde. Echter voor sommige producten, voornamelijk van Amerikaanse uitgevers, ontbreken deze documenten nog steeds. 
 
Deze overgangsperiode komt nu ten einde vanaf maandag 16 april 2018. Bolero zal vanaf dan geen aankopen meer toelaten (noch online, noch telefonisch via de Orderdesk) voor die producten waarvoor het essentiële informatiedocument niet beschikbaar gesteld is door de emittent. Hebt u een openstaand aankooporder in zo’n product op dat moment, dan blijft dit order wel bestaan. U kan deze uitstaande aankooporders wel niet aanpassen (verlengen of limietkoers aanpassen), enkel schrappen.  
 
Levert de emittent later toch een essentiële-informatiedocument voor het product, dan zult u het product meteen opnieuw via Bolero kunnen aankopen.
4. Waar kan ik zien of er een essentiële-informatiedocument beschikbaar is?

In de tab “Documenten” op het Bolero-platform onder "Volledige details" van een effect dat onder de PRIIPS valt, kunt u altijd nagaan of het essentiële-informatiedocument aanwezig is. Wanneer dit document ontbreekt, kan geen aankooporder worden gegeven, enkel een verkooporder. Als u per ongeluk toch een aankooporder zou plaatsen in een effect waarvoor geen essentiële-informatiedocument beschikbaar is, ziet u op het einde van het orderproces volgende foutmelding:

"U kunt dit effect niet aankopen. Er is geen essentiële-informatiedocument beschikbaar".