Trackers

Trackers

Beleggen volgens een index

Diversifiëren aan lage kost

Een tracker of ETF (Exchange Traded Fund) is een passief beheerd beleggingsfonds dat zo nauwkeurig mogelijk een index volgt. Trackers zijn beursgenoteerd en daardoor de hele dag verhandelbaar net als aandelen. Er is een ruim aanbod aan trackers: trackers op beursindexen, sectoren, grondstoffen, vastgoed, obligatie-indexen enzovoort. 

Kenmerken van trackers

Ruime diversificatie-mogelijkheden

Mogelijk om in moeilijk toegankelijke markten, sectoren of grondstoffen te beleggen.

Goedkoop

U betaalt enkel de transactiekosten, geen in- of uitstapkosten.

Flexibel

Trackers zijn beursgenoteerd, waardoor u ze een hele handelsdag kunt kopen en verkopen.

Door trackers te kopen, investeert u dus in een gediversifieerde portefeuille of een mandje effecten. Er zijn ook trackers die de onderliggende index volgens een andere verhouding volgen; zij verdubbelen de prestaties van de index of presteren tegengesteld aan de beweging van de index. 

Aangezien u door te beleggen in een tracker investeert in een geheel van bedrijven, houdt dit minder risico in dan de traditionele aandelen. Trackers staan in schril contrast met actief vermogensbeheer, waarbij constant geprobeerd wordt de beste aandelen te selecteren om een zo hoog mogelijk rendement te halen – iets wat zeer tijds- en kostenintensief is.

Aan het beleggen in trackers zijn ook risico’s verbonden. Meer informatie over die risico’s leest u hier

Waarom in trackers beleggen bij Bolero?

Geavanceerde zoekmotor voor ETF’s

Specifieke zoekmotor die op basis van uw criteria de juiste trackers selecteert.

Zeer uitgebreid aanbod

Geen beperkingen, alle types trackers van een waaier aan emittenten.

Scherpe tarieven

Vanaf € 2,5 makelaarsloon voor orders tot € 250 uit de ETF playlist.

Vraag & Antwoord

1. Wat zijn trackers of ETF's?

Trackers, ofwel Exchange Traded Funds (ETF's), zijn passief beheerde beleggingsfondsen die zo nauwkeurig mogelijk een index volgen. Alle info vindt u op onze onlinegids over ETF's.

Er is een ruim aanbod aan trackers: trackers op beursindexen, sectoren, grondstoffen, vastgoed, obligatie-indexen, … Sommige trackers volgen de index nauwgezet een op een, andere volgen de onderliggende index volgens een andere verhouding. Ze verdubbelen de prestaties van de index of presteren tegengesteld aan de beweging van de index.

2. Waarom in trackers beleggen?

Trackers bieden beleggers de mogelijkheid om efficiënt en goedkoop te investeren in een markt, sector of land. Door een tracker te kopen, investeert u in een gediversifieerde portefeuille.  

Een volledig overzicht van alle voordelen die het beleggen in trackers biedt, vindt u in de ETF-informatiebrochure van onze Bolero Academy. Hieronder zetten we even de belangrijkste voordelen op een rijtje:  

 • Trackers zijn goedkoop in gebruik - U belegt gespreid en hoeft hiervoor geen brede waaier aan aandelen te kopen, maar betaalt slechts de transactiekosten van één aandeel. Bovendien zijn er geen in- of uitstapkosten zoals bij beleggingsfondsen.
 • Flexibiliteit - Trackers zijn beursgenoteerd en kennen geen expiratiedatum zoals bij derivaten. U kunt dus de hele handelsdag trackers kopen en verkopen tegen actuele, martktconforme koersen.
 • U kunt beleggen in moeilijk toegankelijke markten (bv. BRIC-landen).
 • Trackers keren regelmatig dividend uit of het dividend wordt verrekend in de koers van de tracker - U kunt dus naast een koerswinst ook een zeker dividendrendement verwachten.
3. Hoe wordt de waarde en de koers van een tracker bepaald?

De koers van een tracker wordt vooral bepaald door de stand van de onderliggende index. Stijgt de index, dan zal ook de waarde van de tracker stijgen. De koers van de tracker hoeft echter niet gelijk te zijn aan de indexstand.  

