Welke beperkingen zijn er in de handel in penny stocks?


De handel in penny stocks is al enige tijd ingeperkt. Penny stocks zijn aandelen die noteren aan een koers beneden 1 USD op Amerikaanse beurzen. Ze vertegenwoordigen vennootschapsrechten in weinig stabiele en transparante bedrijven. De Amerikaanse beurswaakhond 'Securities and Exchange Commission' (SEC) heeft al een aantal vermoedelijke fraudegevallen vastgesteld en er zijn steeds meer indicaties dat brokers en bewaarnemers zich terugtrekken uit de handel in penny stocks om te vermijden dat hun klanten het slachtoffer worden van marktmanipulatie. 

Aankooporders in specifieke penny stocks gesperd
In overleg met onze Amerikaanse broker en bewaarnemer zijn vanaf maandag 22 september 2014 volgende beperkingen van kracht en zal een aankooporder in de betreffende waarden automatisch worden geweigerd:

  1. Er worden geen nieuwe aankooporders meer aanvaard voor penny stocks waarvoor de bevoegde Amerikaanse beursautoriteiten (SEC en FINRA) expliciete waarschuwingen aan het beleggerspubliek hebben geformuleerd. Meer bepaald gaat het hier over zogenaamde marihuana-stocks, aandelen die het label "caveat emptor" (= "koper wees op uw hoede") kregen en SEC-suspended aandelen (= aandelen waarvoor de Amerikaanse beursautoriteit 'Securities and Exchange Commission' de beurshandel - tijdelijk - volledig opschort). Voor deze 3 categorieën van aandelen geldt onverkort dat het heel riskante beleggingen zijn, dat er regelmatig frauduleuze toestanden worden vastgesteld en dat er zeer weinig of zelfs helemaal geen betrouwbare en recente informatie over de gang van zaken in het bedrijf aanwezig is. Bovendien gaat het om zeer illiquide aandelen en hebt u geen enkele garantie dat u uw stukken ook weer vlot zult kunnen verkopen in de toekomst. 
  2. Er worden geen aankooporders meer aanvaard voor aandelen die noteren beneden de 10 dollarcent op de Amerikaanse OTC-beurs in de deelsegmenten 'no information' en 'grey market'. In de praktijk gaat het hier over microcaps (bedrijven met een kapitalisatie beneden de 300 miljoen USD) waarvoor helemaal geen of amper informatie aanwezig is en waar er ook sprake is van een beperkte marktliquiditeit zodat u als belegger nooit zeker bent dat u uw stukken ook weer vlot zult kunnen verkopen.
  3. Sinds 1 januari 2017 heeft onze broker verdere restricties ingevoerd op OTC:
    Er worden geen aankooporders meer aanvaard op aandelen die noteren op OTC met een marktkapitalisatie kleiner dan 50 miljoen USD.

Restricties in verkopen van specifieke penny stocks 

Vanaf 01.03.2016 zal voor deze effecten ook de uitvoering van verkooporders niet langer kunnen worden gegarandeerd. U zal uw verkooporders in deze waarden dan niet meer online kunnen registreren, maar enkel een telefonisch order via onze Orderdesk doorgeven. Uw order zal dan op ‘best effort’ basis worden aanvaard. Concreet betekent dit dat er naar best vermogen getracht zal worden om alsnog een tegenpartij op de markt te vinden. Verkooporders voor aandelen die noteren beneden de 10 dollarcent op de Amerikaanse OTC-beurs worden niet meer aanvaard.

Opgelet: in uw portefeuilleoverzicht vindt u de laatst gekende koers van een effect. Heel wat penny stocks worden evenwel al geruime tijd niet meer verhandeld en zijn de facto waardeloos geworden.

1. Op uw vraag kunnen we waardeloos geworden penny stocks verwijderen uit uw portefeuille: het volstaat om het formulier "Afstand effecten" ingevuld en ondertekend naar ons terug te sturen.

2. Op uw vraag kunnen we uw penny stocks overdragen naar een andere broker: het volstaat om ons een gehandtekende opdracht via ingescande e-mail te bezorgen

Houd rekening met de risico's van penny stocks
Tot slot vragen wij uw aandacht voor de specifieke risico's die verbonden zijn aan het beleggen en het aanhouden van posities in penny stocks. Een voorzichtige belegger waagt zich beter niet aan penny stocks omwille van deze specifieke risico's: fraude, weinig of geen correcte informatie over de gang van zaken van het onderliggende bedrijf, gebrek aan liquiditeit en dus geen vlotte verhandelbaarheid. 
Een verwittigd belegger is er twee waard: we vertrouwen erop dat u zelf de gepaste conclusies zult trekken.