Turbo's, Speeders en Sprinters

Turbo's, Speeders en Sprinters

Beursproduct met hefboom

Versterk stijgingen of dalingen

Turbo’s, Speeders of Sprinters zijn uitgegroeid tot een van de populairste beleggingsproducten voor actieve beleggers. U kunt op deze manier met een beperkte investering extra rendement halen op een koersstijging of -daling. Dit komt door het hefboomwerking

De producten heten anders naargelang de emittent die ze uitgeeft: Turbo’s worden uitgegeven door Goldman Sachs en BNP Paribas, terwijl Speeders en Sprinters respectievelijk producten zijn van Commerzbank en ING.

Met een turbo belegt u in heel gevarieerde onderliggende waarden, van indices en aandelen, tot grondstoffen, valuta en obligaties.

Als u wilt inspelen op een stijging van de onderliggende waarde, koopt u een turbo, speeder of sprinter long. Koopt u een turbo, speeder of sprinter short? Dan verwacht u een daling. De hefboomwerking geeft aan hoe snel een Turbo, Speeder of Sprinter beweegt t.o.v. de onderliggende waarde. Dit kan omdat u maar in een beperkt deel van de waarde investeert. De rest wordt gefinancierd door de emittent.

Kenmerken van turbo's, speeders en sprinters

Diversificatie

Inspelen op stijgingen of dalingen van indexen, aandelen, goud…

Ruime mogelijkheden – extra potentieel

Turbo’s, bieden – naast opties en trackers – mogelijkheid om in te spelen op dalingen.

Complex

Voornamelijk geschikt voor actieve en ervaren beleggers.

Dit beleggingsproduct heeft altijd een stop loss-niveau. Dit betekent dat u als belegger nooit meer dan uw inleg kunt verliezen. Wanneer de koers van de onderliggende waarde het stop loss-niveau bereikt, houdt de Turbo, Speeder of Sprinter op te bestaan en wordt de restwaarde berekend. 

Aan het beleggen in Turbo's, Speeders en Sprinters zijn ook risico’s verbonden. Meer informatie over die risico’s leest u hier

Waarom in Turbo's, Speeders of Sprinters beleggen bij Bolero?

Geavanceerde zoekmotor

Zoek razendsnel. Selecteer uw criteria: long of short, emittent, onderliggende waarde...

Scherpe tarieven

€ 7,5 makelaarsloon voor orders tot € 2.500. Eenzelfde scherp Euronext-tarief voor alle segmenten.

Ruime keuze

Kies uit alle emittenten en een brede waaier van onderliggende waarden

Vraag & Antwoord

1. Wat zijn turbo's?

Een turbo is een beursgenoteerd beleggingsinstrument waarmee u door een hefboom versneld kunt profiteren van een stijging of daling van een onderliggende waarde. Deze onderliggende waarde kan bestaan uit een aandelenindex, aandelen, rente, grondstoffen of valuta.  

Als u wilt inspelen op een stijging van de onderliggende waarde, dan koopt u een turbo long. Als u een turbo short koopt, dan verwacht u een daling van de onderliggende waarde.  

De hefboom zorgt ervoor dat een relatief beperkte beweging van de onderliggende waarde resulteert in een relatief grotere beweging van de waarde van de turbo. Deze hefboomwerking is mogelijk doordat u slechts in een beperkt gedeelte van de onderliggende waarde zelf investeert. Het resterende gedeelte wordt gefinancierd door de emittent ( = financieringsniveau). Met een turbo ontvangt u dus de volledige stijging of daling van de onderliggende waarde, maar u investeert slechts in een fractie van de waarde.  

De hefboom geeft aan hoeveel sneller een turbo beweegt ten opzichte van de onderliggende waarde. Bijvoorbeeld: een AEX turbo met hefboom 5, beweegt 5 keer zo snel als de AEX-index zelf. Wanneer de AEX met 1% stijgt, zal de koers van de AEX turbo met 5% stijgen.  

Hoe hoger de hefboom, hoe gevoeliger de koers van de turbo is voor prijsbewegingen van de onderliggende waarde en dit zowel bij koersdalingen als bij koersstijgingen. U kunt wel niet meer dan uw inleg verliezen door het ingebouwde stop loss-niveau.  