Ook het opgebouwde dividend en doorgerekende beheerskosten zitten in de koers van de tracker verweven. Daarnaast zijn natuurlijk vooral de koop- en verkooporders op de beurs bepalend voor de koers. Hoe meer er in trackers gehandeld wordt, hoe kleiner de spread tussen de bied- en laatprijzen en hoe dichter de koers bij die van de index zal blijven.  

NYSE Euronext publiceert de NAV (net asset value of netto vermogenswaarde) van trackers. Dat is de (theoretische) waarde van een tracker op basis van de actuele koers van de aandelen die deel uitmaken van de onderliggende index, vermeerderd met het opgebouwde dividend en verminderd met de beheerskosten.  

De koers van een tracker komt meestal overeen met een fractie van de onderliggende index.
Bijvoorbeeld: als de stand van de index 500 is en de fractie 1/10, dan zal de koers van de tracker in de buurt van 50 euro liggen.

4. Welke kosten zijn er verbonden aan trackers?

Bolero bundelde een selectie van de meest populaire ETF’s in de ETF playlist. U betaalt slechts €2,5 voor orders tot €250 uit de playlist. Voor orders tussen €250 en €1.000 uit de playlist betaalt u €5. Voor het kopen of verkopen van andere trackers betaalt u het gebruikelijke makelaarsloon zoals u voor aandelen betaalt. Wat de Bolero tarieven hiervoor zijn, leest u hier.  

De beheerskosten voor trackers zijn erg laag, namelijk 0,25% à 0,50%. Voor obligatietrackers liggen de kosten meestal lager dan 0,25% terwijl ze voor gespecialiseerde trackers eerder 0,50% bedragen. Deze beheerskosten zijn er als vergoeding voor de uitgever om de tracker de index te laten volgen, corporate actions en dividenden te verwerken en worden verrekend in de koers, het dividend of dergelijke.

5. Welke types trackers bestaan er?

Er bestaan verschillende types trackers:  

 • Markt-trackers - Trackers die één op één de prestaties van een index volgen;
 • Commodity markt-trackers - Trackers die de prestaties volgen van individuele grondstoffen (bv. goud) of een groep grondstoffen (bv. energie, metalen, ...);
 • Strategische index-trackers - Trackers die de prestaties volgen van een index samengesteld op basis van een beleggingsstrategie (bedrijfsgrootte, bedrijfsstrategie, fundamentele bedrijfsgegevens);
 • Actieve trackers - Trackers die in een andere verhouding de onderliggende index volgen: met een hefboom, met kapitaalbescherming of negatief (prestaties zijn tegengesteld aan de index).

Daarnaast kunnen trackers verschillende onderliggende waarden hebben. Zo bestaan er trackers die een beursindex volgen van een bepaald land (bv. Bel 20), een bepaalde regio (bv. MSCI Europe), groeimarkten of een wereldindex (bv. MSCI World).  

Trackers bieden ook de mogelijkheid om short te gaan en dus in te spelen op een dalende markt. Trackers kunnen ook inspelen op sectorindexen (farma, auto,...) of thema's (landbouw).  

Sommige trackers volgen een index gebaseerd op bedrijfsgrootte of dividendrendement. Er bestaan eveneens trackers die obligatie-indexen volgen, zoals indices van Europese staatsobligaties, bedrijfsobligaties en inflatiegerelateerde obligaties, ...  

Ook om in te spelen op vastgoedtendensen, kunt u bepaalde trackers kopen.  

Meer informatie over de verschillende soorten trackers vindt u in de ETF-informatiebrochure in de Bolero Academy.

6. Waarin verschillen trackers van gewone aandelen?
 • Met een tracker belegt u meestal in een index die (over het algemeen) bestaat uit verschillende ondernemingen.
 • Met een individueel aandeel, investeert u enkel in een bepaald bedrijf.  

Door te beleggen in een tracker, kunt u dus uw risico meer spreiden en loopt u minder kans dat een zwak presterend aandeel de prestatie van de gehele tracker sterk negatief beïnvloedt.

7. Waarin verschillen trackers van traditionele beleggingsfondsen?

Trackers zijn beursgenoteerde producten die de hele handelsdag door verhandeld kunnen worden en dat in tegenstelling tot de meeste traditionele beleggingsfondsen die niet continu verhandelbaar zijn.  

