Hoe lees ik de kostensimulatie vóór aankoop van een aandeel?


Stel, u wenst 25 aandelen KBC aan te kopen aan een limietkoers van 58 EUR.

Bij de kostensimulatie van uw order ziet u een inschatting van het makelaarsloon en de beurstaks die u voor dit specifieke order zou moeten betalen.

Vervolgens ziet u eronder de impact van de kosten en taksen op uw rendement. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met de kosten bij aankoop als met die bij een eventuele verkoop na 1 jaar.

Bij een verkoop van deze 25 aandelen zult u nog eens makelaarsloon en beurstaks verschuldigd zijn. Zo ziet u dat de kosten voor de beleggingsdiensten Bolero inclusief de taksen in totaal (na aankoop en verkoop na 1 jaar) geschat 25,16 EUR bedragen. Ten opzichte van uw initiële investering van 1.450 EUR, is dit 1,74%. De kosten en taksen wegen dus voor 1,74% op uw rendement. Pas vanaf een rendement hoger dan dit percentage, maakt u winst.  

Aangezien dit aandeel in euro noteert en u uw order in euro afrekent, is er geen wisselkoersmarge van toepassing. Als u een aandeel dat noteert in dollar, in euro zou laten afrekenen, dan zal er bij de berekening van de impact van de kosten en taksen op uw rendement van uitgegaan worden dat u zowel voor de aankoop als voor de verkoop een afrekening in euro wenst. In dat geval zal er dus twee keer wisselkoersmarge geteld worden.