Door de hefboom is een belegging in turbo's risicovoller dan een directe belegging in de onderliggende waarde. Een turbo is dan ook over het algemeen meer een product voor actievere of meer ervaren beleggers.  

Lees meer over turbo's in de Bolero Academy.  

Cijfervoorbeeld:

Onderliggende waarde = € 25; financieringsniveau = € 20; uw eigen inbreng of de waarde van de turbo is in dat geval 5 euro.  

Stel dat de onderliggende waarde stijgt met € 5 (stijging van 20%) tot € 30. De waarde van de turbo bedraagt in dat geval € 10 (namelijk het verschil tussen koers onderliggende waarde en het financieringsniveau). Dit betekent dus dat de waarde van de turbo 100% gestegen is (namelijk eigen inbreng van € 5 is nu € 10 waard). De hefboom is dus 5 of de waarde van de turbo is 5 keer sneller gestegen dan de waarde van de onderliggende waarde.  

Deze hefboom werkt in twee richtingen. Bij een koersdaling van de onderliggende waarde met bv. € 2,5 naar € 22,5 (daling van 10%) zal de waarde van de turbo ook dalen: € 22,5 - € 20 = € 2,5 (koers onderliggende - financieringsniveau). De waarde van de turbo is in dit geval gedaald van € 5 naar € 2,5 of een daling van 50%. De turbo is dus in waarde vijf keer sneller gedaald dan de koers van de onderliggende waarde.

2. Wat zijn speeders en sprinters?

Speeders en sprinters zijn dezelfde producten als turbo's, maar ze zijn uitgegeven door een andere emittent.

3. In welke onderliggende waarden kan ik beleggen via een turbo?

De onderliggende waarde van een turbo varieert van indices, aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen en valuta tot obligaties.

4. Hoe werkt een turbo?

Kenmerkend voor een turbo is de hefboomwerking. Deze hefboom geeft aan hoeveel sneller een turbo beweegt ten opzichte van de onderliggende waarde. Bijvoorbeeld een turbo AEX met hefboom 5, betekent dat de koers van de turbo vijf keer sneller beweegt dan de index zelf en dat zowel bij koersstijgingen als bij koersdalingen.  

 • Financieringsniveau - Wanneer u in een turbo belegt, investeert u slechts in een deel van de waarde van de onderliggende waarde. De rest wordt gefinancierd door de emittent. Dit gefinancierde gedeelte wordt het financieringsniveau genoemd.
 • Stop loss-niveau - Een turbo heeft steeds een stop loss-niveau. Dit stop loss-niveau zorgt ervoor dat u als belegger nooit meer dan uw inleg kunt verliezen. Wanneer de koers van het onderliggende het stop loss-niveau bereikt, houdt de turbo op te bestaan. De turbo wordt als het ware "uitgestopt" en de restwaarde van de turbo wordt berekend.

De restwaarde zult u dan binnen de vijf werkdagen op uw rekening uitbetaald krijgen. De minimale restwaarde bij een turbo long is gebaseerd op de laagste koers van de onderliggende waarde op de dag dat het stop loss-niveau wordt bereikt en de daaropvolgende handelsdag. Bij een turbo short komt de restwaarde overeen met de hoogste koers van de onderliggende waarde op de dag dat het stop loss-niveau wordt bereikt en de daaropvolgende handelsdag. De restwaarde kan ook 0 euro zijn.  

Een keer per maand wordt het stop loss-niveau op basis van het actuele financieringsniveau aangepast. Het stop loss-niveau van turbo's op individuele aandelen kan ook wijzigen als het onderliggend aandeel ex-dividend gaat.  

Cijfervoorbeeld

Onderliggende waarde = € 25; financieringsniveau = € 20; waarde turbo is dus € 5.  

 • Stop loss-niveau op € 21,50 euro. Stel: de waarde van het onderliggende daalt met € 3,5 tot € 21,50. In dat geval wordt het stop loss-niveau bereikt en wordt de turbo uitgestopt.  
 • Als de afwikkelkoers € 21 is, dan is de turbo nog € 21 - € 20 waard m.a.w. € 1. U zult dus € 1 uitbetaald krijgen.  
 • Als de afwisselkoers gelijk is of lager ligt dan het financieringsniveau is de restwaarde € 0 en krijgt u geen restwaarde uitbetaald.  

