Fiscaliteit en kosten van corporate actions

Verrichtingen op effecten of ‘Corporate Actions’ kunnen voor particuliere beleggers onderworpen zijn aan een taks. Hieronder vindt u een lijst van de voornaamste taksen die kunnen worden geheven.

Alles hangt steeds van uw persoonlijke situatie af.

Fiscaliteit van corporate actions

Disclaimer: Deze fiscale informatie wordt louter ter informatie verstrekt en is niet volledig. Bolero beperkt zich tot het doorsturen van de informatie die het heeft ontvangen over de Corporate Action van de onderneming en draagt daarvoor geen enkele andere verantwoordelijkheid. De fiscale behandeling hangt af van uw persoonlijke situatie en kan veranderen. Bolero kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de correctheid noch de volledigheid van die informatie.

Beurstaks

De Belgische of buitenlandse beurstaks kan verschuldigd zijn op bepaalde corporate actions zoals bijvoorbeeld spin-offs. Voor een overzicht van de taksen die van toepassing zijn, raadpleeg het 'overzicht van de beurstaksen’.

De Belgische en buitenlandse beurstaksen die van toepassing zijn, worden afzonderlijk vermeld op het borderel. Die taksen zijn altijd vatbaar voor wijziging.

Belgische roerende voorheffing

Inkomsten uit kapitaal zoals bijvoorbeeld interesten en dividenden zijn onderhevig aan Belgische roerende voorheffing van 30%.

Er bestaat een mogelijkheid tot vrijstelling op de dividenden voor natuurlijke personen die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voor meer informatie, raadpleeg deze specifieke pagina.

Buitenlandse roerende voorheffing of ‘withholding tax’:

Wanneer een corporate action plaatsvindt, bijvoorbeeld op een buitenlands aandeel, dan kan die onderworpen zijn aan de roerende voorheffing van het land van de zetel van de onderneming (= buitenlandse roerende voorheffing). Bolero biedt de mogelijkheid om attesten op te maken om een deel van de dubbele belasting voor Belgische ingezetenen te vermijden. Voor meer informatie, contacteer administratie@bolero.be.

Kosten op corporate actions

Kosten bij Bolero

Bolero factureert 5 euro voor corporate actions, met uitzondering van:

  • Uitkeringen van kapitaal en interesten
  • Registratie van ‘Worthless’ of ‘zonder waarde’ Turbo’s
  • Schrapping of ‘Delisting’

Daarnaast zijn er inningskosten van 2% (maximaal 125 euro) voor coupons van buitenlandse aandelen, bijvoorbeeld bij een dividenduitkering. De uitkeringen van Belgische coupons en interesten van Belgische of buitenlandse obligaties zijn steeds gratis.

Voor een volledig overzicht van de tarieven van Bolero, raadpleeg onze volledige tarievenfiche.

Andere kosten: ADR

‘ADR’ is de afkorting van ‘American Depository Receipt’. Het is een certificaat, uitgedrukt in USD, dat het aandeelhouderschap in een buitenlandse onderneming bewijst. De effecten weerspiegelen de waarde van het oorspronkelijke aandeel, of een ratio van de waarde, en worden verhandeld als afzonderlijke effecten. Doorgaans krijgen beleggers daardoor via de Amerikaanse markten toegang tot effecten die verhandeld worden op markten die weinig toegankelijk zijn, zoals bijvoorbeeld de Aziatische markten.

Daar hangt natuurlijk een kostprijs aan vast en dus rekent de emittent van de ADR kosten aan, met name bij corporate actions. Die kosten hangen af van de ADR en kunnen variëren van 2% tot 5%. Ze staan vermeld op de website van de emittent van het ADR-effect.

Wilt u meer weten over corporate actions?

Welke corporate actions bestaan er zoal? Ontdek hoe corporate actions werken en hoe de module bij Bolero werkt.