Warrants

Warrants

Brede waaier aan mogelijkheden

Het waarom van warrants

Warrants lijken opties, maar zijn het niet. Als u een warrant koopt, koopt u een recht om een bepaalde onderliggende waarde te kopen (callwarrant) of te verkopen (putwarrant) aan een vooraf vastgelegde prijs en dat voor of op een bepaalde datum (expiratiedag) Warrants worden uitgegeven door tal van financiële instellingen. 

Kenmerken van warrants

Toegang

Moeilijk bereikbare markten binnen handbereik.

Hefboomeffect

Versterkt de koersschommeling van onderliggende waarde.

Bescherming

Dekt portefeuille in tegen koersdalingen.

Via warrants krijgt u toegang tot een groot gamma aan onderliggende waarden. Ook anders moeilijk toegankelijke markten komen hierdoor binnen handbereik. Op deze manier kunt u uw beleggingsportefeuille diversifiëren en bent u minder kwetsbaar voor eventuele koersdalingen.

Aan het beleggen in warrants zijn ook risico’s verbonden. Meer informatie over die risico’s leest u hier

Waarom beleggen in warrants bij Bolero?

Zeer uitgebreid aanbod

Geen beperkingen, alle types warrants van een waaier aan emittenten.

Scherpe tarieven

Voor warrants op Euronext Parijs: slechts € 7,5 makelaarsloon voor orders tot € 2.500.

Vraag & Antwoord

1. Waarom in warrants beleggen?

Warrants kunnen een aantal voordelen opleveren voor uw beleggingsportefeuille. We sommen er een aantal kort op. Voor meer informatie: lees de Euronext informatiebrochure over warrants.  

Voordelen kunnen zijn:  

 • hefboomeffect - U betaalt een relatief geringe premie in verhouding tot de prijs van de onderliggende waarde. Als de prijs van die onderliggende waarde stijgt of daalt, wordt dat, als een soort hefboom, in versterkte mate overgenomen door de koers van de warrant.
 • beperkt risico - uw risico is beperkt tot de geïnvesteerde premie.
 • ruime waaier aan onderliggende waarden en toegang tot anders moeilijk bereikbare markten.
 • extra spreiding binnen uw beleggingsportefeuille.
 • U kunt zich indekken tegen een koersdaling.
2. Is de laatste handelsdag voor warrants dezelfde als de dag waarop de warrant expireert?

De laatste handelsdag is niet altijd de dag waarop een warrant expireert.  Voor warrants die genoteerd zijn in Brussel of Parijs, kan de laatste handelsdag al zes dagen voor de expiratie zijn, terwijl warrants en certificaten in Amsterdam worden verhandeld tot op de expiratiedag.  

Lees dus goed de specifieke kenmerken na van de warrants die u koopt.

3. Welke risico’s zijn er aan warrants verbonden?

Het risicoprofiel van warrants kan sterk verschillen. Sommige volgen bijna perfect de beweging van het onderliggende. Het risico is dan ook vergelijkbaar met het risico van de onderliggende waarde. Andere warrants versterken de koersbewegingen van de onderliggende waarde. Voor die producten is het risico groter dan dat van het onderliggende.  

 • Debiteurenrisico: Geen, voor transacties op een gereglementeerde beurs. Bij OTC-transacties hangt het risico af van de kredietwaardigheid van de tegenpartij.
 • Liquiditeitsrisico: Matig tot hoog, de liquiditeit is meestal niet zo groot, doordat er vaak kleine volumes op de secundaire markt worden verhandeld.
 • Muntrisico: Geen voor de warrants die recht geven op de inschrijving op nieuwe aandelen of obligaties in euro. Uiteraard zeer groot bij valutawarrants.
 • Renterisico: Matig tot hoog, afhankelijk van de looptijd en structuur van de warrant. Rentefluctuaties hebben zowel direct een invloed op de koersontwikkeling van warrants als indirect via hun invloed op de onderliggende waarde.
 • Koersrisico: Matig tot hoog, afhankelijk van de onderliggende activa kan de warrant zijn volledige waarde verliezen.

Meer informatie vindt u in de Brochure Beleggingsvormen.

4. Wat zijn warrants?

Een warrant is een financieel instrument dat het recht geeft om, gedurende een vooraf bepaalde looptijd, de onderliggende waarde te kopen (= callwarant) of te verkopen (= putwarrant) tegen een vooraf vastgelegde prijs. Deze onderliggende waarde kunnen binnen- en buitenlandse aandelen, aandelenmandjes, een index, valuta, goud of zelfs grondstoffen zoals olie zijn.  

Wilt u het recht verwerven om de onderliggende waarde aan te kopen, dan koopt u een callwarrant. Wenst u een recht tot verkoop van de onderliggende waarde, dan koopt u een putwarrant.  

De laatste dag waarop het warrantrecht kan worden uitgeoefend is de expiratiedatum. Nadat de expiratiedatum verstreken is, is het warrantrecht niet meer geldig en is de warrant niets meer waard.  

Om het warrantrecht te verkrijgen, betaalt de koper een premie. Deze premie is (veel) lager dan de prijs van de onderliggende waarde zelf.

5. Wat is het verschil tussen een warrant en een optie?

De verschillen tussen warrants en opties worden toegelicht in de volgende informatiebrochure van Euronext

We zetten kort een aantal verschillen op een rij:

 • Beleggers kunnen geen warranten schrijven (alleen de uitgevende instellingen kunnen dat).
 • Opties hebben een andere juridische status en worden verhandeld op de optiebeurs.
 • Toegankelijkheid - Om in opties te handelen, moet u een specifiek optiecontract ondertekenen.
 • Opties zijn gestandaardiseerde contracten.
 • Warrants kennen een groter gamma aan onderliggende waarden.