Openingsdocumenten

1. Openingsdocumenten natuurlijke personen

Download

Wilt u als natuurlijk persoon een Bolero-rekening openen? Als Belgische resident kunt u het makkelijkst online uw Bolero-rekening openen (via e-id of door online het formulier in te vullen en ons per post terug te sturen). Bent u KBC, KBC Brussels of CBC-klant, dan kan u ook even langsgaan in uw kantoor of contact opnemen met de Bolero Orderdesk op 0800 628 16.

Bent u Belgisch resident, maar heeft u niet de Belgische nationalteit? Dan kunt u bovenstaande openingsdocumenten afdrukken, invullen en gehandtekend terugbezorgen.  
U kunt ons dit terugsturen per post met vermelding van volgend adres:    
  
KBC Groep - Bolero - BOL
Havenlaan 2
1080 Brussel

Bezorg ons samen met de openingsdocumenten ook volgende identificatiedocumenten:

 • een goed leesbare kopie (recto-verso) van uw identiteitskaart;
 • een bewijs van woonst (als u over een elektronische identiteitskaart beschikt of als uw woonplaats niet vermeld staat op uw identiteitskaart). Dit kan een attest zijn afgeleverd door het gemeentehuis, een kleefbriefje van het ziekenfonds of een elektriciteitsfactuur.
 • Als u een Bolero beleggersrekening met twee titularissen afsluit, hebben we van beide titularissen een kopie van de identiteitskaart en bewijs van woonst nodig.

Belangrijk! Zorg dat de adressen en de handtekeningen op de documenten overeenkomen met de gegevens op uw identiteitsbewijs.

2. Openingsdocument vennootschappen

Download

Wilt u een rekening openen voor een vennootschap/rechtspersoon? Druk bovenstaand formulier af, vul het in en stuur het ons gehandtekend terug.
U kunt ons dit terugsturen per post met vermelding van volgend adres:      

KBC Groep - Bolero - BOL
Havenlaan 2
1080 Brussel

Gelieve ons samen met de openingsdocumenten ook volgende documenten te bezorgen:

 • de oprichtingsakte, uittreksel van het handelsregister;
 • de statuten die ter griffie van de handelsrechtbank neergelegd zijn of gepubliceerd werden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;
 • het bewijs van vertegenwoordiging;
 • een goed leesbare kopie van de identiteitskaart (recto-verso) van de vertegenwoordigers, alle volmachtdragers en economisch rechthebbenden;
 • een bewijs van woonst (indien niet vermeld op de identiteitskaart) van alle vertegenwoordigers, volmachtdragers en economisch rechthebbenden. Dit mag een attest zijn afgeleverd door het gemeentehuis, een kleefbriefje van het ziekenfonds of een elektriciteitsfactuur.

Wilt u als vennootschap ook in Amerikaanse waarden beleggen? Contacteer ons dan op administratie@bolero.be voor het benodigde W-8BEN-E formulier voor vermindering van bronheffing op Amerikaanse waarden. 

Alleen als we alle documenten ontvangen hebben, kunnen we uw Bolero-rekening zo snel mogelijk openen.

3. Openingsdocumenten beleggingsclubs

Download

Wilt u voor uw beleggingsclub een rekening openen? Druk dit openingsdocument af, vul het in en stuur het gehandtekend terug.
U kunt ons dit terugsturen per post met vermelding van volgend adres:      

KBC Groep - Bolero - BOL
Havenlaan 2
1080 Brussel

Gelieve ons samen met de openingsdocumenten ook volgende documenten te bezorgen:

 • een kopie van de identiteitskaart (recto-verso) van alle volmachtdragers en leden van de beleggingsclub;
 • een bewijs van woonst (indien niet vermeld op de identiteitskaart) van alle volmachtdragers en leden van de beleggingsclub. Dit mag een attest zijn afgeleverd door het gemeentehuis, een kleefbriefje van het ziekenfonds of een elektriciteitsfactuur.
 • de meest recente statuten of het reglement van de beleggingsclub.

Merk op dat elke volmachtdrager van de beleggingsclub een persoonlijke Bolero-rekening moet hebben. Die kan hij/zij hier openen.

Pas als we alle documenten correct ingevuld en gehandtekend ontvangen, kan de Bolero-rekening voor uw beleggingsclub geopend worden.

U kunt steeds contact opnemen met onze administratie via sales@bolero.be of 0800 628 16 voor vragen of hulp bij de opening van de rekening van uw beleggingsclub. 

4. Openingsdocument onverdeeldheden

Download

Wilt u voor een onverdeeldheid een Bolero-rekening openen? Druk bovenstaand document af, vul het in en stuur het gehandtekend terug.
U kunt ons dit terugsturen per post met vermelding van volgend adres:      

KBC Groep - Bolero - BOL
Havenlaan 2
1080 Brussel

Gelieve ons samen met de openingsdocumenten ook volgende documenten te bezorgen:

 • er moeten minstens twee volmachtdragers worden opgegeven;
 • een kopie van de identiteitskaart (recto-verso) van alle leden;
 • een bewijs van woonst (indien niet vermeld op de identiteitskaart) van alle volmachtdragers. Dit mag een attest zijn afgeleverd door het gemeentehuis, een kleefbriefje van het ziekenfonds of een elektriciteitsfactuur.

Pas als we alle documenten correct ingevuld en gehandtekend ontvangen, kan uw Bolero rekening geopend worden.

5. Openingsdocument Maatschap

Download

Wilt u voor een maatschap een Bolero-rekening openen? Druk bovenstaand document af, vul het in en stuur het gehandtekend terug.
U kunt ons dit terugsturen per post met vermelding van volgend adres:      

KBC Groep - Bolero - BOL
Havenlaan 2
1080 Brussel

Bezorg ons samen met de openingsdocumenten ook volgende identificatiedocumenten:

 • een goed leesbare kopie (recto-verso) van uw identiteitskaart van elke maat;
 • een bewijs van woonst van elke maat (als u over een elektronische identiteitskaart beschikt of als uw woonplaats niet vermeld staat op uw identiteitskaart). Dit kan een attest zijn afgeleverd door het gemeentehuis, een kleefbriefje van het ziekenfonds of een elektriciteitsfactuur;
 • de statuten van de maatschap.