Met behulp van geautomatiseerde handelscomputers volgt een tracker nauwgezet de index. Bij de traditionele beleggingsfondsen trachten de fondsbeheerders met actief beheer een zo hoog mogelijk rendement te behalen en beter te doen dan de index.  

Over het algemeen liggen de beheerskosten dan ook een stuk lager bij trackers dan bij traditionele beleggingsfondsen.

8. Welk rendement kan een tracker opleveren?

Het rendement van de tracker is grotendeels afhankelijk van de prestaties van de onderliggende index. Niet alle trackers volgen één op één de index. Sommige volgen met een andere onderliggende verhouding de index bv. hefboomtrackers of trackers waarvan de prestaties tegengesteld zijn aan de index. Daarnaast kan een tracker dividendrendement opleveren.

9. Wat zijn de handelstijden voor de handel in trackers?
 • Voor Euronext: de openingsveiling voor de handel in trackers vindt plaats om 9u05. Daarna is er doorlopend handel van 9u05 tot 17u30. De sluitingsveiling is er om 17u35.  
 • Voor Amerika: de handel in trackers is doorlopend van 15u30 tot 22u (Belgische tijd).
10. Waar vind ik meer informatie over trackers?

In de Bolero Academy vindt u wat meer informatie over de werking en verschillende types trackers (ETF's).

 • Download onze infobrochure;
 • Bekijk alle basics in een beknopte video;
 • Herbekijk een van onze online opleidingen of webinars.

Via de uitgebreide zoekmotor kunt u trackers terugvinden. 

Voor de uitgebreide prospectussen, productfiches,... van de trackers kunt u ook op de websites van de emittenten van de ETF's terecht.

Hieronder vindt u een korte oplijsting:  

11. Wat zijn de risico's van trackers?
 • Debiteurenrisico: Tegenpartijrisico, zeker bij trackers die met ruilcontracten werken.
 • Liquiditeitsrisico: Laag, de liquiditeit van de tracker is alleen afhankelijk van de liquiditeit van de onderliggende waarden en het wisselvolume van het fonds. Zij wordt gewaarborgd door de marketmakers (beurshandelaars die de handel in bepaalde effecten onderhouden).
 • Muntrisico: Geen voor de effecten in euro. Laag, matig of hoog, afhankelijk van de muntontwikkeling ten opzichte van de euro.
 • Renterisico: Geen.
 • Koersrisico: Wordt vooral bepaald door de algemene ontwikkeling van de beurs en van de waarden waarin de tracker is belegd.

Meer informatie vindt u in de Brochure Beleggingsvormen.

12. Wie zijn betrokken in de handel van trackers?

Bij de handel in trackers of ETF's zijn o.a. liquidity providers verbonden. Deze financiële instellingen zullen de handel ondersteunen door voor de nodige liquiditeit te zorgen. Zo kunnen beleggers de hele handelsdag door aan- en verkooporders plaatsen voor een marktconforme prijs, zelfs als er geen passend tegenorder is in het orderboek. Dat doen ze door voortdurend bied- en laatprijzen door te geven. 

Meer informatie hierover vindt u op de website van Euronext.

13. Wat gebeurt er met dividenduitkeringen? Heb ik daar als trackereigenaar ook recht op?

In de prospectus van de tracker kunt u specifieke informatie terugvinden over de uitkering van dividenden door trackers. De prospectus kunt u nalezen op de website van de emittent van de tracker. 

Als de aandelen uit de bijbehorende index een dividend uitkeren, ontvangt de beheerder van een tracker dit. Vervolgens zal deze beheerder een bedrag gebaseerd op dit dividend aan de trackerhouders uitbetalen in cash of kan het dividend herbelegd worden in de tracker (kapitalisatie). Hoe het dividend uitgekeerd wordt, verschilt eveneens van tracker tot tracker. 

Als de samenstellende aandelen geen dividend uitkeren, dan keert de tracker ook geen dividend uit. 

Sommige trackers gebruiken synthetische constructies om te voldoen aan de eisen die de Europese Unie aan beleggingsfondsen stelt. Deze trackers kennen een afwijkend dividendbeleid