Wat is een kapitaalverhoging of ‘Capital Increase’ ?


Een kapitaalverhoging is een corporate action waarmee een onderneming nieuw kapitaal aantrekt om zichzelf te financieren.

Bij een kapitaalverhoging kan de onderneming voorkeurrechten voor inschrijving aanbieden aan haar bestaande aandeelhouders. Ze keert aan haar aandeelhouders rechten uit die omwisselbaar zijn voor nieuwe aandelen tegen de inschrijvingsprijs die vooraf is bepaald. De onderneming beslist over het aantal rechten dat de aandeelhouder zal krijgen voor elk aandeel dat hij/zij in portefeuille heeft (de ratio).

Bij Bolero kunnen bestaande aandeelhouders in de module ‘Corporate Events’ op het Bolero-platform de details van een kapitaalverhoging raadplegen, zoals het aantal rechten dat ze hebben gekregen, de ratio, de inschrijvingsprijs voor de nieuwe aandelen en de belangrijkste datums. Als aandeelhouder hebt u dan drie mogelijkheden:

  1. Deelnemen aan de kapitaalverhoging met alle rechten of met een deel ervan. Hij/zij maakt die keuze via het Bolero-platform.
  2. Als de rechten verhandelbaar zijn, kan de belegger meer rechten kopen om op meer aandelen in te schrijven. Belangrijk is dat u eerst die extra rechten bijkoopt (en uw aankooporder uitgevoerd is) alvorens online in te tekenen op de kapitaalverhoging. Pas dan kunt u online via de "Corporate events"-module op het Bolero-platform uw keuze doorgeven. De hoeveelheid beschikbare rechten is zichtbaar in de details van de verrichting op effecten in de module onder ‘Hoeveelheid rechten’. Neem dus altijd tijdig actie, zodat u zeker voor de deadline het nodige gedaan hebt.
  3. Niet deelnemen aan de kapitaalverhoging. Dan moet u als belegger niets doen. Na de kapitaalverhoging zal uw belang in het bedrijf dan enigszins verwateren. Als de rechten verhandelbaar zijn, dan kunnen deze verkocht worden.

Niet-aandeelhouders kunnen ook inschrijven op de kapitaalverhoging als de effecten verhandelbaar zijn. Ze kunnen rechten kopen op de beurs. In dat geval kunnen ze hun keuze om in te tekenen op de kapitaalverhoging niet doorgeven via het Bolero-platform, maar moeten ze contact opnemen met de Bolero Orderdesk om hun rechten te kunnen uitoefenen.

Voor een praktisch (reken)voorbeeld, klik hier. 

Mogelijke taksen en kosten van de verrichting op effecten

  • Beurstaks.
  • Mogelijk ADR-kosten.

Er geldt een corporate action-kost van 5 euro voor dit type.