Belangrijke update

Om de continuïteit en de kwaliteit van de Bolero service te garanderen, vragen wij u om geen documenten meer per post te versturen, maar alleen per e-mail naar administratie@bolero.be

Aan de opening van een Bolero-rekening voor een beleggingclub, zijn voorwaarden verbonden. Gelieve daarvoor contact op te nemen met Bolero Orderdesk via info@bolero.be. Onze collega's evalueren dan uw aanvraag.

Andere formulieren

1. Algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden Bolero

Download

In dit document vindt u de Algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden van uw Bolero-rekening.

2. Aan toonder stelling

Download

Als u effecten die momenteel op naam staan in een aandelenregister, wilt omzetten naar gedematerialiseerde effecten op uw Bolero-effectenrekening, dan kunt u hiervoor het formulier "aan toonder stelling" invullen en ons terug bezorgen naar info@bolero.be.

3. Afstand effecten

Download

Wenst u waardeloze effecten kosteloos uit uw portefeuille te boeken? Maak dan gebruik van bijgevoegde formulier "Afstand effecten". 

Vul het formulier in en bezorg het ons gehandtekend terug ingescand per mail naar administratie@bolero.be.

4. Formulier afsluiting rekening

Download

Wilt u uw Bolero-rekening afsluiten? Vul dan bijgevoegd formulier in en bezorg het ons gehandtekend terug ingescand per mail naar administratie@bolero.be.

5. Volmachtformulier

Download

Wilt u een volmacht toekennen ? Vul dan samen met de volmachtdrager het contract in en bezorg het ons gehandtekend en ingescand terug via mail naar administratie@bolero.be met een kopie van de identiteitskaarten en bewijs van domicilie (vb. vignet van de mutualiteit).

6. Benoeming volmachtdrager beleggingsclub

Download

Wilt u een volmachtdrager aan een beleggingsclub toevoegen ? Vul dan samen met de andere volmachtdragers volgend document in en bezorg het ons ondertekend en ingescand terug via mail naar administratie@bolero.be.

7. Ontslag volmachtdrager beleggingsclub

Download

Wil je de volmacht van een volmachtdrager van een beleggingsclub annuleren ? Vul dan samen met de andere volmachtdragers volgend document in en bezorg het ons ondertekend en ingescand terug via mail naar administratie@bolero.be.

8. Toetreding lid beleggingsclub

Download

Wil je een nieuw lid aan een beleggingsclub toevoegen ? Vul dan samen met de andere volmachtdragers volgend document in en bezorg het ons ondertekend en ingescand terug via mail naar administratie@bolero.be.

9. Uittreden lid beleggingsclub

Download

Wil een lid uit een beleggingsclub verlaten? Vul dan samen met de andere volmachtdragers volgend document in en bezorg het ons ondertekend en ingescand terug via mail naar administratie@bolero.be.