Belangrijke update

Om de continuïteit en de kwaliteit van de Bolero service te garanderen, vragen wij u om geen documenten meer per post te versturen, maar alleen per e-mail naar administratie@bolero.be

Aan de opening van een Bolero-rekening voor een beleggingclub, zijn voorwaarden verbonden. Gelieve daarvoor contact op te nemen met Bolero Orderdesk via info@bolero.be. Onze collega's evalueren dan uw aanvraag.

Openingsdocumenten

1. Openingsdocument vennootschappen/rechtspersonen

Download

Wilt u een Bolero-rekening openen voor een vennootschap/rechtspersoon? Druk bovenstaand formulier af, vul het in en stuur het ons gehandtekend (met natte handtekening) terug via e-mail naar administratie@bolero.be.
Gelieve ons samen met de openingsdocumenten ook volgende documenten te bezorgen:

 • de oprichtingsakte, uittreksel van het handelsregister;
 • de statuten die ter griffie van de handelsrechtbank neergelegd zijn of gepubliceerd werden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;
 • het bewijs van vertegenwoordiging;
 • een goed leesbare kopie van de identiteitskaart (recto-verso) van de vertegenwoordigers, alle volmachtdragers en economisch rechthebbenden;
 • een bewijs van woonst (indien niet vermeld op de identiteitskaart) van alle vertegenwoordigers, volmachtdragers en economisch rechthebbenden. Dit mag een attest zijn afgeleverd door het gemeentehuis, een kleefbriefje van het ziekenfonds of een elektriciteitsfactuur.

In het kader van Europese regelgeving bent u ook verplicht om een LEI-code (Legal Entity Identifier code) aan te vragen bij een LEI-verstrekker. Meer informatie over wat een LEI-code is en hoe ze kan aanvragen, vindt u hier

Gezien de sterke administratieve opvolging door toegenomen regulering, wordt er een jaarlijkse administratieve kost aangerekend van 250 euro voor Bolero-rekeningen voor rechtspersonen. De afrekening gebeurt telkens in januari.

Wilt u als vennootschap ook in Amerikaanse waarden beleggen? Contacteer ons dan op administratie@bolero.be voor het benodigde 'W-8BEN-E/Treaty Statement QI formulier' voor vermindering van bronheffing op Amerikaanse waarden. 

Alleen als we alle documenten correct ingevuld ontvangen hebben, kunnen we uw Bolero-rekening zo snel mogelijk openen.

Belangrijk: houd er rekening mee dat in een drukke periode de opening van een rekening voor rechtspersonen enige tijd (8 werkweken) in beslag kan nemen. 

2. Openingsdocument onverdeeldheden (niet-beleggingsclubs)

Download

Wilt u voor een onverdeeldheid een Bolero-rekening openen? Druk bovenstaand document af, vul het in en stuur het gehandtekend (met natte handtekening) terug naar administratie@bolero.be.

Gelieve ons samen met de openingsdocumenten ook volgende documenten te bezorgen:

 • er moeten minstens twee volmachtdragers worden opgegeven;
 • een kopie van de identiteitskaart (recto-verso) van alle leden;
 • een bewijs van woonst (indien niet vermeld op de identiteitskaart) van alle volmachtdragers. Dit mag een attest zijn afgeleverd door het gemeentehuis, een kleefbriefje van het ziekenfonds of een elektriciteitsfactuur.

Pas als we alle documenten correct ingevuld en gehandtekend ontvangen, kan uw Bolero-rekening geopend worden.

Belangrijk: houd er rekening mee dat in een drukke periode de opening van een rekening voor onverdeeldheden enige tijd (8 werkweken) in beslag kan nemen. 

3. Openingsdocument Maatschap

Download

Wilt u voor een maatschap een Bolero-rekening openen? Druk bovenstaand document af, vul het in en stuur het gehandtekend (met natte handtekening) terug aan administratie@bolero.be

Bezorg ons samen met de openingsdocumenten ook volgende identificatiedocumenten:

 • een goed leesbare kopie (recto-verso) van uw identiteitskaart van elke maat;
 • een bewijs van woonst van elke maat (als u over een elektronische identiteitskaart beschikt of als uw woonplaats niet vermeld staat op uw identiteitskaart). Dit kan een attest zijn afgeleverd door het gemeentehuis, een kleefbriefje van het ziekenfonds of een elektriciteitsfactuur;
 • het ondernemingsnummer en de statuten van de maatschap.

Alleen als we alle openingsdocumenten correct ingevuld en gehandtekend ontvangen hebben, kunnen we overgaan tot opening van de Bolero-rekening voor uw maatschap. 

In het kader van Europese regelgeving bent u ook verplicht om een LEI-code (Legal Entity Identifier code) aan te vragen bij een LEI-verstrekker. Meer informatie over wat een LEI-code is en hoe ze kan aanvragen, vindt u hier.

Belangrijk: houd er rekening mee dat in een drukke periode de opening van een rekening voor maatschappen enige tijd (8 werkweken) in beslag kan nemen.