Belangrijke update

Om de continuïteit en de kwaliteit van de Bolero service te garanderen, vragen wij u om geen documenten meer per post te versturen, maar alleen per e-mail naar administratie@bolero.be

Aan de opening van een Bolero-rekening voor een beleggingclub, zijn voorwaarden verbonden. Gelieve daarvoor contact op te nemen met Bolero Orderdesk via info@bolero.be. Onze collega's evalueren dan uw aanvraag.

MiFID

1. MiFID: Orderuitvoeringsbeleid en Best Execution Policy voor retail cliënten

Download

‘Best execution’ is één van de basisprincipes van MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) . Het bepaalt dat elke financiële instelling alle redelijke stappen moet ondernemen om het best mogelijke resultaat, nl. een optimale orderuitvoering te bekomen.

In overeenstemming met deze MiFID-verplichting heeft Bolero een orderuitvoeringsbeleid uitgewerkt waarmee u zich als cliënt akkoord moet verklaren. In deze policy krijgt u meer informatie over het beleid dat Bolero voert om een zo optimale uitvoering van uw orders te bekomen alsook de plaatsen van uitvoering en de factoren die de keuze qua plaats van uitvoering beïnvloeden.

2. MiFID: Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico's van financiële instrumenten

Download

In deze brochure vindt u een beknopt overzicht van alle kenmerken, sterke punten en risico's van een brede waaier aan beleggingsinstrumenten.

3. MiFID: Lijst met markten van uitvoering (Execution venues)

Download

In deze lijst vindt u alle markten waar Bolero uw orders kan uitvoeren.

4. Conflict of interest policy

Download

In dit document vindt u meer informatie over de gedragslijn van Bolero in verband met belangenconflicten

5. Toelichting - Top 5 uitvoeringen

Download

De Europese richtlijn MiFID II bepaalt dat een financiële instelling inzicht moet geven in de kwaliteit van haar orderuitvoeringsbeleid en elk jaar, per type financieel instrument, een top 5 van plaatsen van uitvoering en, in voorkomend geval, financiële tussenpersonen aan dewelke orders worden doorgegeven, moet publiceren.

In dit document vindt u meer uitleg over hoe KBC Bank NV - Bolero dat aanpakt. 

6. Top 5 uitvoeringen (2022)

Download

Hierbij vindt u het overzicht "Top 5 uitvoeringen" over 2022 van KBC Bank NV - Bolero. 

7. Top 5 uitvoeringen (2021)

Download

Hierbij vindt u het overzicht "Top 5 uitvoeringen" over 2021 van KBC Bank NV - Bolero. 

8. Embargobeleid KBC Bank - Bolero

Download

In dit document wordt het embargobeleid van KBC Bank toegelicht dat ook van toepassing is op Bolero.