Belangrijke update

Om de continuïteit en de kwaliteit van de Bolero service te garanderen, vragen wij u om geen documenten meer per post te versturen, maar alleen per e-mail naar administratie@bolero.be

Aan de opening van een Bolero-rekening voor een beleggingclub, zijn voorwaarden verbonden. Gelieve daarvoor contact op te nemen met Bolero Orderdesk via info@bolero.be. Onze collega's evalueren dan uw aanvraag.

Transfer effecten

1. Transferformulier effecten

Download

Wilt u effecten transfereren van KBC naar Bolero? Contacteer dan uw KBC-kantoor of KBC Live, zij regelen de transfer voor u

Hebt u nog een effectenportefeuille bij een andere bank of broker en wilt u die overzetten naar Bolero? Dan is het mogelijk dat uw andere financiële instelling u hiervoor kosten aanrekent. Hoeveel die bedragen, moet u navragen bij de betreffende financiële instelling. Via Bolero kunt u wel een deel van die transferkosten terugverdienen in gratis makelaarsloon:

  • Per getransfereerde lijn van minimum € 500 tegenwaarde activeert Bolero € 20 gratis makelaarsloon op uw Bolero-rekening (voor maximum 20 lijnen, dus maximum € 400)
  • Het gratis makelaarsloon is 3 maanden geldig en kunt u gebruiken voor uw aan- of verkooporders bij Bolero. Het makelaarsloon dat u bij afrekening van die orders betaalt, wordt teruggestort op uw Bolero-rekening. Het saldo gratis makelaarsloon dat na 3 maanden niet werd gebruikt, wordt weer gedeactiveerd op uw rekening.
  • Uw resterende tegoed aan gratis makelaarsloon kunt u opvolgen op het Bolero-platform of app onder de tab ‘Rekeningen’, rubriek ‘Tegoed gratis makelaarsloon’

Stuur een bewijs van de aangerekende kosten naar clientenservice@bolero.be en we zorgen zo snel mogelijk voor de activatie van uw gratis makelaarsloon.

Welke extra stappen moet ik ondernemen voor mijn transfer van mijn financiële instelling naar Bolero?

Een transferaanvraag starten doet u door ons een goed ingevuld en door alle titularissen ondertekend transferdocument te bezorgen.

De handtekeningen moeten natte handtekeningen zijn (geen digitale handtekeningen). Daarnaast hebben we ook een kopie van voor- en achterkant van de identiteitskaart(en) nodig. Sommige tegenpartijen verwachten dat u extra stappen onderneemt vooraleer de transfer afgehandeld wordt. Hieronder vindt u een overzicht.

 

Financiële instellingTransfer bevestigen in kantoorDocument tekenen in kantoorOriginele documenten ook naar tegenpartij sturen
Deutsche BankX  
BNP Paribas FortisX  
ArgentaXX 
Leleux Associated Brokers  X
ABN Amro Bank  X
Dierickx Leys Private Bank  X
SNS Bank  X
Van Lanschot Kempen  X

Houd er rekening mee dat door grote drukte bij onze diensten een transfer momenteel tot 4 weken in beslag kan nemen. U krijgt automatisch een borderel wanneer de transfer is uitgevoerd. Bedankt voor uw begrip. 

2. Transferformulier (ENG)

Download

Would you like to transfer your securities portfolio from a foreign bank/broker to Bolero? Then fill in the form in English and send it by e-mail to administration@bolero.be. Once Bolero has received your transfer request, we will take care of the entire transfer.

If you hold a securities portfolio with another bank or broker and wish to transfer it to Bolero, your other financial institution may charge you a fee for this. You should check with the financial institution concerned to find out how much they may charge you. With Bolero, you can recover part of these transfer fees in brokerage :

  • For each line transferred with a minimum countervalue of € 500, Bolero activates € 20 free brokerage on your Bolero account (for a maximum of 20 lines, i.e. a maximum of € 400).
  • The free brokerage is valid for 3 months and can be used for your buy or sell orders at Bolero. The brokerage fees you pay when settling these orders will be refunded to your Bolero account. The free brokerage balance that has not been used after 3 months will be deactivated on your account.
  • You can check your free brokerage balance on the Bolero platform or app, under the "Accounts" tab, section "Free brokerage fees".

Send proof of the fees charged to clientenservice@bolero.be and we will activate your free brokerage as soon as possible.

Please note that due to a heavy demand of our services, transfers can currently take up to 4 weeks. You will automatically receive a deposit slip when the transfer has been completed. Thank you for your understanding. 

3. Transfer tussen Bolero-rekeningen of van Bolero naar een KBC/KBC Brussels/CBC rekening

Download

Vul bovenstaand formulier in om effecten te transfereren van de ene Bolero-rekening naar een andere Bolero-rekening of van Bolero naar een KBC/KBC Brussels of CBC-effectenrekening en stuur het ons gehandtekend terug, ingescand per e-mail naar administratie@bolero.be.  

Houd er rekening mee dat door grote drukte bij onze diensten een transfer momenteel tot 4 weken in beslag kan nemen. U krijgt automatisch een borderel wanneer de transfer is uitgevoerd. Bedankt voor uw begrip.