Belangrijke update

Om de continuïteit en de kwaliteit van de Bolero service te garanderen, vragen wij u om geen documenten meer per post te versturen, maar alleen per e-mail naar administratie@bolero.be

Wijziging gegevens

1. Wijziging persoonlijke gegevens of tegenrekening

Download

Wilt u persoonlijke gegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres of uw adres wijzigen? Voor individuele en gemeenschappelijke rekeningen kunt u perfect online uw contactgegevens aanpassen onder "Instellingen". 

  • Voor rechtspersonen, beleggingsclubs,... kunt u ook dit formulier gebruiken. Bezorg het ons gehandtekend terug ingescand per e-mail administratie@bolero.be.
  • Kent uw Bolero rekening twee rekeninghouders? Dan moeten beiden deze wijziging goedkeuren en handtekenen.
  • Als u verhuist naar een ander land dan gekend in onze bestanden, moet u ons ook het self certification formulier bezorgen. In het kader van de Common Reporting Standard (automatische uitwisseling bancaire gegevens tussen verschillende landen) moet Bolero uw fiscale residentie alsook uw Taks Identificatienummer (TIN) kennen. De TIN voor Belgische residenten is uw rijksregisternummer.

Met dit self certification-formulier kunt u Bolero doorgeven in welk(e) land(en) u fiscaal resident bent en wat uw Taks Identificatienummer(s) is/zijn.