Meer informatie vindt u in de Bolero Academy.

5. Wat is de waarde van een turbo?

De waarde van een turbo is meestal gelijk aan het verschil tussen de koers van de onderliggende waarde (stand van een index of waarde) en het financieringsniveau.  

Bijvoorbeeld: Als de onderliggende waarde aan € 25 noteert en het financieringsniveau is € 20, dan bedraagt de waarde van de turbo € 5.  Als de onderliggende waarde groot is (bv. een index) of klein (bv. euro/dollar-wisselkoers), dan kennen deze turbo's een ratio.  

Bijvoorbeeld: Een turbo op de Dow Jones heeft een ratio van 100. Dit houdt in dat als u een Dow Jones turbo koopt, u in 1/100ste van de Dow Jones investeert. De waarde van een Dow Jones turbo is dan ook maar 1/100ste van het verschil tussen de stand van de Dow Jones en het financieringsniveau.  

Bovendien moet u bij onderliggende waarden die niet in euro noteren nog rekening houden met een wisselkoers. Turbo's noteren namelijk altijd in euro, ook als de koers van de onderliggende waarde in een andere valuta noteert. Een stijging van deze valuta ten opzichte van de euro heeft een positief effect, een daling een negatief effect.  

Cijfervoorbeeld:

De stand van de Dow Jones is 8.000 en de euro/dollar-wisselkoers bedraagt 1,25. Het financieringsniveau ligt op 7.000 en de ratio is 100.  

Om de waarde van de Dow Jones turbo te achterhalen, nemen we het verschil tussen de stand van het onderliggende en het financieringsniveau: 8.000 - 7.000 = 1.000. Deze delen we door de ratio. 1.000/100 geeft 10.  

Aangezien de onderliggende waarde (Dow Jones) noteert in dollar, moeten we nog delen door de wisselkoers 10/1,25. Dit geeft € 8.  

Samenvattend:

 • Waarde van een turbo long: (stand onderliggende waarde - financieringsniveau)/(ratio x wisselkoers)  
 • Waarde van een turbo short: (financieringsniveau - stand onderliggende waarde)/(ratio x wisselkoers)  

Houd er als belegger rekening mee dat de financieringskosten een invloed hebben op de waarde van de turbo. De hoogte van de financieringskosten hangt af van de financieringsrente (die dagelijks kan wijzigen) en het aantal dagen dat u de turbo aanhoudt. 

6. Hoe werkt het financieringsniveau van een turbo?

Met een turbo investeert u slechts in een gedeelte van de onderliggende waarde. Het deel dat de emittent voor u financiert, wordt het financieringsniveau genoemd.  

Over dit financieringsniveau betaalt u rente. Bij een hoge marktrente kunt u voor een turbo short ook rente ontvangen.  

Deze financieringskosten of -opbrengsten worden in de waarde van een turbo verwerkt door dagelijks het financieringsniveau aan te passen. Deze aanpassing vindt plaats voor opening van de beurs. Als u een turbo aan- en verkoopt tijdens dezelfde handelsdag, hoeft u dus geen financieringskosten te betalen.  

Het financieringsniveau kan ook wijzigen op het ogenblik dat de onderliggende waarde ex-dividend gaat. Na aftrek van belastingen worden dividenden van het onderliggende in vermindering gebracht op het financieringsniveau.

7. Ik bezit een turbo die uitgestopt wordt. Wanneer ontvang ik de restwaarde?

Als de turbo het stop loss-niveau bereikt, dan zal de emittent de notering van de turbo stopzetten en na een aantal dagen of soms weken (afhankelijk van de emittent) de restwaarde - als die er is - uitbetalen. Zodra Bolero de restwaarde ontvangen heeft, wordt die onmiddellijk doorgeboekt naar uw Bolero-rekening.

8. Wat zijn de handelstijden voor de handel in turbo's?

Turbo's kunnen verhandeld worden tussen 9u05 en 17u30.  

Voor sommige turbo's zijn er langere handelstijden:  

09u05 - 18u30

 • alle turbo's op Amerikaanse aandelen, VIX Future  

08u00 - 18u30:  

 • AEX, CAC 40, DAX, Dow Jones, Eurostoxx 50, Nasdaq, S&P 500;
 • alle valuta;
 • edelmetalen, Brent Crude, Natural Gas, Light Sweet;
 • obligaties (behalve Japanse JGB).
9. Welke risico’s houden turbo’s in?

Turbo's zijn risicovoller dan een directe belegging in de onderliggende waarde door de hefboomwerking. U kunt steeds meer informatie vinden over de turbo op de website van de emittent en in de prospectus. 

 • Terugbetalingmodaliteit: Geen, voor transacties op een gereglementeerde beurs. Bij OTC-transacties hangt het risico af van de kredietwaardigheid van de tegenpartij.
 • Liquiditeitsrisico: Matig tot hoog voor transacties op een gereglementeerde beurs.
 • Muntrisico: Geen voor de effecten in euro. Laag, matig tot hoog, afhankelijk van de muntontwikkeling ten opzichte van de euro.
 • Renterisico: Matig tot hoog, afhankelijk van de looptijd en structuur van de Turbo. Rentefluctuaties hebben zowel direct een invloed op de koersontwikkeling van turbo's als indirect via hun invloed op de onderliggende waarde.
 • Koersrisico: Matig tot hoog, afhankelijk van de onderliggende activa.

Meer informatie vindt u in de Brochure Beleggingsvormen.

10. Wat is een effect van een dividend op de waarde van een Turbo of Trader?

Om de waarde van de Turbo of Trader 'dividendneutraal' te houden wordt het financieringsniveau voor zowel Turbo’s en Trader Long als Turbo’s en Trader Short voor beursopening op de ex-dividenddatum verlaagd met het netto uitgekeerde dividend. Voor Turbo’s en Traders op indices wordt het financieringsniveau naar beneden aangepast met het netto ontvangen dividend, gecorrigeerd voor de weging van het uitkerende aandeel in de index.

Als de koersverlaging als gevolg van de uitkering van het dividend door marktomstandigheden wordt gecorrigeerd, dan heeft dit een positief effect op de waarde van een Turbo en Trader Long en een negatief effect op de waarde van een Turbo en Trader Short.

Het stop loss-niveau van de Turbo en Trader wordt op basis van het dan geldende financieringsniveau voor beursopening op de ex-dividend datum aangepast voor het betreffende aandeel alsmede de index waar deze deel van uitmaakt.

Voorbeeld

Stel: u bezit een Turbo of Trader Long met een financieringsniveau van 35 euro. De onderliggende waarde van de Turbo of Trader Long noteert op 40 euro en keert een nettodividend uit van 1 euro. Een dividenduitkering heeft, onder gelijkblijvende marktomstandigheden, een evenredige verlaging in de koers van de onderliggende waarde tot gevolg. Om de waarde van de Turbo of Trader dividendneutraal te houden wordt het financieringsniveau voor zowel Turbo’s en Traders Long als Turbo’s en Traders Short voor beursopening op de ex-dividenddatum verlaagd met het netto uitgekeerde dividend:

Voorbeeld 1: Turbo / Trader Long

Voor de dividenduitkering noteert de onderliggende waarde aan 40 euro. Het financieringsniveau is 35 euro. De waarde van de Turbo/Trader Long is dan 5 euro.

Na de dividenduitkering noteert de onderliggende waarde nog aan 39 euro. Het financieringsniveau is nog 34 euro. De waarde van de Turbo/Trader blijft 5 euro.

Voorbeeld 2 Turbo /Trader Short

Voor de dividenduitkering noteert de onderliggende waarde aan 40 euro. Het financieringsniveau ligt op 45 euro. De waarde van de Turbo/ Trader Short is 5 euro.

Na de dividenduitkering noteert de onderliggende waarde aan 39 euro. Het financieringsniveau verlaagt naar 44 euro. De waarde van de Turbo/Trader Short is dan nog 5 euro.